Oprogramowanie

Większa innowacyjność i maksymalizacja wydajności

przeczytasz w 5 min.

Wdrożenie oprogramowania Solid Edge i Teamcenter Express w firmie MEAF Machines

Produkowana przez firmę MEAF maszyna do termoformowania oznaczona symbolem KMS600.

Firma MEAF Machines wykorzystuje oprogramowanie Solid Edge i Teamcenter Express do optymalizacji projektów i procesu zarządzania danymi; osiąga dzięki temu bezusterkową produkcję.

W branży maszyn dla przemysłu tworzyw sztucznych powszechnym zjawiskiem jest adaptacyjny system rozwoju produktu. W rezultacie, każda nowa maszyna jest tak naprawdę prototypem, który, oczywiście, musi zachować taki poziom jakości i ceny, jakby był on produkowany masowo. Wymaga to stosowania ściśle przestrzeganego procesu produkcji, począwszy od etapu rozwoju produktu aż do jego montażu u klienta, w którym wszelkie istotne dane muszą być dostępne we właściwym czasie.

Maszyny dla przemysłu tworzyw sztucznych

Doświadczenie, jakie w tym zakresie zdobyła holenderska firma MEAF Machines BV, jest wykorzystywane podczas rozwoju jej własnej linii maszyn, jak i opracowywania prototypów dla innych firm. MEAF Machines specjalizuje się w dostarczaniu wykonywanych na zamówienie, zaawansowanych technologicznie maszyn i linii produkcyjnych. Na przykład firma MEAF Machines posiada własną linię maszyn do wytłaczania arkuszy z tworzyw sztucznych, które następnie wykorzystywane są do produkcji opakowań w procesach termoformowania i formowania próżniowego.

Holenderska firma MEAF Machines BV produkuje maszyny dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, obsługujące proces od granulatu do etapu pakowania wyrobu. Firma wytwarza także prototypy maszyn dla innych przedsiębiorstw. meaf.nl/meaf

„Dziewięćdziesiąt dziewięć procent tych maszyn jest eksportowanych do różnych krajów na całym świecie, dlatego też firma MEAF Machines utworzyła rozległą sieć dystrybucji” – stwierdził Ardjan Houtekamer, dyrektor techniczny MEAF Machines. „Mimo iż nasze działania zagranicą są skupione na sprzedaży, to kluczową sprawą jest także dokonywanie zakupów. Chociaż jesteśmy stosunkowo małą firmą, musimy kupować efektywnie, aby w skali światowej uzyskać jak największą wartość z naszych pieniędzy. Dla nas sama cena to za mało”. – mówi Ardjan Houtekamer.

Standardowo i na zamówienie

Dla zapewnienia jakości i wykonalności projektu już na wczesnym jego etapie, inżynierowie z firmy MEAF Machines są włączeni w proces sprzedaży. „Musimy być zdolni do szybkich reakcji w procesie sprzedaży.” – mówi John Elenbaas, inżynier MEAF Machines. „Standardowe maszyny mają budowę modułową. Pozwala to na wielokrotne wykorzystywanie dużej części tych maszyn podczas tworzenia nowych produktów. Dostosowanie maszyny do potrzeb klienta odbywa się jako adaptacja wersji standardowej. Musimy wiedzieć, co i gdzie zmienia wprowadzana modyfikacja, tak aby przygotować dobrą ofertę, zapewniając krótki czas realizacji zamówienia i wymaganą jakość”. – dodaje John Elenbaas

„Używamy Teamcenter Express, aby konstruować bardziej wydajnie. Pozwala on nam szybciej odnajdywać części i częściej wykorzystywać je ponownie. W rezultacie, dzięki Teamcenter Express i Solid Edge osiągamy wyższy poziom produkcji przy mniej licznej załodze, a jednocześnie staliśmy się bardziej elastyczni.” – Ardjan Houtekamer Dyrektor Techniczny MEAF Machines BV.

Do tego, aby skutecznie i wydajnie projektować tego typu urządzenia i jednocześnie zarządzać danymi, wymagane są nowoczesne narzędzia. Dlatego też firma MEAF Machines potrzebowała oprogramowania do projektowania i zarządzania, które byłoby przyjazne dla użytkownika i sprawnie działało, zarówno podczas wprowadzania miejscowych zmian, jak i w czasie pracy z bardzo dużymi złożeniami, zawierającymi dziesiątki tysięcy komponentów. Dla MEAF Machines niezwykle ważne były również jak największe możliw ości ponownego wykorzystywania zaprojektowanych już komponentów i modułów.

