Monitory

Menu OSD i pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, panel z dotykowymi przyciskami odpowiedzialnymi za obsługę menu OSD znajduje się w prawej, dolnej części ramki. Klawiszy jest aż siedem. Pierwszym od lewej wybieramy predefiniowany tryb koloru i wychodzimy z menu głównego. Drugi włącza tryb strojenia automatycznego w czasie połączeń, trzecim zmienimy głośność i wykonamy ruch w dół, czwarty otwiera główne menu OSD, piątym zmienimy jasność i wykonamy ruch w górę, szóstym wybierzemy źródło sygnału, a ostatnim włączymy i wyłączymy monitor.

ASUS VG278H 3Dvision

Interfejs OSD jest bardzo prosty, ale czytelny i wystarczająco intuicyjny.  Niestety polska wersja językowa jest niedostępna. Opcji konfiguracyjnych jest pod dostatkiem, a wśród nich znajdziemy:

1. Splendid
Tutaj wybierzemy jeden z sześciu predefiniowanych trybów koloru.

ASUS VG278H 3Dvision

2. Color
Ustawienia dotyczące jasności, kontrastu, nasycenia, temperatury barwowej i kilku innych, w tym technologii NVIDIA Lightboost.

ASUS VG278H 3Dvision

3. Image.
W tej sekcji dostępna jest m.in. konfiguracja ostrości, szybkości reakcji (TraceFree), pozycji obrazu i proporcji.

ASUS VG278H 3Dvision

4. Input Select
Wybór źródła sygnału wideo.

ASUS VG278H 3Dvision

5. System Setup
Tutaj wyregulujemy głośność, zmienimy język, czas wyświetlania menu OSD i jego położenie oraz skonfigurujemy tryb „3D IR”.

ASUS VG278H 3Dvision

 

Temperatura kolorów

Producent oferuje sześć predefiniowanych trybów wyświetlania obrazu (Splendid), w skład których wchodzą takie opcje jak: Standard, Scenery (sceneria), Theater (teatr/kino), Game (gra), Night View (widok nocny) oraz sRGB. Wartości profili kolorów sprawdziliśmy dla takich ustawień, jakie zaleca producent.

Ustawienie Standard
rzeczywista temperatura barw 6300K, luminancja 392,8 cd/m2

Ustawienie Scenery
rzeczywista temperatura barw 6900K, luminancja 398,3 cd/m2

Ustawienie Theater
rzeczywista temperatura barw 6600K, luminancja 374,3 cd/m2

Ustawienie Game
rzeczywista temperatura barw 6600K, luminancja 376,6 cd/m2

Ustawienie Night View
rzeczywista temperatura barw 6700K, luminancja 371,9 cd/m2

Ustawienie sRGB
rzeczywista temperatura barw 7000K, luminancja 141,3 cd/m2

Standard
Standard
Scenery
Scenery
Theater
Theater
Game
Game
Night View
Night View
sRGB
sRGB

 

Zestaw trybów predefiniowanych uznajemy za całkiem nieprzydatny dla użytkownika domowego. Jedynym wyjątkiem jest tryb sRGB, który oferował komfortowy poziom jasności oraz znakomitą (jak na matrycę TN) krzywą kolorów. Naturalnie rozumiemy, że podczas korzystania z okularów z zestawu 3D Vision jasność powinna być delikatnie podniesiona, ale trudno jest polecać ustawienia z luminacją na poziomie prawie 400 cd/m2.

Optymalna jasność

W teście tradycyjnie wykorzystaliśmy kolorymetr Eye One Display 2. Ustawiliśmy kontrast na 50% i temperaturę barw 6500K. Aby ją uzyskać należało ustawić składowe kolorów w następujący sposób:

R = 100
G = 98
B = 95

Optymalne

Za optymalny poziom luminancji uznajemy ok. 120 cd/m2. Uzyskaliśmy go przy ręcznie ustawionych składowych kolorów, jasności 35% i kontraście 50%. Stabilność luminacji jest bardzo dobra - kilkunastokrotne pomiary przy różnych poziomach jasności wskazały, że wahania nie przekraczają 0,5 cd/m2.

Poziomy luminancji

Producent zapewnia jasność sięgającą 300 cd/m2. Zmierzona wartość maksymalna sięgnęła 410,9 cd/m2, czyli okazała się być dużo wyższa od deklaracji. Z jednej strony cieszymy się, że Asus dotrzymuje obietnic, ale z drugiej strony tak wysoka jasność na pewno nie jest potrzebna w domu (chyba, że ktoś planuje używanie monitora pod gołym niebem).

Wartość maksymalna osiągnięta została przy maksymalnej jasności i kontraście. Zmniejszenie kontrastu do połowy poskutkowało radykalną redukcją luminacji do poziomu 212,2 cd/m2.

Jasność 100%, kontrast 100%
Jasność 100%, kontrast 100%

Jasność 100%, kontrast 50%
Jasność 100%, kontrast 50%

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K (R=100, G=98, B=95) i wybraliśmy kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% = 63,6 cd/m2
 • 10% = 79,1 cd/m2
 • 20% = 94,2 cd/m2
 • 30% = 109,7 cd/m2
 • 40% = 124,7 cd/m2
 • 50% = 141,6 cd/m2
 • 60% = 157,4 cd/m2
 • 70% = 170,1 cd/m2
 • 80% =  182,5 cd/m2
 • 90% = 198,9 cd/m2
 • 100% = 212,2 cd/m2

Przy jasności ustawionej na 0% da się pracować komfortowo w nawet w lekko oświetlonym pomieszczeniu. Luminacja rośnie w miarę stabilnie – każde 10% podnosi jasność o około 15 cd/m2. Jakość podświetlania uznajemy więc za dopracowaną. Pytanie jednak co z równomiernością? Odpowiedź zamieszczamy poniżej.

Równomierność podświetlania


102 cd/m
2
-15,0%

117 cd/m2
-2,5%
102 cd/m2
-15,0%

103 cd/m2
-14,2%
 
120 cd/m2
100%
102 cd/m2
-17,5%

112 cd/m2
-6,7%
 
110 cd/m2
-8,3%
117 cd/m2
-2,5%

Równomierność luminacji określamy jako słabą. Widać to szczególnie w prawym dolnym rogu ekranu - dwa punkty umieszczone obok siebie dały rezultat różniący się aż o 18 cd/m2, czyli 15 punktów procentowych.