Oprogramowanie

Wdrożenie systemu Preactor APS w GEA Technika Cieplna - case study

przeczytasz w 3 min.

Wdrożenie systemu do harmonogramowania Preactor APS w GEA Technika Cieplna – case study

Chłodnica oleju transformatorowego. [źródło: GEA Technika Cieplna]

Oprogramowanie Preactor APS firmy Preactor International to specjalizowany system IT do planowania i harmonogramowania produkcji (ang. Advanced Planning and Scheduling – APS). Pozwala on m.in. na dokładne modelowanie ograniczeń związanych z procesami produkcyjnymi oraz wspomaga planistów w podejmowaniu decyzji. Wdrożenia systemu Preactor APS w GEA Technika Cieplna podjęła się wrocławska firma DSR.

Artykuł powstał na bazie materiałów dostarczonych przez firmę DSR; www.dsr.com.pl

Systemy APS służące do zaawansowanego planowania produkcji wykorzystywane są przede wszystkim do zarządzania poszczególnymi zleceniami produkcyjnymi i zasobami przedsiębiorstwa. Dzięki temu wszelkie procesy produkcyjne mogą być realizowane w sposób jak najbardziej efektywny i można je dopasowywać w czasie rzeczywistym do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Oprogramowanie klasy APS pozwala bowiem na szybką reakcję w całym łańcuchu dostaw w odpowiedzi m.in. na zmieniające się potrzeby klientów czy w sytuacji kiedy pojawiają się dodatkowe, niespodziewane zamówienia. Przy pomocy systemów APS można tworzyć też na przykład realistyczne harmonogramy produkcji, które uwzględniają wszystkie potencjalne lub aktualne ograniczenia w obszarze produkcji (np. przepustowość linii produkcyjnych, czasy przezbrojenia maszyn, wydajność gniazd montażowych, możliwości poddostawców, szybkość transportu podzespołów itp.)

Systemy klasy APS są uzupełnieniem systemów ERP i zwykle, za sprawą otwartej architektury, możliwa jest ich integracja z istniejącym w przedsiębiorstwie oprogramowaniem ERP/MSP a także z systemami MES czy  SCADA. Dzięki temu oprogramowanie klasy APS dostarcza planistom łatwego w użyciu narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji, które jest zintegrowane z innymi wykorzystywanymi w firmie systemami. Systemy APS pozwalają też na łatwe przeprowadzanie analiz typu „what if?”. Innymi słowy, systemy APS pozwalają na złożone harmonogramowanie przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości produkcyjnych firmy, istniejących zapasów, łańcuchów dostaw i zamówień klientów. W tym miejscu warto też wspomnieć, że typowy system APS zawiera zazwyczaj cztery główne moduły planistyczne. Są to: moduł strategicznego planowania, moduł     koordynacji planów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, moduł  planowania i harmonogramowania produkcji oraz moduł związany z planowaniem transportu i dystrybucji towarów.  

Zastosowanie systemów APS

Systemy klasy APS są wykorzystywane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których do rozpoczęcia produkcji wymagane jest wygenerowanie zlecenia produkcyjnego. Systemy APS stosuje się do harmonogramowania ograniczonych zdolności produkcyjnych (ang. Finite Capacity Scheduling – FCS), planowania zdolności produkcyjnych (ang. Capacity Planning – CP) oraz zaawansowanego planowania i harmonogramowania APS.

Jeśli chodzi o harmonogramowanie ograniczonych zdolności produkcyjnych to wykorzystywane jest ono jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu zleceniami i reagowaniu na zdarzenia mające miejsce w hali produkcyjnej. Chodzi tu między innym o uwzględnienie czasów potrzebnych do przezbrojenia maszyn w zależności od kolejności wykonywanych operacji oraz czasów związanych z transportem partii produktu pomiędzy stanowiskami co jest istotne w wypadku produkcji różnych elementów na tych samych liniach lub gniazdach produkcyjnych.

Z kolei planowanie zdolności produkcyjnych pozwala zadecydować o tym jaki produkt, gdzie i kiedy  wyprodukować w zależności od prognozowanego popytu i bieżących zapasów magazynowych. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie dzięki zaawansowanym algorytmom optymalizacji pomaga w ustaleniu kolejność operacji produkcyjnych, zminimalizowaniu czasów przezbrojenia maszyn, łączenia zleceń (np. montaż, pakowanie) i stworzeniu harmonogramów produkcji w oparciu o istniejące wąskie gardła i zaplanowane działania produkcyjne.  

GEA Technika Cieplna

GEA Technika Cieplna jest spółką należącą do międzynarodowego koncernu GEA Group AG. Specjalizuje się w doborze, projektowaniu i produkcji wysokosprawnych wymienników ciepła, głównie w oparciu o eliptyczne rury żebrowane, cynkowane ogniowo. Spółka dysponuje powierzchnią produkcyjną sięgającą 14,4 tys. m2, a zdolność produkcyjna sięga ok. 8,5 tys. produktów na rok.

