Akcesoria sieciowe

Tylko wygląd, czy też osiągi?

przeczytasz w 2 min.

Testy karty przeprowadzane były w mieszkaniu blokowym, o poniższym schemacie. Ścianki działowe wykonane są z pojedynczej czerwonej cegły. 

Schemat mieszkania w którym przeprowadzane były testy ASUS PCE-AC88

Miejsca oznaczone nr 1 i nr 2 oddalone były od siebie w odległości jednego metra. Chodziło o sprawdzenie maksymalnej wydajności połączenia router - karta sieciowa. Natomiast pozycja 3, jak widać powyżej, to miejsce w sąsiednim pokoju, oddalone około 5 metrów od komputera z kartą PCE-AC88. 

Jak to bywa w blokach, zajętość częstotliwości 2,4 GHz nie umożliwia znalezienia wolnego kanału. Jeżeli macie problemy z połączeniem, jest ono zrywane, nie pracuje stabilnie, sprawdźcie sobie przy pomocy skanera sieci, czy przypadkiem winą nie jest właśnie nakładanie się różnych sieci bezprzewodowych na tych samych kanałach. 

Zajętość sieci w paśmie 2,4 GHz

Jak widać poniżej pasmo 5 GHz oferuje znacznie lepsze warunki. Jeżeli macie taką możliwość, to lepiej poszukać tam miejsca dla Waszej sieci. 

Zajętość sieci w paśmie 5 GHz

Karta była zamontowana w komputerze stacjonarnym o podstawowych parametrach jak poniżej:

  • Procesor Intel i5-4670k,
  • 16 GB RAM DDR3,
  • System Windows 10,
  • Nośnikiem danych podczas kopiowania plików był 3 gigabajtowy ramdysk.

Połączenie pomiędzy nim, a routerem Synology RT2600ac zestawiane było w systemie Windows z prędkościami 1,7Gb/s dla radia 5 GHz oraz 720Mb/s dla częstotliwości 2,4GHz.

Informacja systemu Windows na temat zestawionego połączenia dla kanału 2,4 GHz

Informacja systemu Windows na temat zestawionego połączenia dla kanału 5 GHz

Testy przeprowadzane były w warunkach „realnych” i „syntetycznych”. Jeżeli chodzi o warunki „realne” to komunikacja przebiegała pomiędzy komputerem stacjonarnym o wcześniej wymienionych parametrach z jednej strony, zaś z drugiej strony znajdował się czterodyskowy NAS Asustor AS6104T.

W takiej konfiguracji testowane było przesyłanie dwugigabajtowego pliku pomiędzy ramdyskiem komputera stacjonarnego, a NASem przy użyciu protokołu SMB. Do badania wydajności tego typu połączenia wykorzystano także program ATTO Disk Benchmark, którym przeprowadzano mierzenie wydajności zmapowanego z NASa folderu. Schemat logiczny takiego połączenia znajduje się poniżej.

Schemat logiczny sieci w której przeprowadzane były testy karty ASUS PCE-AC88

Testy „syntetyczne” były podobne, co do zasady, do powyższego schematu, z tym, że miejsce ramdysku oraz z drugiej strony NASa zajął program iperf w konfiguracji klient – serwer.

Schemat logiczny sieci wykorzystanej do testowania karty ASUS PCE-AC88 przy użyciu programu iperf

Badanie przeprowadzano przy użyciu poniższej komendy nakazującej wykonanie 1000 jednosekundowych prób z których następnie sporządzony został wykres.

iperf3.exe -c IP_klienta -t 1000 -W20m

Pomiar sieci 2,4 GHz między pozycjami 1 i 2

Najpierw zacznijmy od zaprezentowania wydajności, podczas kopiowania plików z użyciem protokołu SMB. Przesyłanie plików przy użyciu sieci 2,4 GHz robi wrażenie…

Wydajność kopiowania przy użyciu karty ASUS PCE-AC88 w częstotliwości 2,4 GHz

Co dziwne, testy ATTO oraz iperf nie wykazały już tak wysokich wartości.

Wydajność połączenia testowana na zmapowanym folderze

Podobnie testy aplikacją iperf były bliższe do wyników uzyskanych przez ATTO niż w trakcie kopiowania pilku.

Wydajność połączenia dla częstotliwości 2,4 GHz przy użyciu programu iperf

Pomiar sieci 2,4 GHz między pozycjami 1 i 3

Co dziwne, pomimo większej odległości oraz przeszkód w postaci ścian, system Windows informował o nawiązaniu połączenia o połączeniu aż 800 Mb/s.

Siła nawiązanego sygnału w sieci 2,4G

Potwierdzeniem powyższej informacji był też większy transfer niż w sytuacji gdy urządzenia były oddalone od siebie o 1 metr. 

Wydajność kopiowania pliku 2 GB

Być może wynika to z faktu, że gdy były zbyt blisko, występowały jakieś interferencje fal, które uniemożliwiały osiąganie szybszego połączenia. 

Pomiar sieci 5 GHz między pozycjami 1 i 2

Tak jak przy radiu 2,4 GHz, tak i w paśmie 5 GHz przesyłanie dwugiagabajtowego pliku pomiędzy ramdyskiem komputera robi wrażenie. Prędkości dobijające do 90 MB/s są wartościami, których nie osiągają niektóre routery na portach gigabitowych.

Wydajność kopiowania pliku przy użyciu karty PCE-AC88 w częstotliwości 5 GHz

Przy testach ATTO wyszła ciekawa rzecz.

W przeciwieństwie do sytuacji z radia 2,4 GHz gdzie osiągane prędkości były najwyższe podczas kopiowania pliku przy użyciu protokołu SMB, tak tutaj były to wartości najniższe. W testach ATTO i iperft dochodziły one do 117 MB/s, a to już jest prawie pełne gigabitowe łącze.

Wydajność połączenia mierzona w częstotliwości 5 GHz przy użyciu zmapowanego folderu

No i na koniec testy przy użyciu programu iperf.

Wydajność połączenia mierzona przy pomocy programu iperf

Pomiar sieci 5 GHz między pozycjami 1 i 3

Tutaj z kolei, w przeciwieństwie do sieci 2,4 GHz, wraz ze wzrostem odległości, szybkość połączenia prezentowana przez system operacyjny zmalała z 1,7 Gb/s do 1,3 Gb/s.

Siła sygnału dla sieci 5 GHz w odległości 5m

Prędkość przesyłania spadła, ale wartość spadku wynosząca 4 MB/s w stosunku do pomiaru wykonanego przy odległości 1m, można uznać niemalże za błąd pomiarowy. 

Prędkość kopiowania pliku 2 GB w sieci 5 GHz i odległości 5m