Routery

Funkcje WAN

przeczytasz w 3 min.

Zastosowanie dwóch gigabitowych interfejsów łącza WAN nie jest przypadkiem. Rozwiązanie multi-WAN Vigora 2960 to konstrukcja, która pozwala na zestawienie dwóch niezależnych połączeń internetowych lub tuneli VPN. Konfiguracja łączy WAN może być ustawiona w trzech trybach:

  • pojedynczy link - wykorzystanie tylko jednego łącza WAN od ISP
  • Load Balancing - równoważenie obciążenia ruchu
  • Backup Failover - łącze zapasowe.

DrayTek Vigor2960 WAN

DrayTek Vigor2960 WAN

Dla każdego z rozwiązań stosowane są nieco inne ustawienia i nie będziemy szczegółowo omawiać każdego z przypadków. Choć interfejs Vigora nie należy do najbardziej intuicyjnych to zaległości w wygodzie użytkowania nadrabia ogromnymi możliwościami konfiguracyjnymi. Już na samym początku podczas konfiguracji łącz WAN w zakładce General Setup mamy do dyspozycji bardzo sensownie rozwiązany system ustawień oparty na profilach. Dzięki nim w zależności od potrzeb możemy szybko przełączyć się pomiędzy danymi profilami bez konieczności tworzenia nowych konfiguracji łącz WAN.

DrayTek wspiera niemal wszystkie najpopularniejsze mechanizmy połączeń WAN. Możemy skorzystać z ustawienia statycznego oraz dynamicznego adresu IP, połączeń PPPoE, a także utworzenie tunelu VPN przy użyciu protokołu PPTP. Dodatkowo dla połączenia WAN mogą być tworzone VLAN-y. Router wspiera również komunikację przy użyciu protokołu IPv6 oraz protokół GVRP pozwalający na dynamiczną rejestrację hostów w sieciach VLAN. Utworzone połączenia mogą być konfigurowane w trybie routingu lub NAT.

DrayTek Vigor2960 WAN

DrayTek Vigor2960 WAN

DrayTek Vigor2960 WAN

Bardzo zaawansowane opcje (choć z pozoru interfejs tego nie pokazuje) kryją się pod zakładką Load Balance. W niej wykonuje się konfigurację związaną z zachowaniem obydwu połączeń WAN. W zakładce Pool definiujemy profile ustawień łącza - Load Balance albo Failover. W obydwu przypadkach kolejnym krokeim jest wskazanie, które łącze (a właściwie, który z profili utworzony w zakładce General Setup) będzie linkiem nadrzędnym, a które podrzędnym. Dodatkowo w Load Balance ustalamy wagę łącza - jego priorytet. W zależności od własnych preferencji i konfiguracji wewnętrznej sieci LAN ustawienia Load Balancing mogą mieć różny charakter. Jeśli w sieci LAN posiadamy wyodrębnione VLAN-y lub oddzielne podsieci to możemy w dość prosty sposób kształtować ruch do i z sieci WAN na podstawie klas adresowych sieci LAN. Możemy również skonfigurować równoważenie obciążenia bazując na usługach lub określonych portach.

DrayTek Vigor2960 admin

DrayTek Vigor2960 admin

Po konfiguracji Load Balancing i utworzenie Pool-a oraz reguł należy wskazać w sekcji Default Router założony wcześniej profil ustawień równoważenia obciążenia łącza.
Podobną konfigurację (jednak z pominięciem tworzenia reguł w sekcji Rule) wykonujemy w przypadku użycia łączy jako Failover. Konfigurujemy zatem interfejsy WAN nadając im odpowiednie ustawienia - typ połączenia, dane uwierzytelniające czy adresację IP. W następnym kroku w zakładce Load Balance wybieramy tryb Failover. Następnie w zakładce Failover definiujemy, kolejność interfejsów WAN - główny i zapasowy.

DrayTek Vigor2960 admin

DrayTek Vigor2960 admin

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie w jaki sposób router będzie monitorował prawidłowe działanie łącza. Proces ten wykonujemy dla każdego z interfejsów oddzielnie w zakładce General Setup. Mamy do dyspozycji badanie odpowiedzi na ping ze zdefiniowanego hosta, odpytanie o dostępność HTTP lub żądanie ARP. Dla każdego z ustawień możemy określić interwał czasowy oraz liczbę prób, po których nastąpi przełączenie na łacze zapasowe.

DrayTek Vigor2960 admin

Na sam koniec powinniśmy zdefiniować domyślny routing, dzięki temu router będzie wiedział w jaki sposób kierować ruch sieciowy. Wykonujemy to w zakładce Default Route wybierając z listy zdefiniowaną wcześniej w sekcji Pool ustawienie Failover. Warto pamiętać, że w przypadku konfiguracji Failover zapasowy interfejs zostaje nieaktywny do czasu wystąpienia awarii.


DrayTek Vigor2960 admin

DrayTek Vigor2960 admin

Dodatkowo w zakładce Switch możemy podejrzeć konfigurację VLAN-ów WAN, ustawić parametry szybkości łączy czy podejrzeć aktualnie aktywne interfejsy WAN. Ciekawostką w Viforze 2960 jest możliwość mirrorowania portów WAN. Jest to funkcja pozwalająca na monitorowanie ruchu sieciowego z określonego portu WAN przy użyciu np. systemu DrayTek Smart Monitor.

DrayTek Vigor2960 admin

DrayTek Vigor2960 admin

DrayTek Vigor2960 admin

DrayTek w nowych wersjach firmware routera planuje wprowadzenie obsługi serwera druku a także nośników danych podłączanych do portu USB. Funkcje USB zostaną również rozszerzone o obsługę modemów USB 3G/4G. Z pewnością stanie się to niebawem o czym świadczą opcje konfiguracyjne łącza 3G dostępne z poziomu konsoli tekstowej routera.

DrayTek Vigor2960 admin