Wydarzenia

Wykorzystanie oprogramowania Siemens LMS w pracach konstrukcyjnych samolotu Airbus A350 XWB

przeczytasz w 2 min.

Oprogramowanie LMS Samtech Caesam oferuje kompleksową platformę integrującą ponad 400 opracowanych wewnętrznie przez konsorcjum Airbus narzędzi do wykonywania analiz strukturalnych

Montaż samolotu Airbus A350XWB [źródło: Airbus]

Oprogramowanie Siemens LMS odegrało kluczową rolę w procesie analizy strukturalnej nowego płatowca A350-900. Bazując na aplikacji LMS Samtech Caesam do komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE) firma Airbus stworzyła jednolite środowisko do przeprowadzania analiz naprężeniowych.

Narzędzie LMS Caesam stanowił w procesie projektowania oraz analizy strukturalnej samolotu A350-900 fundament, na którym oparto zharmonizowane metody stosowane przez ponad 2000 zajmujących się naprężeniami inżynierów pracujących dla dostawców Airbusa w ponad 50 krajach na całym świecie. LMS Caesam stanowi wspólną platformę integrującą wszystkie wykorzystywane przez konsorcjum Airbus procesy, metody, narzędzia oraz biblioteki danych i zastępuje ponad 400 stosowanych wcześniej osobnych rozwiązań.

Stanowiący część rodziny A350 XWB model A350-900 jest pierwszym samolotem firmy Airbus zaprojektowanym przy użyciu wspólnego dla całego konsorcjum środowiska ISAMI (Improved Structural Analysis through Multidisciplinary Integration – Ulepszona analiza strukturalna z wykorzystaniem integracji multidyscyplinarnej). Środowisko ISAMI zapewnia spójność w procesie certyfikacyjnym i analizie strukturalnej A350. ISAMI oparte jest na platformie LMS Caesam, stanowiącej z kolei część oferującego rozwiązania symulacyjne pakietu LMS Samtech.

[źródło: Siemens]

Platforma LMS Caesam pomogła konsorcjum Airbus w uporaniu się z trzema głównymi wyzwaniami dotyczącymi analizy strukturalnej, tj. z harmonizacją, automatyzacją oraz wdrożeniem rozwiązań do użytku. Pozwala ona na zarządzanie oraz automatyzację procesów projektowych dotyczących obliczania marginesów bezpieczeństwa, zapewniając tym samym znaczne oszczędności kosztowe i czasowe w ramach całego cyklu projektowego. Platforma umożliwia integrację zharmonizowanych procesów i narzędzi wymiarowania oraz lepsze wykorzystanie posiadanego przez firmę know-how. Ponadto, rozwiązanie LMS Caesam jest przystosowane do tego, by wspomagać producentów lotniczych w koordynowaniu skomplikowanych, związanych z analizą strukturalną procesów prowadzonych w całym globalnym łańcuchu dostaw firmy.

[źródło: Siemens]

Dzięki skuteczności platformy LMS Caesam w środowisku ISAMI, zakres wykorzystania tego rozwiązania został rozszerzony o szczegółowe wymiarowanie strukturalne oraz certyfikację modeli A350-1000 i A320neo. Ponadto, działając wspólnie z LMS – jednym z segmentów biznesowych firmy Siemens – Airbus opracował nowe narzędzie umożliwiające oszacowanie masy samolotu już na wstępnym etapie procesu jego projektowania. Airbus korzysta także z opartej na platformie LMS Caesam technologii PRESTO (Pre-sizing of Structures for Trade-Offs) do wstępnego wymiarowania samolotów. Zastosowanie PRESTO przy pracach nad modelem A350-1000 umożliwiło uzyskanie znacznych oszczędności czasowych w porównaniu do poprzednio stosowanych metod.

LMS jest segmentem biznesowym Siemens PLM Software, który został przejęty przez firmę Siemens w styczniu 2013 roku.

http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/lms/

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!