Ciekawostki

GE i Intel wspierają opiekę medyczną nad osobami starszymi i przewlekle chorymi

przeczytasz w 3 min.

Firmy GE oraz Intel Corporation ogłosiły nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju i wprowadzania na rynek medyczny domowych rozwiązań technologicznych, które pozwolą osobom starszym na niezależne życie. Nowe technologie opracowane przez obydwie firmy umożliwią również osobom przewlekle chorym zarządzanie ważnymi elementami procesu opieki zdrowotnej w sposób wygodny, bezpośrednio z domu lub zdalnie, z dowolnego innego miejsca.

W związku ze znacznym wzrostem liczby osób przewlekle chorych oraz szczególnie widoczną w krajach rozwiniętych tendencją do starzenia się społeczeństw, zaistniała potrzeba zapewnienia opieki zdrowotnej nie tylko w szpitalach, lecz także bezpośrednio w domu. Szacuje się, że wartość rynku rozwiązań z zakresu domowej opieki zdrowotnej opartej na monitoringu oraz telemedycyny wzrośnie z 3 mld dol. w 2009 r. do 7,7 mld dol. w 2012 r.

Przewodniczący zarządu i dyrektor generalny GE, Jeff Immelt oraz prezes i dyrektor generalny firmy Intel, Paul Otellini, ogłosili decyzję o zawarciu współpracy oraz przeznaczeniu, w ciągu najbliższych pięciu lat, 250 mln dol. na badania i projektowanie produktów z zakresu domowych technologii wspomagających opiekę medyczną. Kluczowe elementy planowanej współpracy to:

  • Działania badawczo-rozwojowe: GE Healthcare oraz Intel połączą siły, umiejętności i zasoby, jakimi dysponują w zakresie działań badawczych, aby przyspieszyć rozwój zaawansowanych produktów medycznych oraz komercjalizację technologii nowej generacji wspomagających domową opiekę zdrowotną. Obydwie firmy planują również rozszerzyć istniejące programy rozwojowe z zakresu technologii wspomagających domową opiekę zdrowotną o nowe obszary, takie jak sprawdzanie stosowania leków, monitorowanie pacjentów cierpiących na bezdech senny, choroby układu krążenia i cukrzycę oraz monitorowanie samopoczucia osób starszych.
  • Umowa handlowa: dział GE Healthcare rozpocznie sprzedaż systemów opieki zdrowotnej firmy Intel (Intel Health Guide - narzędzia do zarządzania opieką medyczną przeznaczonego dla pracowników służby zdrowia zajmujących się przewlekle chorymi pacjentami). Możliwości GE Healthcare z zakresu zarządzania schorzeniami, a także zasięg dystrybucyjny firmy w sektorze opieki zdrowotnej pomogą w zrozumieniu korzyści płynących z tej innowacyjnej technologii, takich jak możliwość samodzielnej kontroli stanu zdrowia przez pacjenta oraz udostępnienie bezpośredniego kanału komunikacji z lekarzami.

Według prognoz amerykańskiego forum federalnego ds. statystyk związanych ze starzeniem się społeczeństwa (Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics) do 2030 r. około 71,5 mln mieszkańców USA osiągnie wiek 65 lat lub wyższy, co stanowić będzie około 20% ogółu społeczeństwa (w 2006 roku było to 37 mln ludzi). Według ośrodków odpowiedzialnych za zwalczanie chorób i zapobieganie ich powstawaniu (Centers for Disease Control and Prevention) choroby przewlekłe, takie jak choroby serca, cukrzyca i nadciśnienie, są przyczyną śmierci ponad 1,7 mln Amerykanów rocznie oraz 70% wszystkich zgonów w Stanach Zjednoczonych.

„Dzięki współpracy z firmą Intel mamy szansę obniżyć koszt opieki zdrowotnej przez ograniczenie czasu spędzanego w szpitalu i udostępnienie lekarzom danych niezbędnych do zapewnienia możliwie najlepszej opieki medycznej. Firmy Intel i GE łączy wizja wykorzystania technologii jako narzędzia wprowadzającego skuteczną opiekę zdrowotną w milionach domów oraz podwyższającego jakość życia emerytów i osób przewlekle chorych.” Powiedział Jeff Immelt, dyrektor generalny GE.

Według Paula Ottelini, CEO Intel „Większość rozmów prowadzonych obecnie na temat opieki zdrowotnej skupia się na zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych w tradycyjnych systemach opieki zdrowotnej. Choć są to ważne inwestycje, które zwiększą skuteczność systemów opieki zdrowotnej, nie są one wystarczające, by odpowiedzieć na rosnące potrzeby, które niewątpliwie wpłyną na już teraz w pełni nasycony system opieki. Współpraca między GE a Intelem nie tylko pomoże emerytom i osobom przewlekle chorym. Będzie również stanowić ogromny krok naprzód w zakresie zmiany sposobu zapewniania opieki zdrowotnej”.

Firmy GE i Intel oferują konkretne produkty i uczestniczą w wielu inicjatywach związanych z monitorowaniem pacjentów i kontrolowaniem ich stanu zdrowia bezpośrednio w domu:

  • GE Quiet Care to system zdalnego monitorowania czynności i zachowań osób starszych, powiadamiający opiekunów o zmianach w zachowaniach, które mogą świadczyć o problemach zdrowotnych bądź sygnalizować stany nagłe. System ten jest wykorzystywany przede wszystkim w domach spokojnej starości w Stanach Zjednoczonych. GE Healthcare stoi również na czele konsorcjum zrzeszającego organizacje sektora publicznego i prywatnego w ramach trzyletniego programu badawczego dotyczącego domowej opieki zdrowotnej, opiewającego na 5 mln dol. i sponsorowanego przez rząd węgierski.
  • Intel Health Guide to kompleksowy system opieki zdrowotnej łączący urządzenia instalowane w domu z internetowym interfejsem pozwalającym lekarzom na monitorowanie pacjentów przebywających w domu oraz zarządzanie opieką medyczną na odległość. System ten obejmuje rozpoznawanie ważnych sygnałów dotyczących stanu zdrowia, przypomnienia dla pacjentów oraz narzędzia komunikacyjne, takie jak wideokonferencje i komunikaty alarmowe. Firma Intel i Irlandzka Agencja Rozwoju (Irish Development Agency) zakończyły opiewający na 30 mln dol. projekt ośrodka TRIL (badań technologicznych na rzecz niezależnego życia), który skupia światowej klasy ekspertów branżowych i akademickich zajmujących się badaniami nad technologiami ułatwiającymi niezależne życie.

Wiecej informacji  na temat podpisanego porozumienia można uzyskać pod adresem: ge.com/press/healthalliance.

Źródło: Informacja prasowa

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!