Działalność przedsiębiorstwa od wielu lat wspiera system ERP QAD Enterprise Applications, który w kompleksowy sposób obejmuje działalność opolskiego zakładu w takich obszarach, jak księgowość i finanse, gospodarka magazynowa i materiałowa, a także produkcja i obsługa zleceń. GEA korzysta również z systemu kodów kreskowych, co m.in. zapewniło precyzję przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, wygodę raportowania oraz znacząco usprawniło proces produkcji. W roku 2010 pojawiła się konieczność poprawy wydajności w obszarze planowania produkcji i zapewnienia wysokiej efektywności pracy zespołu. W tym celu wdrożono aplikację QAD Configurator – zaawansowane rozwiązanie kompleksowo wspierające produkcję jednostkową.

Rekuperatory. [źródło: GEA Technika Cieplna]

Firma GEA Technika Cieplna z roku na rok zwiększała produkcję wymienników cieplnych i innych produktów. Co więcej, silna konkurencja i coraz wyższe wymagania odbiorców postawiły spółkę przed koniecznością rozwijania i dalszego udoskonalania procesów zarządzania produkcją. W związku z tym zdecydowano się położyć największy nacisk na precyzję oraz automatyzacją planowania produkcji, a co za tym idzie, na właściwe określanie terminów wykonania zleceń.

W związku z tym podjęto współpracę ze spółką DSR, która w 2013 roku została przedstawicielem firmy QAD na rynku polskim. DSR z racji swojej wieloletniej współpracy z amerykańskim producentem oprogramowania posiada w swojej ofercie rozwiązania, które są dostosowane do współdziałania z systemami QAD Enterprise Applications. Wybór padł na aplikację Preactor APS.

Cele wdrożenia

– Głównym celem projektu wdrożenia Preactor APS było obniżenie kosztów wytworzenia oraz podniesienie wiarygodności wśród klientów poprzez stworzenie rozwiązania, które pozwoli przygotowywać wykonalne plany produkcyjne – mówi Jacek Nazgowicz, IT Manager w GEA Technika Cieplna. – Na podstawie harmonogramów będzie możliwe uzyskanie informacji o możliwej dacie realizacji projektu. System pozwoli także określić zapotrzebowanie na surowce i półprodukty oraz liczbę pracowników potrzebnych do realizacji harmonogramu produkcyjnego. Docelowo plan jest taki aby klienci poprzez rozwiązanie Preactor APS mogli samodzielnie „sprawdzać” stopień zaawansowania swoich zleceń. Taką funkcjonalnością chcemy zakończyć proces osiągania transparentności naszej firmy. – dodaje  Jacek Nazgowicz.

System Preactor APS generuje harmonogram produkcyjny uwzględniający daty dostępności materiałów oraz zdolności produkcyjne poszczególnych zasobów. Podczas tworzenia harmonogramu brane są również pod uwagę kalendarze dostępności pracowników (z systemu zarządzania zasobami ludzkimi) z podziałem na ich umiejętności (uprawnienie spawalnicze MIG, MAG, TIG). W przypadku wystąpienia braków materiałowych system informuje o wymaganych datach dostarczenia komponentów. Harmonogram generowany jest według przyjętych kryteriów, do których zaliczyć można kolejno:

  • terminowość projektu
  • priorytet projektu
  • pracochłonność projektu
  • analiza przewidywanych obciążeń poszczególnych zasobów, grup zasobów oraz obszarów produkcyjnych (wydziałów)
  • analiza terminowości poszczególnych projektów

Preactor APS wspiera działanie MRP systemu QAD EA poprzez układanie harmonogramu bazującego na rzeczywistych zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Proces wdrożenia

Implementacja systemu Preactor 500 APS poprzedzona była szczegółową analizą wymagań klienta. W samym procesie wdrożenia po stronie firmy GEA pracował zespół złożony z przedstawicieli działów IT, zaopatrzenia, rozwoju, przygotowania produkcji oraz z samej produkcji. Istotnym elementem działań było stworzenie właściwego interfejsu pomiędzy systemami QAD Enterprise Applications a systemem Preactor 500 APS, umożliwiającego pełną współpracę pomiędzy systemami. Głównym elementem wdrożenia rozwiązania do zaawansowanego harmonogramowania produkcji było stworzenie zindywidualizowanego modelu pozwalającego na odzwierciedlenie procesów produkcyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Wymiennik płaszczowo-rurowy. [źródło: GEA Technika Cieplna]

W ramach projektu zostało przygotowane rozwiązanie pozwalające na transformację technologii przechowywanych w QAD Enterprise Applications (zoptymalizowanych pod względem kalkulacji kosztów wytwarzania) na technologię wykorzystywaną przez system Preactor, mającą na celu jak najdokładniejsze odwzorowanie rzeczywistych procesów produkcyjnych.

Zostały również stworzone raporty dla działu zaopatrzenia pozwalające porównać zapotrzebowania wynikające z kalkulacji MRP z zapotrzebowaniami wynikającymi z harmonogramu wygenerowanego za pomocą systemu Preactor 500 APS.

Proces wdrożenia został zakończony zgodnie z ustalonym terminem. Zaraz po przeszkoleniu użytkowników rozwiązanie zaczęło funkcjonować w firmie. Proces harmonogramowania produkcji został w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu wyeliminowane zostało ryzyko przestojów produkcji wynikające z braku surowców. Co najważniejsze, osiągnięto niemal stuprocentową terminowość realizacji produkcji dla odbiorców.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!