Sieci

Cloud computing – fakty i mity

przeczytasz w 5 min.

Postrzeganie chmury obliczeniowej przez kadrę zarządzającą

Fakty i mity na temat chmury obliczeniowej

Chmurę obliczeniową z pewnością można nazwać kolejnym milowym krokiem w rozwoju informatyki. Ujmując rzecz najogólniej, można powiedzieć, że w odróżnieniu od dostarczania oprogramowania cloud computing jest metodą dostarczania opartych na oprogramowaniu serwisów i usług. Możliwości, jakie zapewnia chmura, obejmują zarówno rozwiązania dla użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

autor: Artur Żarski

Najlepiej znaną definicję chmury opracowali analitycy Gartnera: „Cloud computing to styl obliczeń, w którym dynamicznie skalowalne (zwykle zwirtualizowane) zasoby są dostarczane jako usługa za pośrednictwem Internetu. Użytkownik nie musi mieć wiedzy na temat tego, w jaki sposób ta usługa jest realizowana, nie musi też zajmować się aspektami technicznymi niezbędnymi do jej działania”.

Korzyści płynące z chmury

Z punktu widzenia przedsiębiorcy chmura wydaje się być atrakcyjną propozycją zarówno dla firm największych, jak i tych mniejszych, operujących już na rynku lub dopiero rozpoczynających działalność. Firmy rozpoczynające działalność (startups), decydując się na uruchomienie własnych serwisów w chmurze mogą skupić się na możliwie najszybszym dostarczeniu klientom produktu czy usługi, nie zajmując się zakupem i konfiguracją infrastruktury niezbędnej do uruchomienia biznesu. Rozpoczynając od działalności na niewielką skalę mogą łatwo dopasować zasoby do rosnącego popytu. Z kolei średnim i małym firmom (ang. SMB, pol. MŚP), chmura znacznie ułatwia konkurowanie z dużymi przedsiębiorstwami, zmniejszając bariery związane z nabywaniem drogich narzędzi i technologii serwerowych. Korzystając z chmury przedsiębiorcy mogą skupić się na produkcie i procesie sprzedaży, zamiast na infrastrukturze.

Cloud computing bazuje na koncepcji tworzenia rozproszonych systemów obliczeniowych, zlokalizowanych w różnych centrach danych na całym świecie i dostępnych za pomocą interfejsów sieciowych.

Dla dużych przedsiębiorstw szczególnie atrakcyjne wydaje się wykorzystanie opartych o „usługi w chmurze” rozwiązań do pracy grupowej i wymiany informacji, słowem, podniesienie efektywności pracowników. Działy IT zaś, zamiast zajmować się monitoringiem wykorzystania macierzy dyskowych, mogą zaangażować więcej zasobów dla zapewnienia bezawaryjnej pracy krytycznych systemów.

Tak znaczące przewartościowanie akcentów w biznesie z reguły przynosi wymierne zyski. I to one właśnie leżą u podłoża zainteresowania przedsiębiorców; w wykorzystaniu „usług w chmurze” dla wytyczonych precyzyjnie celów biznes upatruje źródeł potencjalnych zysków. Jako najważniejsze, warto wymienić:

 • możliwość obniżenia kosztów
 • możliwość zwiększenia wydajności
 • przyspieszenie wdrożenia nowych usług
 • skalowalność rozwiązań
 • szansa na wejście w nowe obszary biznesowe dzięki wykorzystywanej technologii
 • możliwość wyboru i rozwiązania hybrydowe

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

Źródła potencjalnych zysków

– Możliwość obniżenia kosztów

Decydując się na wdrożenie aplikacji w chmurze zyskujemy szansę na zmniejszenie kosztów związanych zarówno z wdrożeniem, jak też z utrzymaniem rozwiązania IT. Koszty utrzymania aplikacji w modelu Cloud są proporcjonalne do intensywności jej wykorzystania – nie płacimy więc za zbędne zasoby. Kolejna oszczędność to przewidywalna redukcja kosztów pomocy technicznej. Dodatkowo – część procesów wymaga gigantycznych zasobów obliczeniowych „na chwilę” – np. proces przeliczenia pensji wykonywany jest cyklicznie i trwa stosunkowo krótko – taniej jest wykupić zasoby w chmurze „na tą chwilę”, niż inwestować w drogi sprzęt, który przez pozostałe okresy nie będzie wykorzystywany w wystarczającym stopniu. Dla części przedsiębiorców istotne będzie również obniżenie kosztów inwestycji, związane z brakiem konieczności zapewnienia infrastruktury dla nowej aplikacji. Obniżenie nakładów inwestycyjnych staje się szczególnie atrakcyjne w czasach drogich, trudno dostępnych kredytów i chwiejnego rynku.

