Ciekawostki

Trend Micro: Badania nt bezpieczeństwa

przeczytasz w 0 min.

Firma Trend Micro poinformowała o wynikach przeprowadzonych po raz drugi badań na temat poczucia bezpieczeństwa w Internecie. Badania te są przeprowadzane dwa razy w roku i dostarczają ogólną ocenę poczucia pewności konsumentów oraz postrzeganego przez nich bezpieczeństwa w Internecie.

Według tych badań wskaźnik ilości użytkowników, którzy uważają korzystanie z Internetu za bezpieczne, wzrósł nieznacznie z poziomu 39,0 do 39,9. Jednak mimo iż ogólny poziom poczucia bezpieczeństwa wzrósł, to wśród użytkowników w Stanach Zjednoczonych oraz we Francji spadł on odpowiednio z poziomów 44,4 i 41,1 w sierpniu do poziomów 43,8 i 39 w lutym br.

To, że ogólny wynik jest dodatni, zawdzięczamy wzrostowi zaufania do Internetu w UK, Niemczech i Japonii. Spośród tych państw największy wzrost nastąpił w UK: z poziomu 42,2 w sierpniu do 46 w lutym. Wskaźnik ten powstaje w wyniku przeprowadzenia złożonych obliczeń wykorzystujących zebrane przez firmę oceny poczucia bezpieczeństwa i zachowania użytkowników.

Badanie wykazało również, że ogromna większość użytkowników wciąż używa kart kredytowych przy dokonywaniu zakupów przez Internet oraz przy korzystaniu z internetowych usług bankowych. Wyniki te wskazują niestety, że mimo coraz większej uwagi, jaką ośrodki rządowe i media poświęcają atakom cybernetycznym, takim jak kradzieże tożsamości czy oszustwa, użytkownicy w coraz większym stopniu ufają bezpieczeństwu transakcji internetowych. Rozwój zagrożeń internetowych i coraz bardziej zaawansowane narzędzia, którymi dysponują twórcy szkodliwego oprogramowania, zmuszają użytkowników Internetu do zachowania wysokiej ostrożności.

A oto inne ciekawe spostrzeżenia zawarte w wynikach badania ICSI z lutego 2007 r. w części poświęconej poszczególnym krajom i określonym problemom:

• Mniej niż połowa (45%) respondentów w Stanach Zjednoczonych ocenia poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu jako bardzo wysoki; liczba ta spadła o 6% pomiędzy sierpniem 2006 r. a lutym 2007 r. Również o 6% spadła liczba respondentów, którzy uważają, że Internet stanie się znacznie bezpieczniejszy w ciągu kolejnych 6 miesięcy (z 32% w sierpniu 2006 roku do 26% w lutym 2007 roku). W tym samym okresie w Stanach Zjednoczonych znacznie spadła liczba osób, które wykonują w Internecie ryzykowne operacje, takie jak korzystanie z internetowych usług bankowych, zakupy przy użyciu kart kredytowych, pobieranie oprogramowania freeware i shareware oraz korzystanie z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego.

• W Zjednoczonym Królestwie odsetek respondentów, którzy zgłosili zarażenie komputera szkodliwym oprogramowaniem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spadł aż o 12%, z poziomu 43% w sierpniu 2006 r. do 31% w lutym 2007 r. Jednocześnie w Japonii podobny problem w ostatnim półroczu zgłosiło jedynie 17% respondentów. Jest to o 6% mniej w porównaniu z sierpniem 2006 roku.

Opracowane w lutym 2007 roku wyniki badania firmy Trend Micro na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa w Internecie składają się na wyjątkowy raport, który pojawia się regularnie co pół roku i obejmuje 1500 konsumentów z pięciu krajów znajdujących się na trzech kontynentach. Kraje te to Japonia, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, Niemcy i Francja.

Badanie firmy Trend Micro na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa w Internecie bada opinie konsumentów na podstawie szeregu wskaźników, takich jak: poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu; poglądy na temat bezpieczeństwa w Internecie w przyszłości; liczba uczestników, którzy doświadczyli zainfekowania systemu w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie; poziom zaufania wobec oprogramowania zabezpieczającego; oraz analiza działań podejmowanych w Internecie. Oprócz tego badanie obejmuje ocenę poczucia bezpieczeństwa użytkowników podczas korzystania z Internetu na telefonach komórkowych.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!