Serwery plików NAS

Testy wydajnościowe

przeczytasz w 3 min.

Testy wydajnościowe serwera ASUSTOR AS6212RD przeprowadziliśmy przy wykorzystaniu benchmarków ATTO Disk Benchmark, CrystalDiskMark oraz kopiując pliki z serwera i na serwer przy użyciu Eksploratora Windows (SMB, iSCSI). Dodatkowo sprawdziliśmy wydajność urządzenia pod kątem operacji wejścia/wyjścia. Procedura kopiowania obejmowała próby przeprowadzone trzykrotnie:

 • kopiowanie na serwer i pobieranie z serwera jednego pliku o wielkości 2 GB
 • kopiowanie na serwer i pobieranie z serwera 1000 plików o wielkości 2 MB każdy
 • kopiowanie na serwer i pobieranie z serwera 10000 plików o wielkości 2 KB każdy

Platformą sprzętową do testów wykorzystania protokołów SMB, iSCSI był serwer HP ProLiant MicroServer N36L ze skonfigurowaną macierzą RAID 0

 • System operacyjny: Windows Server 2008 R2
 • Procesor AMD Athlon DualCore 1,3 GHz
 • Pamięć RAM: 8 GB
 • Dysk twardy: macierz RAID 0
 • Sieć ethernet: 4x1 Gbps (zagregowane połączenie)
 • NAS i serwer testowy zostały podłączone do przełącznika sieciowego Netgear M4100.

Serwer AS6212RD w trakcie testów skonfigurowany został następująco:

 • 4 dyski twarde Seagate IronWolf 1TB 6Gb/s SATA (ST1000VN002)
 • macierze RAID 0, 1, 5, 10, JBOD, single - w zależności od typu testu
 • połączenie LAN - bond czterech interfejsów sieciowych (802.3ad)

Wydajność sieciowa - serwer NAS

Po raz kolejny mamy do czynienia z serwerem ASUSTORA, który cechuje się bardzo równymi wynikami odczytu zapisu niezależnie od typu macierzy. Należy także podkreślić szybkość kopiowania dnaych. W większości przypadków odczyt z NAS-a odbywał się z szybkością ponad 110 MB/s. AS6212RD nie ma także problemów z szybkością zapisu - wartości od 104 do 111 MB/s są świetnymi wynikami. Szybkość odczytu zapisu z wolumenu szyfrowanego oraz dysków USB 3.0 osiąga wartości blisko 100 MB/s.

Kopiowanie dużego pliku (2 GB)
Protokół SMB [MB/s]

  Upload
Download
Pojedynczy 109
111
RAID0 110
112
RAID1 107
111
RAID5 107
109
RAID6 107
104
RAID10 111
111
JBOD 109
110
Wolumen szyfrowany 92
99
Dysk USB 3.0 94
99

Kopiowanie małych plików (1000 x 2 MB)
Protokół SMB [MB/s]

  Upload
Download
Pojedynczy 76
77
RAID0 78
78
RAID1 64
71
RAID5 68
68
RAID6 64
64
RAID10 75
77
JBOD 68
70
Wolumen szyfrowany 61
65
Dysk USB 3.0 51
56

Kopiowanie niewielkich plików (10000 x 2 KB)
Protokół SMB [MB/s]

  Upload
Download
Pojedynczy 0,31
0,42
RAID0 0,44
0,55
RAID1 0,32
0,48
RAID5 0,23
0,47
RAID6 0,35
0,47
RAID10 0,47
0,53
JBOD 0,32
0,38
Wolumen szyfrowany 0,11
0,3
Dysk USB 3.0 0,21
0,36

Maksymalna wydajność sieciowa - odczyt z NAS i zapis na NAS
Protokół SMB [MB/s]

Nasze wyniki testów kopiowania danych potwierdzają także testy maksymalnej wydajności sieciowej dla pojedynczego interfejsu. Ich wartości jedynie lekko przewyższają wyniki, które osiągnęliśmy w teście praktycznym. Dotyczy to zarówno testów z wykorzystaniem protokołu SMB jak i iSCSI.