[źródło: Sutterstock]

– Możliwość zwiększenia wydajności

Dzięki szerokiemu dostępowi do istotnych danych biznesowych – praktycznie z dowolnego urządzenia i w dowolnej lokalizacji – pracownicy mogą podejmować szybsze, bardziej trafne decyzje. Mogą też znacznie łatwiej komunikować się pomiędzy sobą oraz z partnerami biznesowymi, korzystając z palety narzędzi do pracy grupowej i wymiany informacji.

– Przyspieszenie wdrożenia nowych usług

Wdrożenie nowych rozwiązań może przebiegać znacznie szybciej i sprawniej niż w modelu tradycyjnym. Zyskujemy łatwość testowania różnych scenariuszy, by finalnie uruchomić te, które są najbardziej obiecujące. Dystrybucja nowych rozwiązań w chmurze jest procesem zarządzanym zdalnie, a nowe wersje aplikacji są dostępne dla użytkownika natychmiast po wdrożeniu. Firmy mają zwykle, oprócz zarządzanych centralnie systemów, olbrzymią liczbę małych aplikacji, może nie krytycznych, ale bardzo potrzebnych do wydajnego funkcjonowania pracowników. chmura daje im bardzo wygodną platformę do budowy tego typu rozwiązań.

– Skalowalność rozwiązań

Korzystając z chmury możemy dynamicznie przydzielać serwisom dodatkowe zasoby i równie szybko je zwalniać, gdy nie będą już niezbędne. Dzięki temu nasze usługi zyskują na elastyczności i konkurencyjności, nie generując jednocześnie wysokich kosztów, które byłyby konieczne do utrzymania własnej infrastruktury przewidzianej na obsłużenie maksymalnej liczby użytkowników.

– Szansa na wejście w nowe obszary biznesowe

Udostępnienie usługi czy produktu za pośrednictwem chmury otwiera przed nami zupełnie nowe perspektywy. Skierowanie oferty do znacznie szerszego grona potencjalnych odbiorców staje się proste i nie pociąga za sobą obawy o ograniczenie wydajności. chmura otwiera przed nami także rynki zagraniczne.

– Możliwość wyboru i rozwiązania hybrydowe

chmura zwiększa możliwość wyboru. Zarządzając portfolio aplikacji w przedsiębiorstwie dysponujemy nie jedną, a kilkoma platformami dla wybranych rozwiązań. Możemy zatem zdecydować, które z rozwiązań będą dostępne w naszej własnej infrastrukturze, które przeniesiemy bądź od razu wdrożymy w chmurze, a które będą wykorzystywać zasoby w obu tych lokalizacjach.

Niewątpliwe są to fakty, z którymi ciężko dyskutować. Bez względu na to czy będziemy korzystać z chmury prywatnej, chmury publicznej czy hybrydowej jesteśmy w stanie zoptymalizować zasoby oraz koszty związane z infrastrukturą i utrzymaniem infrastruktury.

Zagrożenia i problemy

Ale nie zawsze wszystko jest takie proste. Jeśli nawet wydaje się nam, że z technologicznego punktu widzenia nie powinniśmy mieć żadnych problemów z migracją, pozostają jeszcze biznesowe i prawne aspekty całego procesu. Z wdrażaniem aplikacji w chmurze wiążą się również pewne wyzwania. Przed decyzją o wdrożeniu rozwiązań chmurowych należy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań:

 • Czy przeniesienie rozwiązania do chmury zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa danych?
 • Czy mamy zagwarantowaną równie wysoką dostępność jak w przypadku aplikacji serwowanych lokalnie?
 • Czy przetwarzając i składując dane w chmurze nie naruszamy lokalnych przepisów prawnych?
 • Czy przesyłając dane do chmury zapewniamy odpowiedni poziom prywatności?

Bezpieczeństwo i dostęp do danych

Z natury działania każde funkcjonujące w chmurze rozwiązanie jest eksponowane w Internecie. Już sam ten fakt sprawia, że ze zdwojoną uwagą powinniśmy się przyjrzeć kwestii bezpieczeństwa. Dostępne technologie, umożliwiające bezpieczną autoryzację i autentykację użytkowników w usługach korzystających z różnych platform chmurowych, ale należy dokładnie zapoznać się z ich cechami i możliwościami aby odpowiedzieć na pytanie: czy i jak łatwo da się je zaadoptować w przypadku rozważanej usługi, czy da się chmurę zintegrować z modelem bezpieczeństwa we własnych centrach danych tak, by obsłużyć scenariusze typu „single sign-on”.

