Oprogramowanie

Inżynierskie narzędzia do planowania i projektowania procesów produkcji

przeczytasz w 4 min.

Tecnomatix to kompleksowe portfolio rozwiązań cyfrowych do obsługi produkcji, zwiększające innowacyjność, dzięki połączeniu wszystkich dziedzin produkcji z inżynierią produktu.

Tecnomatix Process Simulate Human – to część pakietu Tecnomatix ułatwiającego stworzenie ergonomicznego miejsca pracy. [źródło: 4D Systems]

Wywiad: Z Mirko Baecker pełniącym funkcję Dyrektora Marketingu Tecnomatix na region EMEA w firmie w Siemens PLM Software na temat możliwości zastosowania oprogramowania Tecnomatix w praktyce przemysłowej i inżynierskiej rozmawia Marcin Bieńkowski.

Wytwarzanie coraz bardziej skomplikowanych wyrobów przekłada się w bezpośredni sposób na złożoność procesów produkcyjnych. Na te ostatnie wpływa nie tylko sama specyfika produktów, ale również coraz wyższy poziom automatyzacji i nowe techniki wytwarzania. Innym czynnikiem zwiększającym stopień komplikacji procesów produkcyjnych jest wykorzystanie globalnych centrów inżynierii i wytwarzania. Firmy rozszerzają swoją działalność na cały glob ziemski z wielu powodów. Przede wszystkim chcą wykorzystać najbardziej efektywne kosztowo rozwiązania przy sprzedaży produktów na globalnym rynku oraz dotrzeć do klientów na rynkach lokalnych. Dodatkowo mogą ograniczyć koszty związane z opodatkowaniem czy transportem.


Mirko Baecker, Dyrektor Marketingu Tecnomatix na region EMEA w firmie Siemens PLM Software.   Mirko Baecker, Dyrektor Marketingu Tecnomatix na region EMEA w firmie Siemens PLM Software.  
„Tecnomatix bazuje na pojedynczym źródle wiedzy o produkcie i procesach, dzięki czemu walidacja montażu i możliwości produkcyjnych może zostać przeprowadzona na wcześniejszym etapie.”

 

Ponadto firmy produkcyjne starają się skrócić czas dostarczenia produktu na rynek oraz czas do rozpoczęcia produkcji seryjnej. Zależy im więc na bardziej efektywnym planowaniu i wytwarzaniu, które możliwe są do osiągnięcia dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Wreszcie, firmy dążą do wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie, muszą działać zgodnie z regulacjami i w ich ramach ograniczać do minimum powstające odpady oraz zminimalizować zużycie energii. Powyższe czynniki sprawiają, że przedsiębiorstwa poszukują skutecznych rozwiązań informatycznych pozwalających na zoptymalizowanie produkcji. Jednym z takich systemów jest Tecnomatix firmy Siemens PLM Software. Na temat tego programu mieliśmy okazję porozmawiać z Mirko Baeckerem, Dyrektorem Marketingu Tecnomatix na region EMEA w firmie Siemens PLM Software.  

Marcin Bieńkowski: Tecnomatix jest jednym z mniej znanych pakietów oprogramowania będącego w ofercie Siemens PLM Software. Moim zdaniem, wynika to z jego specyfiki jako zestawu narzędzi IT wspomagających procesy wytwarzania, które jeszcze w wielu firmach traktowane są po macoszemu. Jakie procesy mogą być zoptymalizowane przy wykorzystaniu systemu Tecnomatix, obecnie dostępnego w wersji 11?

Mirko Baecker: Najnowsze wydanie Tecnomatix umożliwia uproszczenie planowania i optymalizację produkcji dla wielu fabryk i modeli, pomaga zagwarantować efektywność i bezpieczeństwo pracowników. Za pomocą rozwiązania Manufacturing Process Planner dostarcza pełne procesowanie Body-in-White oraz zamyka lukę między produktem a produkcją, dzięki usprawnionej integracji PLM i MES oraz nowym rozwiązaniom gwarantującym jakość złożeń.

Tecnomatix 11 pomaga użytkownikom szybciej dostarczyć produkty na rynek, jednocześnie poprawiając produktywność, eliminując marnotrawienie zasobów oraz optymalizując procesy montażu, poprzez wykorzystanie trzech głównych segmentów systemu:

  • Zarządzanie procesem produkcyjnym,
  • Symulacja i sprawdzanie poprawności produkcji,
  • Rozpoczęcie wytwarzania i produkcja.

