Procesory

HSA - pełny potencjał APU

przeczytasz w 1 min.

AMD Kaveri obsługuję technologię hUMA zgodną z architekturą HSA. Nie jest to już zastępowanie CPU przez GPU w obliczeniach, ale zaprzężenie obu układów do wspólnej pracy. Wraz z Kaveri firma AMD udostępniła kilka narzędzi do przetestowania pełnych możliwości APU.

Libre Office Calc - kalkulacja arkusza
[ms] mniej = lepiej

Akceleracja 300
Bez akceleracji 2500

Jak widać nawet arkusze kalkulacyjne mogą dostać solidnego "kopa" i działać znacznie szybciej.

JPEG Decoder - HSA Demo
[s] mniej = lepiej

Enthusiast 11,6
5
High 5,6
3,1
Standard 3,6
2,5
  bez akcelaracji
z akceleracją

Dekodowanie obrazków JPEG również może przebiegać znacznie szybciej.

Wszyscy wiemy, że AMD wraz z partnerami ostro pracuje nad tym, by coraz więcej programów oferowało akcelerację obliczeń przez GPU i że takich aplikacji jest coraz więcej. Tym niemniej większość dzisiejszego oprogramowania będzie opierać się na samym CPU i do pełnego wykorzystaniu potencjału najnowszego APU AMD jest jeszcze daleka droga. Pierwsze wyniki są jednak naprawdę obiecujące.