Kwestia dostępu do danych jest bezpośrednio związana z ich bezpieczeństwem. Mówimy tu zarówno o bezpieczeństwie technologicznym, jak i biznesowym. Problemy technologiczne to, po pierwsze, możliwość zbudowania bezpiecznego kanału komunikacji do obsługi strumieni danych, po drugie – możliwości związane z szyfrowaniem i obsługą wrażliwych (poufnych i tajnych) danych, wreszcie wykorzystanie odpowiednich protokołów i certyfikatów, a także możliwości dokonania audytu pod kątem bezpieczeństwa danych.

[źródło: Shutterstock]

Wątpliwości natury biznesowej można rozwiać zadając sobie i odpowiadając na pytanie: jakie rozwiązanie wybrać, jeśli podejrzewamy, że dane, którymi operujemy, powinny ze względów biznesowo-prawnych pozostać na terenie kraju? Centra danych rozsiane są po całym świecie. Najbliższe nam ośrodki zlokalizowane są na terytorium Unii Europejskiej. Dlatego w złożonych przypadkach warto rozważyć konsultację prawną. Konsultacja z pewnością pozwoli ustalić, czy nasz problem rodzi rzeczywiste ograniczenia, czy może dotyczy jedynie wydajności rozwiązania i dostępności danych klienta umieszczonych w centrum zlokalizowanym za granicą.

Do wyjaśnienia pozostaje też kwestia samej dostępności danych – sprawdźmy czy dostępność gwarantowana w SLA (Service Level Agreement) spełnia nasze oczekiwania. Sprawdźmy również czy wąskim gardłem systemu, który chcemy wdrożyć, nie jest dostępność łącza do Internetu. Rozważając problem z technicznego punktu widzenia, możliwe jest zaprojektowanie takiego rozwiązania, które dopuszcza pracę offline i późniejszą synchronizację ze strukturami danych w chmurze, zgodnie z zaprojektowanymi zasadami. Czy takie rozwiązanie będzie najlepsze? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami.

W wielu przypadkach – zależnie od branży, rodzaju rozwiązania i typu klientów – obowiązują również określone i wyspecyfikowane regulacje prawne. W dziedzinie IT mogą one dotyczyć bezpieczeństwa, sposobów komunikacji oraz obowiązujących procesów biznesowych. W większości przypadków regulacje te obejmuje certyfikacja sprawdzająca ich zgodność z danymi regułami. Dostawcy chmur w większości spełniają wiele formalnych norm i regulacji, objętych konkretnymi certyfikatami.

Koszty

Temat porównania kosztów związanych z tworzeniem usług i ich migracją do chmury jest jednym z kluczowych zagadnień. Warto rozpatrywać go w dwóch różnych aspektach. Pierwszym jest koszt produkcji nowego rozwiązania uwzględniającego specyfikę chmury lub koszt migracji do niej rozwiązania istniejącego. Z uwagi na charakterystykę platformy, sposób szacowania nakładu i kosztów pracy może odbiegać od analogicznych szacunków w modelu tradycyjnym. Pewne elementy projektu, które w rozwiązaniach bazujących na własnych centrach danych są proste, w kontekście chmury mogą okazać się znacznie bardziej skomplikowane. Dobrym przykładem jest proces testowania aplikacji w chmurze.

Z drugiej strony budowa skomplikowanego środowiska testowego w chmurze może być znacznie prostsza, niż w przypadku rozwiązania testowanego we własnym centrum danych. Chmura daje nam możliwość wynajęcia takiego środowiska tylko na czas testów. Z jednej strony uzyskujemy dostęp do żądanej, często rozbudowanej infrastruktury, z drugiej możemy znacznie ograniczyć koszty.

Znacznie trudniejszym zagadnieniem jest oszacowanie kosztów utrzymania określonego rozwiązania w chmurze. Każdy dostawca chmury posiada dwa modele opłat. Pierwszy, bardziej popularny, to model: „płacę za to, czego używam”. Jak sugeruje sama nazwa, zapłacimy za realne zużycie zasobów centrum danych – analogicznie do wielu innych systemów płatności (za energię elektryczną, gaz, usługi telefonii komórkowej). Drugi, to płatność za pulę zasobów dostępną w ramach tzw. „paczki” o określonej definicji i cenie. W większości przypadków są to różnego typu pakiety promocyjne, którym warto się przyjrzeć. Także w tym systemie, po wykorzystaniu przydzielonej puli zasobów, wracamy do modelu „płacę za to, czego używam”.

Warto pamiętać o tym, że znaczący wpływ na koszt utrzymania aplikacji w chmurze ma architektura rozwiązania w ujęciu technologicznym. Dlatego już na etapie projektowania należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczność współpracy architekta i analityka. Zależy od niej bardzo wiele; wynik wygenerowany przez każdego z nich z osobna może dostarczyć dodatkowej pracy związanej z optymalizacją, gdy tymczasem para działająca w porozumieniu i dobrze zsynchronizowana jest w stanie znakomicie zwiększyć efektywność każdego rozwiązania.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

  Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!