Tecnomatix RobCAD to środowisko cyfrowej produkcji przeznaczone do weryfikacji cel robotów i programowania ich w trybie offline. [źródło: 4D Systems]

Marcin Bieńkowski:System Tecnomatix  pozwala na wprowadzanie innowacji w procesie produkcji i planowania jej przebiegu dzięki połączeniu dziedzin dotyczących samej produkcji z zagadnieniami inżynierii produktu. Uwzględnia się tutaj sam projekt oraz układ linii produkcyjnych, symulację procesów wytwórczych, a także zarządzanie produkcją. Częścią tego systemu jest również opisywane na naszych łamach oprogramowanie Teamcenter. Jakie korzyści daje użytkownikowi połączenie obu systemów?

Mirko Baecker: Tecnomatix to kompleksowe portfolio rozwiązań cyfrowych do obsługi produkcji, zwiększające innowacyjność, dzięki połączeniu wszystkich dziedzin produkcji z inżynierią produktu, wymienić tu można:

– Planowanie i zarządzanie. Możliwości Tecnomatix w tym zakresie opierają się na platformie Teamcenter i polegają na konsolidacji informacji dotyczących produktu, procesów, zakładu produkcyjnego i zasobów. Danymi można zarządzać z uwzględnieniem rewizji, wersji, konfiguracji, zarządzania zmianą oraz przepływami pracy w całym przedsiębiorstwie;

– Symulacja i sprawdzanie poprawności. Ta dziedzina obejmuje rozwiązania z portfolio Tecnomatix do symulacji i sprawdzania poprawności dla ludzi, maszyn i systemów. Zawiera się w tym ergonomia, programowanie robotów offline oraz logistyka zdarzeń dyskretnych;

– Wprowadzanie nowych produktów. Rozwiązania te umożliwiają kombinację korzyści płynących ze współpracy nad rozwojem produktu i procesów oraz odpowiedniego zaplanowania pierwszej produkcji. Pozwala to na ograniczenie ryzyka i niepewności w kluczowym momencie dla cyklu rozwoju nowo-wprowadzanego produktu.   

Tecnomatix Plant Simulation jest jednym z bardziej znanych elementów wchodzących w skład systemu Tecnomatix. Pozwala on na tworzenie cyfrowych modeli systemów logistycznych, np. produkcji, przy pomocy, których można sprawdzić charakterystyki projektowanego lub udoskonalanego systemu produkcyjnego i zoptymalizować wydajność. [źródło: Siemens PLM Software]

Marcin Bieńkowski:W jaki sposób Tecnomatix może pomóc w optymalizacji procesów biznesowych, które bezpośrednio wpływają na zdolność  firmy do wprowadzenia produktów na rynek? Czy w systemie tym bierze się pod uwagę rzeczywistą wydajność produkcji i potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa oraz warunki zewnętrzne wpływające na nie?

Mirko Baecker: Tecnomatix bazuje na pojedynczym źródle wiedzy o produkcie i procesach, dzięki czemu walidacja montażu i możliwości produkcyjnych może zostać przeprowadzona na wcześniejszym etapie. W konsekwencji zespoły odpowiedzialne za projekt i procesy szybko otrzymują informację zwrotną, podczas gdy integracja wykazu materiałów (BOM) inżynieryjnych i produkcyjnych z wykazem procesów (BOP) gwarantuje uporządkowanie komponentów produktu i minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Dzięki Tecnomatix klienci mogą zidentyfikować i wdrożyć najlepsze procesy, korzystając z dedykowanych szablonów. Pozwala to skrócić czas wymagany do tworzenia procesów aż o 40 procent. Co więcej, koszty zainwestowanego kapitału można zmniejszyć poprzez uwspólnienie i ponowne wykorzystanie informacji.

Tecnomatix udostępnia użytkownikom szeroką gamę narzędzi pomagających zwiększyć wydajność procesów projektowania fabryki. Korzystanie z wizualizacji 3D pozwala aż o 50 procent ograniczyć czas od powstania koncepcji projektu aż po instalację, w porównaniu do tradycyjnych technik 2D. Zarówno statyczne jak i dynamiczne analizy mogą zostać przeprowadzone dla całego środowiska produkcyjnego – łańcuchów dostaw, zasobów i procesów, zmniejszając koszty obsługi materiałów o 70%, skracając czas produkcyjny o 20-60 procent i zwiększając produktywność o 15-20 procent.

