Telefony

Zdjęcia wykonane przy maksymalnym zbliżeniu

przeczytasz w 1 min.

Każdy ze wspomnianych telefonów dysponuje trybem makro, jednak odwoływanie się to tej funkcji może w praktyce dyskredytować całkiem dobre podczas fotografowania telefony. Dlaczego? Okazuje się, że czasem dany telefon lepsze wyniki uzyskuje nie w trybie makro, ale na przykład przy wykorzystaniu teleobiektywu. Prezentując zdjęcia, które pokazują najlepsze zbliżenia pozwalamy ocenić wam faktyczny potencjał każdego z telefonów w fotografii typu makro. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku scen dynamicznych, osiągnięcie podobnych efektów co z obiektami statycznymi jest dalece trudniejsze.

Scenka 1


Telefon 1


Telefon 2


Telefon 3


Telefon 4


Telefon 5