Technologie i Firma

Innowacje i dostęp do danych są kluczowe w rozwoju firmy

przeczytasz w 3 min.

Innowacje napędzają działalność firmy, to fakt. Jak jednak stymulować innowacyjne rozwiązania? Odpowiedź jest prosta, przez dostęp do właściwy danych.

Innowacje w firmie

W złotym wieku nowych technologii, korzystanie z nich jest często wymogiem, jeśli chcemy dbać o rentowność firmy. Korzyści płynące z odpowiedniego oprogramowania do firmy, systemów klasy ERP i innych rozwiązań wspomagających działalność przedsiębiorstwa i ułatwiających zbieranie rzetelnych danych wewnętrznych mogą pomóc w podjęciu decyzji o inwestycji w innowacje, a w konsekwencji przyczynić się do rozwoju firmy.

Zależność między zdolnością do innowacyjnych działań a rozwojem firmy, to powszechna wiedza. Specjaliści w poszczególnych firmach, bez względu na reprezentowaną branżę i etap rozwoju wiedzą, że innowacyjne pomysły i rozwiązania są motorem napędowym całej działalności. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że z innowacyjnymi pomysłami można przesadzić.

To, że potrzeba rozwoju definiuje każdą formę działalności gospodarczej, to utarty schemat. Ważnym jest takie rozpisanie strategii rozwoju, by uwzględniała ona konieczność inwestycji w innowacyjne rozwiązania, ale nie bazowała na nich w całości. Innymi słowy, by zachować konkurencyjność na rynku, trzeba dbać o rozwój i inwestować w nowe pomysły, dbając jednocześnie, by pogoń za ideą innowacyjności nie przesłoniła innych celów przedsiębiorstwa.

dane w firmie

Jak zauważa Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software - Podejmowanie trafnych decyzji o inwestycjach, które napędzają innowacyjne strategie finansowe, może okazać się trudne dla dyrektorów finansowych, którzy pozbawieni są wglądu w dane operacyjne. Dziś, gdy osoby decyzyjne muszą pokonać szum informacyjny i dostrzec realnie pozytywne drogi rozwoju, dostęp do rzetelnych informacji bywa kluczowy w planowaniu rozwoju firmy oraz w szybkim podejmowaniu ważnych decyzji.

Groźny deficyt danych

Obecnie wielu dyrektorów finansowych ma do czynienia z pewnego rodzaju deficytem danych. Brak dostępu do rzetelnych informacji może sabotować proces podejmowania wiążących decyzji w tak ważnych kwestiach, jak sprawy podatkowe czy kontrolowanie operacji finansowych. Czy to powszechny problem, czy dotyczy tylko pewnych konkretnych przedsiębiorstw, „żyjących” z ciągłych innowacji?

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Epicor Software Corporation ponad 46 proc. respondentów w grupie 1500 osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe w firmach, przyznało się do podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o przeczucie lub instynkt. Tego typu motywacja, zamiast dostępu do sprawdzonych danych, nie rokuje najlepiej na przyszłość.

Zebrane w badaniu odpowiedzi sugerują, że brak odpowiednich informacji finansowych ma wyraźny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa oraz pozycje dyrektora finansowego. Wskazuje na to 45 proc. badanych twierdząc, że niewystarczająco dobre dane utrudniają podejmowanie decyzji, a błędne decyzje prowadzą do błędów organizacyjnych i osłabiają pozycję osób za nie odpowiedzialnych.

Szczątkowe informacje nie sprzyjają również rentowności. Z raportu z badania wynika, że brak pełnych informacji finansowych ma wyraźnie negatywny wpływ na rentowność, która maleje, gdy decyzje podejmowane są na podstawie intuicji, a rośnie jeśli poparte są empirycznymi danymi. 72 proc. dyrektorów finansowych opierających swoje decyzje właśnie na danych empirycznych zauważyło wzrost przychodów.

Piotr Krzysztoporski

Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software

Biorąc pod uwagę fakt, że badanie pokazuje, iż 1 na 2 dyrektorów finansowych polega na przeczuciach i instynkcie podczas podejmowania decyzji biznesowych zamiast bazować na szybkim dostępie do dokładnych, wewnętrznych danych, można stwierdzić, że wielu z nich po prostu snuje domysły - mówi Piotr Krzysztoporski. Innymi słowy, to szczęście lub przypadek sprawiają, że przedsiębiorstwo kierowane w ten sposób odnotowuje jakiekolwiek zyski i dąży do rentowności.

Innowacyjność tak, ale z umiarem

Na podstawie wyników badań opracować można dwa scenariusze działań. Pierwszy traktuje o błądzeniu w stronę konserwatyzmu finansowego i może postawić firmę w niekorzystnej sytuacji względem konkurencji. Napędza go brak wystarczającej pewności dyrektorów finansowych w podejmowaniu decyzji, co uniemożliwia maksymalizację inwestycji w innowacyjność.

Drugi scenariusz dotyczy sytuacji, w której nadgorliwość w inwestowaniu w innowacje potrafi sprawić, że osoby decyzyjne przegapią oczekiwania rynku, a w konsekwencji wydatki przewyższą dochody. Wydając zbyt wiele na innowacje można osłabić wzrost i rentowność. Potwierdza to badanie Bernstein Research i informacje o tym, że firmy wydające więcej niż 18 proc. przychodów na badania i rozwój wykazują tendencję do osiągania gorszych wyników.

Przedsiębiorstwa potrzebują odpowiednich procedur, które wspomogą podejmowanie decyzji i pozwolą na zaplanowanie rozwoju w oparciu o analizę konkretnych danych. To ważne, gdyż pracując nad strategią finansową nie można być czegoś „prawie pewnym”. Wszak od tego zależy przyszłość firmy. Dyrektorzy finansowi muszą być pewni swoich decyzji w kluczowych obszarach inwestycyjnych, takich jak choćby prace rozwojowe nad danym produktem.

dyrektor w firmie

Nowoczesne sposoby na pozyskiwanie i analizę danych

W czasach, w których nastąpiły znaczne zmiany w modelach biznesowych i wymogach w zakresie zarządzania, w wielu firmach strategie biznesowe pozostały bez zmian. Co ciekawe, według badania zleconego przez Epicor Software Corporation aż 60 proc. dyrektorów finansowych ciągle polega na arkuszach kalkulacyjnych Excel przy pozyskiwaniu danych. Dziwić może również fakt, że dotyczy to nawet firm o rocznym przychodzie oscylujących w okolicach 1 mld dolarów.

Mając na uwadze wsparcie inteligentnych strategii finansowych dla innowacji i wzrostu, przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość szybkiego dostępu do informacji i ich analizy - to znacząco poprawi proces podejmowania decyzji - radzi Piotr Krzysztoporski z Epicor Software.

By poprawić skuteczność podejmowanych decyzji i zwiększyć rzetelność pozyskiwanych danych, dobrze jest zainwestować w nowoczesną finsnsową infrastrukturę IT, która dostarczy dokładnych danych odpowiednim osobom oraz, co bardzo ważne, zrobi to w odpowiednio krótkim czasie i w wygodnej formie.

Korzystanie ze zdobyczy nowych technologii i wykorzystywanie zaawansowanych systemów informatycznych służących zarządzaniu przedsiębiorstwem, skróci proces decyzyjny, zwiększy rzetelność danych, ułatwi ich analizę oraz dotarcie do nich. Odpowiedni system klasy ERP zapewni zatem funkcjonalności pomagające przy koordynowaniu działalności firmy, pomoże zwiększać jej rentowność i zapewni przewagę nad konkurencją.

Źródło: Epicor Software

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!