Poprzez optymalne zarządzanie procesami Tecnomatix może znacząco ograniczyć, a nawet wyeliminować przerwy w produkcji wywołane zakłóceniami na hali produkcyjnej. Optymalizacja linii produkcyjnych może zostać osiągnięta poprzez wirtualne przekazanie do użytkowania, w konsekwencji skracając czas do rozpoczęcia produkcji seryjnej aż o 80 procent. W połączeniu z lepszym wglądem w kwestie związane z jakością otrzymujemy węższe okna startowe, zwiększoną wydajność fabryki i lepszą kontrolę kosztów materiałów. Dzięki integracji symulacji i walidacji ergonomicznych z procesem powstawania produktu można zoptymalizować procesy pracy manualnej.

Marcin Bieńkowski:Na czym polega otwarta architektura systemu Tecnomatix? Czy można go zintegrować z innymi, dowolnymi systemami np. systemami klasy PDM (Product Data Management) do zarządzania dokumentacją produktu?

Mirko Baecker: Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed producentami jest efektywne zarządzanie produktem w ciągu całego cyklu życia. Funkcjonalności Tecnomatix bazują na Teamcenter – systemie stanowiącym ramę PLM zarówno dla inżynierii produktu, jak i produkcji. Otwartość platformy Teamcenter to od wielu lat jedna z naszych głównych strategii.

Nasza strategia otwartego systemu PLM obejmuje kulturę, dane, produkty oraz społeczności. Dostarczamy produkty otwarte pod względem architektury, zastosowania, elementów i infrastruktury. Otwarta architektura umożliwia integrację z innymi systemami dla przedsiębiorstw – również dotychczas eksploatowanymi. Jako przykład można tu podać integrowanie produktów Siemens PLM Software ze specyficznymi dla klienta systemami biznesowymi lub zastosowaniami typowymi dla danej branży. Czy dotyczy to większych przedsiębiorstw czy też sektora MSP, podstawowe korzyści z integracji systemu do zarządzania dokumentacją produktu z rozwiązaniem MES jak najbardziej występują i w większości przypadków taka integracja jest technicznie możliwa.

Do zobrazowania i optymalizacji przepływów materiałów na linii produkcyjnej w Tecnomatix Plant Simulation można posłużyć się dwuwymiarowymi (u góry) lub trójwymiarowymi diagramami Sankey’a. Na wykresie Sankeya, średnica linii przedstawia ilość lub objętość jednostki materiału przepływającego przez układ. [źródło: Siemens PLM Software]

Chciałem w tym miejscu wspomnieć o tym, że firma Siemens wspiera Kodeks Otwartości PLM (CPO – Codex of PLM Openness), inicjatywę ProSTEP iViP, której celem jest promocja otwartości systemów IT w kontekście PLM wśród użytkowników, sprzedawców oraz dostawców usług IT. CPO idzie o krok dalej niż zapewnienie standardów IT i powiązanych interfejsów. Definiuje mierzalne kryteria dla kategorii takich jak: interoperacyjność, infrastruktura, rozszerzalność, interfejsy, standardy, architektura oraz partnerstwa. Tecnomatix spełnia wymogi CPO w każdym z tych kryteriów.

Marcin Bieńkowski:Aplikacje z pakietu Tecnomatix zostały tak zaprojektowane, aby wspierać i doskonalić procesy charakterystyczne dla wielu różnych branż przemysłowych. W jakich w branżach najczęściej wykorzystywany jest ten system? Czy z tego oprogramowania korzystają również chętnie polscy przedsiębiorcy i inżynierowie?

Mirko Baecker: System Tecnomatix jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa w różnych branżach. Najczęściej po rozwiązanie to sięgają dostawcy i producenci OEM z branży motoryzacyjnej, firmy zajmujące się transportem, przemysłem maszynowym, branża magazynowa i logistyczna oraz lotnicza i obronna. Polskie przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści płynące z używania systemów cyfrowej produkcji, a popularność Tecnomatiksa stale wzrasta. Tendencję wzrostową widać szczególnie w wypadku modułu do produkcji części, wchodzącego w skład pakietu Tecnomatix.

Marcin Bieńkowski: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!