Internet

Kalkulator, przeliczanie miar i wag

przeczytasz w 1 min.

Pole wyszukiwania Google nie jest tylko miejscem do wpisywania słów kluczowych. Ma szereg ekscytujących możliwości związanych z obliczeniami, które są niewidoczne na pierwszy rzut oka.

Kalkulator

Przede wszystkim wyszukiwarkę możemy wykorzystać jako kalkulator. Jego możliwości są dużo większe niż rozbudowanych kalkulatorów naukowych. Poza tym stoi za nim moc gigantycznego klastra komputerowego Google, więc nawet najbardziej rozbudowane operacje są wykonywane w ułamku sekundy. Za pomocą kalkulatora Google możemy wykonywać zarówno operacje arytmetyczne jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie, także z zastosowaniem nawiasów, jak też operacje z obszaru zaawansowanej matematyki, jak wyliczenia z użyciem logarytmów, funkcji trygonometrycznych itp. Co więcej, kalkulator ma wbudowane stałe matematyczne i fizyczne, takie jak liczbę Pi, prędkość światła, stała Faradaya, stała Planka, masa elektronu itp.

 

Tabela przykładowych operatorów arytmetycznych kalkulatora Google 
 

OperatorFunkcjaPrzykład
+dodawanie29 + 56
-odejmowanie10 - 3
*mnożenie2 * 14
/dzielenie1000 / 12
^ lub **potęga10 ^ 2
nth root ofpierwiastek2th root of 16
% ofprocent10 % of 73
( )nawiasy((20+10) / 3) ^ 2

 

Z kalkulatora można także korzystać posługując się klawiaturą ekranową do definiowania zapytań.

Przeliczanie miar i wag

Kalkulator Google ma także przydatną funkcję przeliczania miar i wag. Niestety jego wadą z naszego punktu widzenia jest konieczność definiowania zapytań po angielsku. Na przykład, aby skonwertować prędkość w kilometrach na godzinę na mile, wpisujemy: 130 km/h in mph. Aby dowiedzieć się ile rok ma sekund wpisujemy: 1 year in seconds. Google odpowiada także na egzotyczne zapytania, np. o masę ziemi (earth mass in kg) czy prędkość dźwięku (speed of sound in km/h). Co ciekawe, jeśli nie ma odpowiedzi we własnej bazie danych, wyszukiwarka potrafi wydobyć ją z Wikipedii, na przykład zapytanie: sun mass in earths, zwróci informację z Wikipedii, że słońce ma masę równą 332 946 kulom ziemskim.

Jeśli ta forma definiowania zapytań do konwertera jest niewygodna, możemy skorzystać z intrefejsu wizualnego do konwertera, a dokładnie z pola Quick unit converter. Tam korzystając z rozwijalnych list możemy wybrać jednostkę źródłową i jednostkę docelową.