|

Skróty klawiaturowe w Windows 8

Podczas pracy z systemem przydatne bywają skróty klawiaturowe. Ułatwią zwłaszcza pracę z kafelkami.

 • Skróty klawiaturowe w Windows 8 | zdjęcie 1
Ocena redakcji

5

super

 

Podczas pracy z systemem przydatne bywają skróty klawiaturowe. Ułatwią zwłaszcza pracę z kafelkami. Skróty są podobne do stosowanych we wcześniejszych wersjach systemu więc jeśli ktoś z nich już korzystał nie będzie musiał zbytnio zmieniać swoich przyzwyczajeń.

Należy tylko pamiętać, że działanie skrótów zależy czasem od interfejsu z jakim pracujemy, chociaż różnice nie są duże. Żeby jednak uniknąć nieporozumień opisaliśmy działanie skrótów klawiaturowych w zależności od używanego interfejsu.

 • Windows – przenosi do ekranu startowego;
 • Win+Cyfra – uruchamia kolejne aplikacje przypięte do paska Szybkiego uruchamiania.
 • Windows + Q - otwiera panel wyszukiwarki aplikacji;
 • Windows + W – otwiera panel wyszukiwarki ustawień;
 • Windows + E – otwiera Pulpit i uruchamia Eksploratora Windows z oknem Mój komputer.
 • Windows + R – otwiera Pulpit i okno Run;
 • Windows + T – otwiera Pulpit i wyświetla podgląd uruchomionych aplikacji i pozwala na ich wybór za pomocą klawiszy kursora;
 • Windows + U – otwiera Pulpit i okno Easy Access Center, które pozwala na ułatwienie obsługi systemu osobom niepełnosprawnym.
 • Windows + I – otwiera panel ustawień (Settings);
 • Windows + P – otwiera panel zarządzania monitorami;
 • Windows + D – otwiera Pulpit (Desktop);
 • Windows + F – otwiera panel wyszukiwarki plików;
 • Windows + H – otwiera panel współdzielenia („Share”);
 • Windows + J – przełącza do ostatnio ukrytej aplikacji Metro (jeżeli wyświetlany jest ekran startowy);
 • Windows + K – otwiera panel urządzeń (Devices);
 • Windows + L – blokuje komputer i wyświetla ekran Lock Screen (wymagania zalogowania do dalszej pracy);
 • Windows + X – otwiera menu z dostępem do podstawowych aplikacji i apletów Panelu Sterowania;
 • Windows + Z – włącza menu niektórych aplikacji Metro (działa m.in. w Internet Explorerze; na ekranie startowym wyświetla menu kontekstowe).
 • Windows + C – pokazuje Charms Bar;
 • Windows + B – otwiera Pulpit i włącza obszar powiadomień na pasku zadań;
 • Windows + M – zmniejsza okna wszystkich aplikacji i otwiera Pulpit;
 • Windows + , – pokazuje podgląd Pulpitu i wyłącza go po zwolnieniu przycisku Windows;
 • Windows + Tab – przełącza między otwartymi aplikacjami Metro w kolejności ich uruhamiania;
 • Windows + Shift + Tab – jak wyżej, ale przełączanie następuje w odwrotnej kolejności;
 • Windows + Enter – otwiera okno Narrator Settings;
 • Windows + Spacja – zmiana typu obsługiwanej klawiatury;
 • Win+, Win+ - uruchamia Lupę i pozowala na powiększanie podglądu ekranu i jego zmniejszanie.
 • PageUp – przeglądanie kafelków do początku;
 • PageDown – przeglądanie kafelków do końca;
 • Home – przejście na początek kafelków;
 • End – przejście na koniec kafelków;
 • Ctrl+? – zmniejsza chwilowo rozmiar kafelków, do czasu wykonania innej operacji;
 • Ctrl+> – przeglądanie grup kafelków w prawo;
 • Ctrl+< – przeglądanie grup kafelków w lewo.

26 komentarzy