Solid Edge i Teamcenter Express – krytyczne dla innowacji

Firma MEAF Machines potrzebowała także oprogramowania do projektowania, które potrafi tworzyć kompletne złożenia i rysunki produkcyjne, aby usprawnić cały proces rozwoju produktu. „MEAF Machines jest firmą innowacyjną.” – wyjaśnia Houtekamer. „Innowacje można zobaczyć nie tylko w naszych produktach, ale również w oprogramowaniu, które udostępniamy naszym pracownikom. Wybraliśmy program Solid Edge jako narzędzie rozwoju produktu oraz system TeamcenterExpress jako nasze rozwiązanie PLM. Ten ostatni wybór nie był wcale oczywisty dla takich małych firm jak nasza.” – dodaje Ardjan Houtekamer.

Wyzwania biznesowe:
– Poszerzyć zakres działalności,
– Szybko odpowiadać na zapotrzebowanie klienta dostosowanymi wersjami standardowych maszyn.

Klucz do sukcesu:

– Rozwój produktu oparty na projektowaniu 3D,
– Projektowanie bazujące na procesie, powiązane z dokonywaniem zakupów,
– Wykorzystanie najlepszego w swojej klasie systemu PLM do standaryzacji i ponownego użycia części.

Rezultaty:

– Znaczące zwiększenie ponownego wykorzystania danych projektowych,
– Szybszy cykl projektowy, zwłaszcza w przypadku dużych złożeń,
– Wirtualne wyeliminowanie błędów w procesie produkcyjnym,
– Usprawnienie marketingu dzięki fotorealistycznym prezentacjom maszyn dla klientów,
– Wysokiej jakości produkty są wytwarzane i eksportowane szybciej niż kiedykolwiek.

Houtekamer zauważył, że oprogramowanie Teamcenter Express dobrze pasuje dla dwóch inżynierów i w sumie 12 pracowników. „W ciągu ostatnich lat przeszliśmy z wewnętrznej produkcji na rzecz światowego podwykonawstwa” – mówi Houtekamer. „Dzięki szybkiej komunikacji możliwe jest uniknięcie wszelkich niejasności związanych z produkcją. Dostarczenie właściwych danych ma żywotne znaczenie dla zapewnienia opłacalnych, wysokiej jakości dostaw. Jest to obszar, w którym Teamcenter Express odgrywa dla nas kluczową rolę.” – zapewnia Houtekamer.

MEAF Machines zarządza swoimi projektami w Teamcenter Express. Elenbaas wyjaśnia – „Nie zarządzamy ogólnym standardem; raczej rozwijamy istniejący standard związany z projektem. Maszyna zbudowana jest z podzespołów. Komponenty, które mogą być ponownie użyte w nowym zamówieniu, wędrują bezpośrednio do przygotowania produkcji, a te wymagające dostosowania są przetwarzane przez nas”.

Wszystko jest w ten sposób dosłownie przemodelowane, „Aż do ostatniej śruby i przewodu, gdyż zajmujemy się także wszystkimi komponentami elektrycznymi i pneumatycznymi.” – dodaje Elenbaas. „W tej kwestii kombinacja Teamcenter Express i Solid Edge udowadnia swoją siłę. Oferuje wspaniałe możliwości selektywnego otwierania złożeń. Możemy szybko pracować z bardzo dużymi złożeniami, co było prawie niemożliwe w naszym starym systemie. Ponadto funkcjonalność programu rozszerzyła się w takim stopniu, że jak do tej pory w żadnej sytuacji nie byliśmy ograniczeni – nawet gdy zajmujemy się naszymi projektami w najdrobniejszych szczegółach, między innymi z uwzględnieniem instalacji pneumatycznych i elektrycznych.” – mówi Elenbaas.

Wirtualne testowanie

Ponieważ urządzenia produkcyjne MEAF Machines pracują z dużymi prędkościami, konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy wszystkie mechanizmy są we właściwym porządku. „Dotychczas robione było to schematycznie z użyciem rysunków i prototypem do pierwszych, rzeczywistych testów.” – mówi Elenbaas. „Obecnie, dzięki Solid Edge możemy przeprowadzać wirtualne testy. Dotyczą one nie tylko samych ruchów urządzenia, ale także serwomechanizmów, co pozwala na obliczenie niezbędnej mocy silnika napędowego. Zapobiega to kosztownym niespodziankom. Im później wykryje się defekt, tym więcej kosztuje jego usunięcie.” – dodaje Elenbaas.

„W tej kwestii kombinacja Teamcenter Express i Solid Edge udowadnia swoją siłę. Oferuje wspaniałe możliwości selektywnego otwierania złożeń. Możemy szybko procować z bardzo dużymi złożeniami, co było prawie niemożliwe w naszym starym systemie. Ponadto funkcjonalność programu rozszerzyła się w takim stopniu, że jak do tej pory w żadnej sytuacji nie byliśmy ograniczeni – nawet gdy zajmujemy się naszymi projektami w najdrobniejszych szczegółach, między innymi z uwzględnieniem instalacji pneumatycznych i elektrycznych.” – John Elenbaas, konstruktor w MEAF Machines BV.