 Odczyt [MB/s]Zapis [MB/s]
Pojedynczy112111
RAID 0112111
RAID 1112108
RAID 5112110
RAID 6108105
RAID 10113112
JBOD112109
Wolumen szyfrowany10094
USB 3.010891

Maksymalna wydajność sieciowa - odczyt z NAS i zapis na NAS
Protokół iSCSI [MB/s]

 Odczyt [MB/s]Zapis [MB/s]
Pojedynczy112112
RAID 0112112
RAID 1109112
RAID 10113113

IOPS - odczyt z NAS i zapis na NAS
Protokół SMB i iSCSI

Test pomiaru wartości IOPS dla 2 macierzy oraz dwóch protokołów przeprowadziliśmy z użyciem następujących parametrów testowych:

 • czas testu: 120 sekund
 • blok danych: 4 KB
 • liczba wątków: 8
 • wielkość pliku: 4 GB
 • oddzielny test dla odczytu: 100% read
 • oddzielny test dla zapisu: 100% write

Wyniki testów prezentują się następująco

Protokół / macierzOdczyt [IOPS]Zapis [IOPS]
SMB / RAID 0170448912
SMB / RAID 10159716986
iSCSI / RAID 0165199444
iSCSI / RAID 10187435297

Test łącza zagregowanego i dwóch połączeń LAN

Do testów łącza zagregowanego wykorzystaliśmy 8 urządzeń klienckich - notebooki Lenovo ThinkPad T520 oraz T440s i T460s. Urządzeniem łączacym był przełącznik Netgear M4100-26G. NAS został podłączony łączem zagregowanym na dwa sposoby - pierwszy - LAG złożony z dwóch interfejsów sieciowych. W drugim teście wykorzystaliśmy wszystkie 4 kontrolery Ethernet.

W przypadku ASUSTORA AS6202T mieliśmy okazję zaobserwować nieco ospałą reakcję NAS-a na żadania transmisji danych z wykorzystaniem wielu klientów i zagregowanego łącza. Dlatego też z uwagą przyjrzeliśmy się jak w teście wypadnie AS6212RD. I tu niespodzianka. Żadnych problemów z wydajnością. W przypadku łącza 802.3ad złożonego z dwóch interfejsów szybkość odczytu i zapisu wachała się w granicach 235 MB/s i 224 MB/s. Na poniższej grafice widać w jaki sposób zachowuje się łącze i jak jest obciążone. Podobnie zareagowało łącze złożone z 4 interfejsów sieciowych. Jednoczesny odczyt i zapis danych z 8 urządzeń klienckich pozwolił na osiągnięcie wyników - 371 MB/s (odczyt) oraz 319 MB/s (zapis). Jak łatwo zauważyć wykorzystanie standardu 802.3ad oraz NAS-a AS6212RD możne znacznie poprawić wydajność sieciową szczególnie w sieciach, gdzie serwer będzie pełnił wiele ról a dostęp do danych będzie uzyskiwać wielu klientów.

Test – protokół SMB i iSCSI ATTO Disk Benchmark

Na zakończenie wyniki testów syntetycznych dla pojedynczego dysku, RAID 1, RAID 0, 5, 6, oraz 10 a także wolumenu szyfrowanego i USB dla protokołów SMB (lewa grafika) i iSCSI (prawa grafika).

 • Pojedynczy, protokół SMB i iSCSI

 • RAID 0, protokół SMB i iSCSI

 • RAID 1, protokół SMB i iSCSI

 • RAID 5, protokół SMB i iSCSI

 • RAID 6, protokół SMB i iSCSI

 • RAID 10, protokół SMB i iSCSI

 • Wolumen szyfrowany, protokół SMB i iSCSI

 • USB 3.0, protokół SMB

Test – protokół SMB i iSCSI CrystalDiskMark

 • Pojedynczy, protokół SMB i ISCSI

 • RAID 0, protokół SMB i iSCSI

 • RAID 1, protokół SMB i iSCSI

 • RAID 5, protokół SMB i iSCSI

 • RAID 6, protokół SMB i iSCSI

 • RAID 10, protokół SMB i iSCSI

 • Wolumen szyfrowany, protokół SMB

 • USB 3.0, protokół SMB