Sieci

Optymalizacja kosztów IT w chmurze

przeczytasz w 3 min.

Optymalizacja ekonomii wykorzystania chmury

[źródło: sxc.hu]

Model korzystania z zasobów informatycznych w chmurze pozwala aktualnie małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) na niespotykane do tej pory możliwości optymalizacji finansowej w obszarze informatyki.

autor: Lech Andrzejewski

Autor artykułu jest dyrektorem zarządzającym w firmie Cegeka Polska; www.cegeka.pl

Aby pokazać możliwe do osiągnięcia optymalizacje kosztów związane z chmurą zdefiniujmy najpierw czym jest model chmury. Chmura to model udostępnienia infrastruktury informatycznej przez dostawcę jako usługi dedykowanej Klientowi. Alternatywnie w stosunku do zakupów serwerów, macierzy, urządzeń telekomunikacyjnych i innych komponentów oraz przygotowania własnej serwerowni, Klient poprzez łącza telekomunikacyjne korzysta z udostępnionych przez dostawcę zasobów. Bardzo ważnym aspektem modelu Cloud computingu jest możliwość zwiększania wykorzystywanych zasobów IT i ich ograniczanie w razie potrzeby. Klient rozliczany jest wyłącznie z faktycznie wykorzystywanych zasobów co z kolei zapewniane jest poprzez systemy rozliczeniowe rejestrujące faktyczne zużycie.

Bezpośrednie korzyści wynikające z wdrożenia chmury

Jakie implikacje finansowe niesie dla firmy podjęcie decyzji o korzystaniu z chmury? W pierwszej kolejności, jeżeli przedsiębiorca wykorzystywał własną infrastrukturę, migracja do nowego modelu może zapewnić szybki zastrzyk w postaci wpływu gotówkowego. Sprzedaż aktualnie posiadanych serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych pozwoli na odzyskanie części kapitału zamrożonego w sprzęcie. Tak zbudowany bufor może być spożytkowany na rozwój możliwości biznesowych firmy (np. zakup środków trwałych dzięki którym przedsiębiorstwo generuje bezpośrednie przychody) albo posłużyć jako zapas finansowy na kupowane usługi w modelu chmury obliczeniowej.

W przypadku braku posiadania aktualnej infrastruktury ważną zaletą uzasadniającą wykorzystanie modelu usługowego jest brak potrzeb w zakresie własnych lub wynajmowanych serwerowni. Długoterminowe kontrakty na wynajem przestrzeni serwerowych lub inwestycje kapitałowe (w dostosowanie własnych przestrzeni biurowych do wymaganego standardu) zamieniane są w krótko- lub średnioterminowe zobowiązania względem dostawcy mocy obliczeniowej.

Kolejnym obszarem podlegającym optymalizacji finansowej są inwestycje związane ze sprzętem i licencjami na oprogramowanie. Przedsiębiorca działający w warunkach trudnej do przewidzenia sytuacji biznesowej nie jest w stanie precyzyjnie zaplanować jak duża infrastruktura informatyczna będzie potrzebna. W rezultacie ma do czynienia najczęściej z dwoma sytuacjami: nie wykorzystuje w pełni zakupionego sprzętu i oprogramowania lub w pewnych czasookresach (np. generowanie rachunków z systemu rozliczeniowego) infrastruktura jest przeciążona. Model chmury idealnie rozwiązuje tego rodzaju problemy – klient rozliczany jest z rzeczywistego użycia i w efekcie nie płaci za nadmiarowy sprzęt. Natomiast w sytuacji dodatkowych wymagań w zakresie mocy obliczeniowych jest ona w każdej chwili dostępna.

Dzięki wykorzystaniu chmury przedsiębiorca zamienia inwestycje kapitałowe w koszty operacyjne. Jest to szczególnie ważne w przypadku szybko rozwijających się firm, gdzie dodatkowy kapitał powoduje jeszcze szybsze generowanie przychodów. W przypadku wielu firm można pomyśleć o optymalizacji różnych form finansowania zewnętrznego (leasing, kredyty itd.) – po przejściu na model chmury mogą być one po prostu zbędne generując dodatkowe oszczędności.

Optymalizacja innych kosztów

Nasze doświadczenia praktyczne pokazują, że jest także kilka obszarów na które przedsiębiorcy bardzo rzadko zwracają uwagę. Są nimi: optymalizacja kosztów energii elektrycznej, planowanie przyszłych inwestycji kapitałowych i koszty pracowników. W przypadku modelu chmury brak infrastruktury po stronie przedsiębiorcy oznacza wprost zmniejszone zużycie energii elektrycznej i często niemałe oszczędności z tego tytułu.

Przedsiębiorcy bardzo rzadko biorą także pod uwagę fakt, że kupowany na własność sprzęt ma swój przewidywany cykl życia. Po prostu po pewnym czasie staje się on coraz bardziej awaryjny i dostawca podnosi koszty serwisowe zapewniające obsługę i naprawę. Po pewnym czasie trzeba zainwestować w nowe serwery. Model chmury uwalnia przedsiębiorstwo od planowania takich kosztów – odpowiedzialność za bezawaryjne funkcjonowanie jest po stronie dostawcy. W praktyce jest to model zbliżony do leasingu samochodu w którym nie interesują nas awarie i koszty napraw. Zwiększona przewidywalność kosztów to także mniejsze ryzyko przedsiębiorcy.

Koszty pracowników także często są nieuwzględniane w kalkulacjach kosztów IT. Ograniczenie prac związanych z obsługą serwerowni i transfer odpowiedzialności za awarie sprzętowe do dostawcy mogą zmniejszać potrzeby w zakresie własnych pracowników. Cegeka Polska oferuje przedsiębiorstwom poza standardowym modelem Cloud także rozszerzony model chmury o tzw. chmurę zarządzaną (managed cloud). W proponowanym modelu, klientowi oferowana jest infrastruktura w chmurze wraz z pełną obsługą. Dzięki temu klient dostaje w pełni obsługiwaną infrastrukturę pozbywając się także problemów związanych z tworzeniem zapasowych stanowisk na wypadek chorób, urlopów i wszystkich innych niedostępności.

Obserwując trendy rynkowe i rozważając wszystkie argumenty przemawiające za korzystaniem z chmury można stwierdzić, że o ile duże przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na późniejszą migrację do tego modelu to mniejsi przedsiębiorcy aby uzyskać przewagę konkurencyjną powinni już dzisiaj w tym kierunku podążać.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!