SSD

Słowniczek pojęć

opublikowano przez redakcja w dniu 2018-12-05

Cache – to pamięć podręczna dysku twardego, do której buforowane są odczytywane i zapisywane na nim dane. Im tej pamięci jest więcej, tym sprawniejszy jest proces przesyłu danych.

eSATA (external SATA) - zewnętrzny port SATA 3 Gbit/s przeznaczony do podłączania zewnętrznych pamięci masowych. Główną ideą eSATA jest zapewnienie identycznej prędkości przesyłania danych w urządzeniach zewnętrznych, jaka osiągalna jest dla napędów wewnętrznych.  Maksymalna długość kabla eSATA może wynosić 2 metry.

MTBF (ang. Mean Time Between Failures) - średni czas bezawaryjnej pracy, czyli okres czasu przez który może działać urządzenie bez przerwy. Wyrażane jest w tysiącach lub milionach godzin. Parametr często stosowany do określania żywotności dysków twardych.

RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków) - polega na współpracy dwóch lub więcej dysków w celu osiągnięcia dodatkowych możliwości, takich jak zwiększenie niezawodności, przyspieszenie transmisji danych czy zwiększenie przestrzeni dostępnej jako jedna całość. Rodzaj osiągów zależy od rodzaju zastosowanej macierzy.

Średni czas dostępu – parametr ten określa w jakim czasie (średnio) od otrzymania przez dysk żądania odczytu/zapisu nastąpi rozpoczęcie operacji. Im krótszy czas, tym lepiej. Wartość średniego czasu dostępu dla dysków twardych wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu ms i jest sumą średniego czasu wyszukiwania (czyli czasu potrzebnego na ustawienie głowicy w odpowiednim miejscu nad talerzem twardego dysku) oraz średniego czasu opóźnienia (czasu potrzebnego sektorowi do znalezienia się pod odpowiednia głowicą). W przypadku dysków SSD wartość ta jest niemal zerowa, gdyż dostęp do danych odbywa się drogą elektroniczną, a nie poprzez fizyczne wyszukiwanie za pomocą głowicy.

MLC i SLC - w istocie MLC i SLC to skróty od nazw rodzajów pamięci flash, które przy okazji definiują także zasadę ich działania. Układy Multi-Level Cell (MLC) są w stanie przechowywać więcej niż jeden bit w każdej komórce pamięci, niemniej zapis do takiej pamięci jest dość skomplikowany i wolny. Dlatego główną zaletą MLC jest osiągana pojemność względem ceny, a wadą wydajność zapisu. Dowiedz się więcej.

TLC NAND Flash (ang. triple-level cell) – to technologia pozwalająca na zapisanie aż trzech bitów danych w jednej komórce. Wykorzystywana w pojemnych kartach SD oraz pendrive'ach.