Routery

Kształtowanie ruchu

przeczytasz w 2 min.

Oprócz możliwości rozłożenia ruchu sieciowego po stronie WAN Vigor 2960 posiada bardzo rozbudowaną i konfigurowalną sekcję związaną z zarządzaniem przepustowością - QoS. Mechanizm pozwala na konfigurację i podział łącza w zależności od typu ruchu sieciowego, usług czy portów zarówno ruchu przychodzącego jak i wychodzącego. Poszczególne tryby definiujemy w zakładkach Incoming Filter oraz Outgoing Filter. W zakładkach owych ustawiamy poszczególne reguły związane z określonymi usługami, portami lub adresami źródłowymi i docelowymi.

DrayTek Vigor2960 admin

DrayTek Vigor2960 admin

By jednak każdy z filtrów mógł spełnić swoją rolę i być aktywny powinien zostać dodatkowo dokonfugirowany przy pomocy profili/klas. Te czynności wykonujemy w zakładkach Incoming Class oraz Outgoing Class. W sekcji Outgoing Class mamy bardzo rozbudowany system przydzielania priorytetu od 1-7. Klasy od 6 i 7 będą miały największy priorytet a co za tym idzie przydzielone i zarezerwowane pasmo transmisji. W przypadku klas 1-5 ustawienia QoS określamy wagowo. Właściwy dobór parametrów zależy tylko i wyłącznie od nas a kształtowanie ruchu wychodzącego i przychodzącego na podstawie wagi poszczególnych priorytetów może być odmienna dla każdej sieci LAN. Tak stworzone klasy możemy następnie użyć w filtrach.

DrayTek Vigor2960 admin

DrayTek Vigor2960 admin

Mechanizm QoS w DrayTeku pozwala również na limitowanie sesji NAT - czyli router decyduje ile maksymalnie sesji może nawiązać określony host w sieci LAN. Jest to przydatne rozwiązanie w sieci, w której użytkownicy intensywnie wykorzystują programy czy systemy P2P. Dzięki odpowiedniej konfiguracji ruchu wychodzącego i przychodzącego w sekcji Incoming/Outgoing Class oraz limitowaniu sesji możemy w dość prosty sposób ograniczyć znacznie obciążenie łącza przez tego typu aplikacje. Dodatkowo router pozwala na zdefiniowane informacji administracyjnej wyświetlanej w przypadku przekroczenia limitu sesji. Dodatkowo blokadę i ograniczenia można stosować używając obiektów czasowych z menu Object Setting, np. zabronić nawiązywania dużej liczby sesji w godzinach pracy a zezwolić na nawiązywanie po godz. 20.00.

DrayTek Vigor2960 admin

W ostatniej zakładce zarządzania pasmem znalazła się sekcja Bandwidth Limit. To najprostszy mechanizm kształtowania ruchu sieciowego. W sekcji tej możemy zdefiniować zakresy adresów IP, którym przydzielimy określony maksymalny download i upload, dodatkowo poparty harmonogramami czasowymi. Dla wszystkich komputerów, które nie zostały uwzględnione w regułach limitowania pasma możemy aktywować Smart Bandwidth Limit oraz zastosować regułę limitowania sesji oraz pasma jednocześnie. Reguła zostanie aktywowana w momencie gdy zostanie spełniony limit przekroczenia sesji o określoną wartość. W tym czasie zostanie założony limit prędkości łącza na ruch wychodzący i przychodzący.

DrayTek Vigor2960 admin