Systemy operacyjne

Personalizacja telefonu

przeczytasz w 3 min.

System Windows Phone pozwala na dopasowanie wielu elementów interfejsu do twoich potrzeb lub upodobań kolorystycznych. Dzięki odpowiednim funkcjom, które dostępne są w ustawieniach telefonu możesz określić kolorystykę kafelków oraz kolor tła, na którym są wyświetlane. Możesz też dopasować wielkość napisów oraz przypisać różnym zdarzeniom wybrane dźwięki oraz ulubione utwory muzyczne. Zdjęcia zapisane w pamięci telefonu możesz użyć jako ekran blokady, a także możesz wybrać informacje, które mają być wyświetlane na tym ekranie. System pozwala też na ustalenie, po jakim czasie, ekran ma być wygaszany, a także, jak jasny ma być obraz wyświetlany na ekranie.  

Dzwonki, dźwięki i kolory

Ustawienia telefonu z WP8

Jak w większości telefonów możesz powiązać różne zdarzenia z wybranymi dźwiękami. Dzięki temu od razu po dźwięku będziesz wiedział, czy ktoś dzwoni, czy też odebrany został SMS lub mail. W tym celu otwórz menu Ustawienia i puknij polecenie „dzwonki+dźwięki”. Przede wszystkim sprawdź czy włączony jest dzwonek oraz wibracje.

Ustawienia telefonu z WP8

Pukając w poszczególne polecenia, możesz teraz ustalić, jaki dzwonek ma być przypisany połączeniom telefonicznym, SMS-om lub wiadomościom błyskawicznym, wiadomościom poczty głosowej i nowym e-mailom. Dzięki opcjom dostępnym na samym końcu możesz ustalić, jakim zdarzeniom (np. przypomnieniom, naciśnięciom klawisza, zablokowaniu i odblokowaniu, migawce i powiadomieniom) ma towarzyszyć dźwięk emitowany przez telefon.

Ustawienia telefonu z WP8

Jako dzwonek telefonu czy też dźwięk alarmu możesz wykorzystać dowolny utwór muzyczny. Musisz go tylko wgrać do telefonu. W tym celu podłącz go kablem USB do komputera z systemem Windows Vista lub nowszym. Gdy urządzenie zostanie odnalezione przez  system operacyjny otwórz menadżera plików. Wyszukaj na komputerze pliki muzyczne do skopiowani na telefon, a następnie odszukaj w menadżerze plików urządzenie Windows Phone i otwórz je. Odszukaj folder Ringtones i skopiuj do niego wybrane pliki muzyczne. Otwórz w telefonie menu Ustawienia, a następnie wybierz polecenie „dzwonki+dźwięki” i puknij polecenie Dzwonek. Dodatkowe utwory będą dostępne w folderze Niestandardowe, który pojawi się na liście wszystkich dzwonków dostępnych w aparacie. Wystarczy, że pukniesz wybrany utwór a zostanie on przypisany dzwonkowi lub innym zdarzeniom.

Uwaga!

Do przesyłania plików muzycznych na telefon nie nadaje się komputer działający pod kontrolą systemu Windows XP. Mimo, że pliki zostaną zapisane w pamięci telefonu, w folderze Ringtones, to nie będą widoczne w ustawieniach dzwonków. Do przesyłania melodii mających pełnić rolę dzwonków wykorzystaj komputer z systemem Windows Vista lub nowszym.

Wygląd interfejsu

Ustawienia telefonu z WP8

Za pomocą polecenia Ustawienia możesz w niewielkim stopniu zmienić kolorystykę interfejsu. Po otwarciu menu Ustawienia puknij palcem polecenie „motyw”. Możesz następnie puknąć w przycisk Tło i ustawić je na „jasne” bądź „ciemne”. W pierwszym przypadku tło będzie białe, a w drugim będzie czarne.

Ustawienia telefonu z WP8

Jeżeli pukniesz przycisk Kolor wiodący, to będziesz mógł wybrać kolor, w jakim wyświetlane będą kafelki, przełączniki czy niektóre informacje. Pamiętaj, aby wybierać kolor elementów tak, by dobrze kontrastował z ustalonym tłem.

Ekran blokady

Ustawienia telefonu z WP8

W każdej chwili możesz w pełni spersonalizować ekran, który pojawia się gdy chcesz odblokować telefon. Po otwarciu menu Ustawienia puknij polecenie „ekran blokady”, a w kolejnym oknie polecenie Tło. Wybierz następnie rodzaj elementu, jaki będzie wykorzystano do utworzenia tła. Jako tło możesz użyć jedno ze swoich zdjęć, które zapisane są w telefonie lub na jednym z kont społecznościowych. Jeśli nie masz takiego zdjęcia to warto skorzystać z opcji Bing, dzięki czemu na ekranie będą wyświetlane zdjęcia losowo wybrane z wyszukiwarki Bing.

Ustawienia telefonu z WP8

Jeżeli jako ekran blokady chcesz użyć własne zdjęcie to puknij opcję „zdjęcie”. Następnie  w panelu ustawień puknij przycisk „zmień zdjęcie”. Wybierz następnie miejsce i folder, z którego ma być pobrane zdjęcie, a następnie puknij wybrane zdjęcie. Jeżeli nie było ono wykonane w pionie to pojawi się okno, w którym możesz skadrować zdjęcie. Dzięki temu  zdjęcie będzie pasowało do proporcji oraz orientacji ekranu, bez zniekształcenia obrazu. Gdy już ustawisz zdjęcie we właściwy sposób to naciśnij przycisk „przytnij”.

Ustawienia telefonu z WP8

Gdy wrócisz do menu z funkcjami definiowania ekranu blokady możesz włączyć wyświetlanie nazwy utworu, gdy będzie on odtwarzany. Możesz także wybrać, które powiadomienia aplikacji będą wyświetlane na ekranie blokady. Dzięki temu możesz od razu odczytać informacje o nieodebranych połączeniach lub o ilości odebranych wiadomości. Wybierz przy okazji, z jakiej aplikacji wiadomości będą wyświetlane z pełnym opisem, a z jakiej tylko w krótkiej postaci.

Ustawienia telefonu z WP8

Ważnym ustawieniem jest czas, po jakim włączana jest blokada ekranu. Ma to duży wpływ na zużycie energii. Warto więc ustawić dość krótki czas, po jakim włączana będzie blokada telefonu. W tym celu puknij, na ekranie ustawień ekranu blokady, przycisk „Ekran wyłącza się kiedy minie” i wybierze opcję „1 minuta” lub „3 minuty”. Jeżeli telefon ma być cały czas podłączony do zasilania lub do komputera, to możesz ustawić dłuższy czas włączania blokady lub wybrać opcję „nigdy”.

Ustawienia telefonu z WP8

Jeżeli często zostawiasz telefon w miejscach, gdzie mógłby korzystać z niego ktoś nieuprawniony, to warto włączyć funkcję hasła. Będzie się ona domagała podania hasła z chwilą odblokowania telefonu. W tym celu puknij na ekranie ustawień ekranu blokady przełącznik Hasło. Następnie wpisz hasło, które trzeba będzie podać przy próbie wyłączenia ekranu blokady. Hasło musisz wpisać dwukrotnie, tak aby było ono podane prawidłowo. Po wpisaniu hasła puknij przycisk „gotowe”, a samo hasło zapisz na wszelki wypadek w miejscu, gdzie będziesz mógł je znaleźć.