Teamcenter Express przechowuje każde zamówienie jako oddzielny projekt. „Kiedy byliśmy małym zespołem i konstruktor czuwał nad projektem od A do Z, mogliśmy uzyskiwać dane dotyczące całych projektów, bazując na naszym doświadczeniu.” – powiedział Elenbaas. Firma MEAF Machines poszukiwała jednak bardziej bezpiecznego procesu, dlatego postanowiła przechowywać wszystkie dane projektowe w Teamcenter Express. Osobiste doświadczenie nie jest już więcej potrzebne przy wyszukiwaniu danych.

„W ciągu ostatnich lat przeszliśmy z wewnętrznej produkcji na rzecz światowego podwykonawstwa. Dzięki szybkiej komunikacji możliwe jest uniknięcie wszelkich niejasności związanych z produkcją. Dostarczenie właściwych danych ma żywotne znaczenie dla zapewnienia opłacalnych, wysokiej jakości dostaw. Jest to obszar, w którym Teamcenter Express odgrywa dla nas kluczową rolę.” – Ardjan Houtekamer, Dyrektor Techniczny MEAF Machines BV.

Pracownicy MEAF Machines z pomocą Teamcenter Express mogą szybko wyszukiwać projekty i często z nich korzystać. Podejście to zapewnia również, że nie ma szans, aby projekt został nadpisany. „Dodatkową korzyścią jest zabezpieczenie sytuacji zwanej as maintained.” – zauważa Elenbaas. „Modyfikacje maszyn są wprowadzane do projektów i rejestrowane w systemie ERP.” – dodaje Elenbaas.

Rola ERP

W ciągu kilku ostatnich lat firma MEAF Machines przeszła z własnej produkcji wszystkich komponentów na rzecz wykorzystania podwykonawców. W rezultacie, rysunki są tworzone tak kompleksowo jak to możliwe, włączając w to instrukcje dotyczące procesów. Podczas gdy rewizje projektów są zarządzane przede wszystkim w Teamcenter Express, za wprowadzanie części odpowiedzialny jest system ERP (Enterprise Resource Planning). Części są używane w projekcie tylko wówczas, gdy zostaną one rozpoznane w systemie ERP. Lista części umieszczana jest na rysunku i zintegrowana z ERP, z możliwością manualnej kontroli.

„Oczywiście możliwy jest cyfrowy transfer listy części.” – mówi Elenbass. „Ale zastosowanie kontroli w trakcie przygotowania produkcji daje dodatkową gwarancję, że podwykonawcy wykonają swoją pracę bezbłędnie. System ERP jest także wykorzystywany do monitorowania zakupów.” – zauważa Elenbass.

Złożenia i dokumentacja

Oprogramowanie Solid Edge wykorzystywane jest do kontroli, czy wszystkie komponenty są dostępne i czy jest wystarczająca ilość miejsca do użycia narzędzi montażowych. Takie podejście stosowane jest dla zapewnienia sprawnego montażu. Instrukcje obsługowe i montażowe są ilustrowane obrazami pochodzącymi z Solid Edge.

„Ponieważ wykonujemy wiele unikalnych produktów i prototypów, niemożliwe byłoby chodzenie wokół każdej maszyny i jej fotografowanie.” – twierdzi Elenbaas. „Maszyny trafiają bezpośrednio do klienta, jak tylko są gotowe, więc dokumentacja byłaby zawsze opóźniona. Dzięki Solid Edge możemy pokazywać klientom realistyczne wizualizacje maszyn, które jeszcze nie zostały zbudowane. Pod względem wykorzystania marketingowego nie ma nic lepszego.” – mówi Elenbaas.

Całkowita wydajność

„Z pomocą Solid Edge możemy zrobić wiele wspaniałych rzeczy.” – mówi Houtekamer. „Koniec końców, najważniejszą kwestią jest to, czy masz dobrą pozycję na świecie, czy nie jesteś sam z aplikacją, ale raczej otwarty i zdolny do współpracy. Używamy Teamcenter Express, aby konstruować bardziej wydajnie. Pozwala on nam szybciej odnajdywać części i częściej wykorzystywać je ponownie. W rezultacie, dzięki Teamcenter Express i Solid Edge, osiągamy wyższy poziom produkcji przy mniej licznej załodze, a jednocześnie staliśmy się bardziej elastyczni.” – stwierdza Houtekamer.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!