Oprogramowanie

Systemy składowania danych w chmurze

przeczytasz w 2 min.

Big data w chmurze (prywatnej)

Istnieją różne modele systemów chmur: publiczne, społecznościowe, hybrydowe i prywatne. Prywatna chmura to system, który zwykle jest użytkowany przez jeden podmiot biznesowy i może być zarządzany przez dział wewnętrzny lub firmę zewnętrzną, natomiast fizyczny sprzęt oraz zainstalowane na nim oprogramowanie mogą znajdować się w pomieszczeniach firmy lub w zewnętrznej lokalizacji. W porównaniu z innymi modelami chmur, ten model wymaga dość pokaźnej inwestycji czasu, pieniędzy i personelu. Największą zaletą tego modelu jest to, że firma może mieć pewność, że jej dane pozostaną prywatne (usługodawca może uzyskać dostęp do danych przechowywanych w chmurach publicznych), więc zapewnia on najwięcej korzyści firmom, dla których prywatność danych jest priorytetem.

Dyski z serii WD SE przystosowane zostały do pracy 24/7/365. [źródło: WD]

 

Ponieważ obsługa danych pochodzących z wielu źródeł staje się coraz trudniejsza, a coraz więcej firm zajmuje się złożonymi symulacjami produkującymi bardzo dokładne wyniki, prywatna chmura może być doskonałym rozwiązaniem pracy z danymi wielkoskalowymi. Aby ten system był skuteczny, prywatna chmura powinna być skonfigurowana do obsługi agregacji danych, zapewniać dostęp do większej pojemności na życzenie, oferować możliwość przypisywania zasobów i obsługiwać funkcje rejestracji rekordów.

Instytucje zainteresowane prywatną chmurą muszą ponieść spory koszt inwestycyjny na samym początku projektu. Forma infrastruktury systemu chmury prywatnej zależy od potrzeb danej instytucji. Na przykład - w przypadku instytucji obsługujących własne centrum danych budowa systemu chmury może wymagać jedynie rozbudowy istniejących urządzeń. Systemy prywatnej chmury wymagają stworzenia rozbudowanej struktury sieciowej w siedzibie firmy, a także szerokopasmowego połączenia z Internetem (w celu umożliwienia zdalnego dostępu itp.), a także zainstalowania pamięci masowej na bazy danych, serwerów aplikacji, zapór ogniowych, węzłów sterowania i oprogramowania do obsługi całej platformy chmury.


Urządzenia NAS coraz częściej goszczą w małych i średnich firmach. [źródło: WD]

Prywatna chmura zapewnia większą prywatność danych, ponieważ pracuje ona zwykle na infrastrukturze zainstalowanej w firmie. Jeśli prywatna chmura jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną lub znajduje się poza siedzibą firmy, należy wdrożyć procesy gwarantujące prywatność danych. Firma mogłaby na przykład zaszyfrować wszystkie dane, a następnie wydawać pracownikom hasła umożliwiające dostęp do firmowych danych zapisanych w prywatnej chmurze. Bezpieczeństwo w chmurach prywatnych jest bardzo ważne ze względu na charakter danych przechowywanych w takim systemie. Prywatne chmury należące np. do banków cieszą się większym zainteresowaniem hakerów niż chmury publiczne, ponieważ te ostatnie zwykle zawierają jedynie zdjęcia lub inne nieprzydatne hakerowi informacje. Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo, instytucja powinna zawsze wykonać proces oceny ryzyka, określić, do kogo należą dane oraz sposób ich klasyfikacji, wykonać procesy kontroli i monitorowania, a także przygotować pełnoprawny plan reagowania na potencjalne naruszenia bezpieczeństwa. Prywatna chmura powinna zawsze znajdować się za silną zaporą, a zdalne komputery klienckie powinny zostać odpowiednio zabezpieczone, zanim nawiążą połączenie z chmurą.

WD Sentinel RX to kompletny system typu NAS przeznaczony dla firm. Może on m.in. współpracować z firmową chmurą prywatną. [źródło: WD]

Oczywiście, do stworzenia takiego systemu niezbędny będzie odpowiedni sprzęt – w firmach świetnie sprawdzą się np. urządzenia NAS (Network Attached Storage), czyli innymi słowy dyski sieciowe, czy serwery danych wyposażone w odpowiednie dyski HDD. Przykładem tego typu produktów dedykowanych do takich zastosowań są m.in. dyski z rodziny WD SE i WD RED, które zoptymalizowane zostały pod kątem pracy 24/7/365, a także kompletne rozwiązania NAS dla firm WD Sentinel.