Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 2 min.

Przyciski do obsługi menu OSD znajdują się na dolnej krawędzi obudowy, po prawej stronie. Pięć z nich przeznaczonych jest do obsługi menu, a szósty jest przyciskiem zasilania.

Acer XB280HK przyciski menu OSD

Kiedy menu nie jest uruchomione, przyciski uruchamiają następujące opcje, kolejno od lewej:

 • Acer eColor Management
 • Jasność
 • Overdrive
 • ULMB
 • Menu

W menu OSD znajdziemy następujące funkcje:

Obraz
Acer eColor Management (użytkownik, Eco, Standard, Grafika, Film), Jasność, Kontrast, Gamma, Temperatura koloru

OSD
Język, Wyłączenie OSD

Ustawienia
Wejście, DDC/CI, OD, ULMB, Pas. Szyb. Odświeżania, Resetuj, Ładowanie przez USB

Informacje

Pomiary kolorymetrem

W menu znajduje się pięć predefiniowanych trybów wyświetlania obrazu: użytkownik, Eco, Standard, Grafika, Film. Pomiary wykonywałem przy ustawieniach domyślnych.

Standard

luminancja maksymalna: 270.7 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 6700K

ustawienia standardowe

Eco

luminancja maksymalna: 153.6 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.2 cd/m2
temperatura barw: 6900K

ustawienia Eco

Grafika

luminancja maksymalna: 286.4 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 6100K

ustawienia grafika

Film

luminancja maksymalna: 238.4 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.3 cd/m2
temperatura barw: 6300K

ustawienia film

W prezentowanym monitorze mamy do czynienia z matrycą typu TN. Dobrze radzi sobie ona z odwzorowaniem kolorów, ale gorzej wypada pod względem kątów widzenia. Predefiniowane ustawienia różnią się między sobą zasadniczo, co pozwala na szybkie dostosowanie do osobistych preferencji.

Aby jednak uzyskać optymalną jakość obrazu trzeba nieco pozmieniać ustawienia poszczególnych parametrów. W menu można modyfikować składowe poszczególnych barw, kontrast, jasność, gammę oraz temperaturę kolorów.

Optymalna jasność

Przyjmuje się, że optymalny poziom luminancji w warunkach domowych to 120 cd/m2, a za najlepszą temperaturą barwową uznawana jest wartość 6500K. Poniżej prezentuję ustawienia, które pozwalają na uzyskanie takich wyników: kontrast 50, jasność 38 oraz barwy:

R = 40
G = 40
B = 44

ustawienia optymalne

Poziomy luminacji

W specyfikacji technicznej producent podaje wartość maksymalnej luminancji na poziomie 300 cd/m2. Przeprowadzone testy pokazały nieco niższy wynik - niespełna 290 cd/m2. Wartość tę udało mi się jednak uzyskać przy maksymalnych ustawieniach jasności i kontrastu, co przekłada się na znaczące zaburzenie odwzorowania kolorów.

jasność max

Obniżenie kontrastu o połowę spowodowało wyraźne obniżenie jasności do niespełna 230 cd/m2. Kolory są już jednak znacznie lepiej odwzorowane

jasność max kontrast 50

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiłem na 6500K i wybrałem kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% = 31 cd/m2
 • 10% = 60 cd/m2
 • 20% = 86 cd/m2
 • 30% = 110 cd/m2
 • 40% = 133 cd/m2
 • 50% = 158 cd/m2
 • 60% = 172 cd/m2
 • 70% = 190 cd/m2
 • 80% = 206 cd/m2
 • 90% = 221 cd/m2
 • 100% = 236 cd/m2

Przy ustawieniu jasności na 0% wyświetlany obraz jest zdecydowanie zbyt ciemny aby komfortowo korzystać z monitora. Przy optymalnych ustawieniach barw i kontrastu, optymalną wartość luminancji osiąga się ok. 1/3 skali. Daje to spore rezerwy i możliwość znaczącego podniesienia jasności w razie potrzeb. Początkowo wartość luminancji zwiększa się o ok. 25 jednostek na każde 10 punktów. Po przekroczeniu 50 punktów jasność zwiększa się już wolniej - o ok. 15 jednostek na każde 10 punktów skali.

Równomierność podświetlania


100 cd/m2
83.3%
 
107 cd/m2
89.2%
115 cd/m2
95.8%

104 cd/m2
86.7%\

120 cd/m2
100%
113 cd/m2
94.2%

106 cd/m2
88.3%
 
103 cd/m2
85.8%
111 cd/m2
92.5%

Równomierność podświetlenia ekranu odbiega od ideału. Szczególnie lewa strona jest wyraźnie ciemniejsza od prawej części wyświetlacza. Różnice w luminancji sięgają tutaj ponad 17 procent w stosunku do środka ekranu. Prawa część ekranu wypada pod tym względem znacznie lepiej – różnice nie przekraczają 8 procent.