Routery

Wave 2 w Netgearze

przeczytasz w 2 min.

Wave 2 w Netgearze

Zanim dokładniej sprawdzimy w działaniu bohatera naszej prezentacji winni jesteśmy kilku zdań wstępu i szczypty teorii. Standard sieci bezprzewodowych WiFi 802.11ac stał się rozwiązaniem bolączki swojego poprzednika 802.11n – m.in. szybkość transmisji i natłoku w eterze. 802.11ac to przede wszystkim zwiększenie liczby strumieni przestrzennych jakie mogą zostać użyte do transmisji danych – do 8 (dla urządzenia nadawczego) oraz do 4 dla urządzeń klienckich.

Kolejną zmianą jest liczba i szerokość kanałów oraz zwiększona modulacja. Przekłada się to nie tylko na mniej zakłóceń ale również pozwala osiągnąć większą szybkość. W końcu beamforming (choć obecny w sieciach „N”, to jednak nieustandaryzowany), który formuje wiązkę i skupia transmisję w kierunku klienta.

Biorąc pod uwagę fakt zwiększonej liczby kanałów w paśmie 5 GHz, technologię MIMO i liczbę strumieni przestrzennych, obecna sieć WiFi w standardzie 802.11ac może osiągnąć szybkość do 1300 Mb/s (3 strumienie przestrzenne po 433 Mb/s każdy, modulacja 256-QAM 5/6, kanał o szerokości 80 MHz). Oczywiście potraktujmy to ostatnie zdanie jako mocne uogólnienie. Prezentuje ono obecną sytuację na rynku urządzeń 802.11ac (a w szczególności urządzeń klienckich).

Netgear X4S - przód

Ale gdzie w tym wszystkim umieścimy Netgeara? Otóż rozwiązanie Nighthawk X4S to urządzenie klasy AC2600. Jeśli rozłożymy wartość 2600 na czynniki pierwsze to otrzymamy szybkość pracy sieci w paśmie 2,4 GHz – 800 Mb/s oraz w paśmie 5 GHz – 1733 Mb/s (w zaokrągleniu 1800). Sumujemy i mamy 2600 Mb/s – wartość, która jest zagregowaną maksymalną szybkością zestawionego połączenia jakie możemy uzyskać pomiędzy routerem, a urządzeniami klienckimi.

Wspomnieliśmy przed chwilą, że maksymalna szybkość w paśmie 5 GHz to 1300 Mb/s. Skąd zatem 1733 Mb/s? Otóż standard 802.11ac został „podzielony” na pewne etapy, w których mamy do czynienia z kolejnymi rozwiązaniami sieciowymi. Pierwszy z nich to właśnie urządzenia klasy AC1900, kolejne rozwiązania należą do grupy „802.11ac Wave 2”, a te pozwalają na osiąganie zagregowanej szybkości ponad 1900 Mb/s (i ponad 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz).

W przypadku X4 oraz X4S dzięki wykorzystaniu modulacji 256-QAM 5/6 oraz kanału o szerokości 80 MHz i 4 strumieni przestrzennych możemy z niego wycisnąć 1733 Mb/s. Podobnie wygląda sytuacja z pasmem 2,4 GHz (tu tylko w przypadku X4S). Znamy rozwiązania pracujące z szybkością 600 Mb/s (3 strumienie przestrzenne, modulacja 256-QAM 5/6, kanał 40 MHz – np. R7500) a wykorzystując 4 strumienie (przy zachowaniu modulacji i szerokości kanału osiągniemy wartość 800 Mb/s). Tu warto również pamiętać, że standard 802.11ac i jego druga faza pozwalają na wykorzystanie technologii MU-MIMO.

Netgear R7800 MU-MIMO

Termin MIMO (a precyzyjniej SU-MIMO), znany jest ze standardu 802.11n, w którym urządzenie pozwalało na transmisję danych z wykorzystaniem wielu strumieni dla jednego klienta, w tej samej jednostce czasu. W przypadku MU-MIMO mamy możliwość wysyłania wielu strumieni w tej samej jednostce czasu do wielu klientów. Powróćmy do Netgeara X4S.