Internet

Bardziej efektywne wyszukiwanie c.d.

przeczytasz w 2 min.

 
Wyniki zgodne z  zainteresowaniami

Ważnym trendem w rozwoju funkcjonalności wyszukiwarki w ostatnich latach jest personalizacja wyników. Odbywa się to na podstawie zbieranych przez Google informacji dotyczących naszej aktywności w  internecie, które są gromadzone we wspomnianej już wyżej Historii online.

Aby funkcja zadziałała, musimy być zalogowani do konta. Wówczas wyszukiwarka zapamiętuje wszystkie zapytania, jakie wpisaliśmy do pola wyszukiwania, i na tej podstawie buduje profil naszych zainteresowań. Im więcej informacji na temat naszych preferencji znajdzie się w  cache Google, tym bardziej spersonalizowane będą wyniki wyszukiwania.

Firma zachęca wręcz do udostępnienia całej historii odwiedzonych stron, co jest możliwe poprzez wybranie opcji Historia online w  ustawieniach konta.

Jak się do niej dostać? Najprościej kliknąć w link Zobacz dostosowane zmiany, który znajdziemy na stronie z wynikami wyszukiwania. Na kolejnej stronie znajdziemy informację, czy rezultaty wyszukiwania były spersonalizowane na podstawie informacji o naszych preferencjach. Poniżej znajdują się linki prowadzące do ustawień tej funkcji. Po wejściu na stronę historii ujrzymy listę niedawno sformułowanych zapytań. Jeśli chcemy udostępnić wyszukiwarce całość informacji o  aktywności w sieci, klikamy na odnośnik Rozszerz swoją historię online, a  na następnej stronie potwierdzamy wybór klikając link Włącz historię online. Aby przekazywanie informacji było możliwe, trzeba zainstalować pasek narzędziowy Google Toolbar, który jest dostępny dla przeglądarek Internet Explorer i Mozilla Firefox.

Do ustawień historii online można dostać się w każdej chwili wpisując w  pasek adresu www.google.pl/history. Na stronie historii wyszukiwania można całkiem wyłączyć personalizację, co można polecić wszystkim, którzy są wrażliwi na punkcie swojej prywatności. Alternatywnie można kasować pojedyncze zapytania, jeśli nie chcemy, by ich obecność wpływała na pracę wyszukiwarki.

Wyszukiwanie w nieznanym języku obcym

Jedną z ciekawszych, mało znanych funkcji Google jest wyszukiwanie za pośrednictwem automatycznego tłumacza.  Najprościej dostać się niego wpisując w wyszukiwarce hasło "Narzędzia językowe". Pole do wyszukiwania z tłumaczem znajduje się na samym czele tej strony (obszar Przetłumaczone wyniki).

Jeśli chcemy przeszukać internet w języku francuskim, np. pod kątem historii bitwy pod Verdun z pierwszej wojny światowej, w polu Szukaj wpisujemy nasze hasło, następnie zaznaczamy pole wyboru o określamy języki obce, w których ma być przeszukana sieć i  naciskamy [Enter]. Na liście wyników zobaczymy linki do obcojęzycznych stron, przetłumaczone na polski. Jeśli klikniemy w  link, witryna pojawi się w oknie przeglądarki z treścią przetłumaczoną na polski.

Niestety jakość tłumaczenia na polski w  Google nie jest zbyt dobra. Lepiej tłumaczyć np. na angielski, gdzie mechanizm automatycznego przekładu jest lepiej dopracowany. Jest to możliwe dzięki opcji zmiany języka rodzimego, którą znajdziemy po prawej stronie pola wyszukiwania.