Ciekawostki

Polskie szkolnictwo potrzebuje nowych technologii

przeczytasz w 2 min.

Aż 94,4% mazowieckich szkół nie posiada własnej platformy do nauczania na odległość. 64,68% szkół województwa nie skierowało swoich nauczycieli na szkolenia e-learningowe.

Takie dane pochodzą z badań Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, jakie 9 czerwca br. zaprezentowano na konferencji poświęconej nowoczesnej szkole wykorzystującej w procesie dydaktycznym nowe technologie. Konferencja, której współorganizatorami byli Fundacja Edukacja dla Demokracji, program „Partnerstwo dla Przyszłości” firmy Microsoft oraz firma Intel, zgromadził przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych, dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, ekspertów w dziedzinie edukacji oraz mediów.

Sama konferencja, której pełna nazwa brzmi „e-Szkoła – nowy paradygmat wykorzystania technik informatycznych w edukacji” rozpoczęła publiczną dyskusję o sposobach podniesienia innowacyjności polskich szkół poprzez wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w nauczaniu. Organizatorzy konferencji uważają, że nowe technologie nie tylko podniosą atrakcyjność szkół wśród uczniów, ale przyczynią się także do wyrównania szans edukacyjnych.

- Standardy dotyczące wyposażenia szkół, treści i kompetencji nauczycieli powinny być definiowane na szczeblu centralnym, – powiedział Dariusz Stachecki, dyrektor gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. – Niezwykle istotne jest również wspieranie rozwoju inicjatyw regionalnych i lokalnych. Potrzeba też takich warunków formalno-prawnych, które ułatwią implementację nowych technologii w proces kształcenia. Instytucje realizujące ideę e-szkoły powinny się skupić na wypracowaniu jednolitej koncepcji wykorzystania technik informatycznych w podległych im jednostkach, nie tylko na gruncie wyposażenia w niezbędny sprzęt, ale również na optymalnym wykorzystaniu zasobów, utrzymaniu ich oraz procesie wdrażania nowych usług teleinformatycznych. Dlatego też konferencja ta była ważnym głosem w społecznej dyskusji dotyczącej miejsca szkoły w społeczeństwie informacyjnym.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty wiosną tego roku wśród szkół wszystkich szczebli w województwie mazowieckim. Wyniki badania wskazały, że 94,4 procent mazowieckich szkół nie jest przygotowanych do prowadzenia zajęć na odległość, ponieważ nie posiada stosownej platformy. Jednocześnie blisko 65 procent mazowieckich szkół nie skierowało swoich nauczycieli na szkolenia z zakresu e-learningu. Ankieterzy badania wskazali na potrzebę stosowania technik zdalnego nauczania przez nauczycieli (60,25 procent respondentów). W opinii ankietowanych, platformy e-learningowe są dobrym narzędziem wyrównującym szanse edukacyjne (84,55 procent odpowiedzi na tak).

Gościem specjalnym konferencji był Jan Muehlfeit z europejskiej centrali firmy Microsoft. Jan Muehlfeit odpowiada za relacje firmy z europejskimi i światowymi rządami, dużymi organizacjami, kluczowymi partnerami Microsoft, jak również środowiskami akademickimi. W swoim wystąpieniu Jan Muehlfeit przedstawił najważniejsze zagadnienia związane z globalizacją, innowacjami i technologiami w kontekście nowoczesnej szkoły.

- Ludzie, organizacje oraz państwa będą ze sobą konkurować poprzez wykorzystanie ludzkiego potencjału, – powiedział Jan Muehlfeit. – Kluczowymi czynnikami sukcesu będą wiedza, otwartość na dalszą naukę oraz umiejętność poszerzania swojej wiedzy. Chmura obliczeniowa uczyni proces nauczania prawdziwie indywidualnym i pomoże w pełni wykorzystać talent drzemiący w ludziach.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, również zaprezentowanych podczas konferencji, w 2009 roku 65 procent Polaków w wieku 16 do 24 lat korzystało z Internetu w celu uzupełnienia wiedzy. 77 procent z nich korzystało w tym czasie z Internetu codziennie.

Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach podkreślali konieczność większego wykorzystania komputerów w procesie nauczania oraz szerszego dostępu polskich szkół do istniejących technologii informatycznych. Między innymi tymi obszarami zajmuje się autorski program firmy Microsoft „Partnerstwo dla Przyszłości”. W ramach programu Microsoft stwarza szkołom możliwość uzyskania legalnego oprogramowania i promuje wśród nauczycieli i uczniów stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się, co prowadzi do ograniczenia zjawiska wykluczenia cyfrowego w pokoleniu młodych Polaków. Program jest realizowany w ponad stu krajach, w tym od 2004 roku także w Polsce. Więcej informacji o programie „Partnerstwo dla Przyszłości” można uzyskać na stronie internetowej www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl.

Podczas konferencji podzielono się także doświadczeniami organizacji rządowych i pozarządowych w wprowadzaniu i używaniu technologii informatycznych w procesie edukacyjnym. Zaprezentowano także różnego rodzaju inicjatywy e-edukacyjne skierowane do polskich uczniów prowadzone np. przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Źródło: Microsoft

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!