Monitory

BenQ XL2410T - Testy

przeczytasz w 3 min.

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

Przyciski dające użytkownikowi dostęp do menu ekranowego umieszczono z prawej strony, pod dolną krawędzią obudowy ekranu. Dostęp do nich nie jest utrudniony, jednak opisy przycisków mają kolor identyczny z ramką, więc są słabo widoczne (szczególnie w słabym oświetleniu). Menu obsługujemy następującymi klawiszami:

 • AUTO: automatyczne ustawienia obrazu – tylko przy wykorzystaniu D-Sub
 • MENU: główne menu OSD lub wyjście
 • LEWO: inteligentne skanowanie oraz ruch w lewo lub w dół
 • PRAWO: zmiana trybu wyświetlania oraz ruch w prawo lub w górę
 • ENTER: wybór źródła obrazu lub wejście w podmenu

Dodatkowym, szóstym przyciskiem włączymy oraz wyłączymy urządzenie.

Ustawień do jakich mamy dostęp z poziomu OSD jest bardzo dużo. Podzielone zostały na pięć działów: Wyświetlacz, Obraz, Obraz zaawansowany, Audio i System. W pierwszym odnajdziemy głównie opcje konfiguracyjne dotyczące pozycji obrazu, szerokości pasma i fazy. W drugiej zakładce zmienimy między innymi jasność, kontrast, ustawienia kolorów składowych, gammę oraz AMA (Advanced Motion Accelerator), czyli system poprawiający jakość obrazu i szybkość reakcji matrycy.

Kolejne zakładki oferują wybór fabrycznych trybów obrazu, format koloru, głośność wyjścia słuchawkowego, wybór sygnału wejściowego, język menu (w tym polski), automatyczne wyłączenie zasilania i reset ustawień. Poruszanie się po menu OSD jest proste oraz intuicyjne, ale nawigacja mogłaby odbywać się nieco płynniej.
 

Temperatura kolorów

Producent oferuje kilka predefiniowanych trybów wyświetlania obrazu, w skład których wchodzą takie opcje jak: Standard, Film, Zdjęcie, sRGB, Eko i FPS. Wartości profili kolorów sprawdziliśmy dla takich ustawień, jakie zaleca producent.

Ustawienie Standard
rzeczywista temperatura barw 6900K, luminancja 232,0 cd/m2

Ustawienie Film
rzeczywista temperatura barw 7600K, luminancja 225,7 cd/m2

Ustawienie Zdjęcie
rzeczywista temperatura barw 7300K, luminancja 237,2 cd/m2

Ustawienie sRGB
rzeczywista temperatura barw 7100K, luminancja 210,9 cd/m2

Ustawienie Eko
rzeczywista temperatura barw 6700K, luminancja 112,7 cd/m2

Ustawienie FPS
rzeczywista temperatura barw 7700K, luminancja 189,7 cd/m2

Profil Standard
Profil Film
Profil Zdjęcie
Profil sRGB
Profil Eko
Profil FPS

Różnorodność luminacji zastosowanej w ustawieniach fabrycznych nie jest zachwycająca. Jedynym wyróżniającym się trybem jest „Eko”, który okazał się bardzo komfortowy i użyteczny. Temperaturom barwowym również daleko do ideału. Krzywe kolorów składowych były w większości przypadków przeciętne albo słabe (czyli typowe dla matryc TN). Pod tym względem wyróżniał się tylko tryb Standard.

Oprócz powyższych ustawień fabrycznych użytkownik zapisać może też dwa własne profile.
 

Optymalna jasność

W teście tradycyjnie wykorzystaliśmy kolorymetr Eye One Display 2. Ustawiliśmy kontrast na 51% (wartość 50 jest niedostępna) i temperaturę barw 6500K. Aby ją uzyskać musieliśmy ustawić ręcznie składowe kolorów na:

R = 86
G = 81
B = 87

Niestety przy kontraście ustawionym na 51% i jasności na 100% nie da się osiągnąć jasności, którą przyjęliśmy za optymalną. Luminacja osiągnęła skromny pułap 126,7 cd/m2.

Optymalny poziom luminancji (ok. 140 cd/m2) udało się uzyskać przy jasności 100% i kontraście 58%. Przy okazji warto również zaznaczyć, że stabilność luminacji nie jest w tym monitorze idealna. Wahania rzędu 5-6 cd/m2 to norma.

Poziomy luminancji

Producent zapewnia jasność sięgającą nawet 300 cd/m2. Zweryfikowaliśmy to i okazuje się, że te obietnice niestety nie pokrywają się z rzeczywistością. Otrzymane 233,1 cd/m2 to jednak w dalszym ciągu zbyt duża wartość luminacji dla typowych zastosowań domowych. Jasność ta osiągnięta została dla jasności oraz kontrastu ustawionych na maksimum. Po zmniejszeniu kontrastu do połowy (51%), jasność spadła drastycznie aż do poziomu 126,7 cd/m2.


Jasność 100, kontrast 100


Jasność 100, kontrast 50

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K (R=86, G=81, B=87) i wybraliśmy kontrast 51%. Wyniki:

 • 0% = 46,0 cd/m2
 • 10% = 53,6 cd/m2
 • 20% = 62,8 cd/m2
 • 30% = 70,8 cd/m2
 • 40% = 79,3 cd/m2
 • 50% = 86,7 cd/m2
 • 60% = 94,9 cd/m2
 • 70% = 102,2 cd/m2
 • 80% = 110,9 cd/m2
 • 90% = 118,1 cd/m2
 • 100% =126,7 cd/m2

Jasność rośnie co 10% o bardzo niewielką wartość. Przy jasności 0% można pracować w całkowicie ciemnym pomieszczeniu. Wartość optymalna nie zostaje osiągnięta przy luminacji ustawionej na 100%, jednak poziom 127 cd/m2 można już uznać za wystarczający do większości typowych zadań.
 

Równomierność podświetlania


142 cd/m
2
+1,4%

141 cd/m2
+0,7%
144 cd/m2
+2,8%

145 cd/m
2
+3,6%
 
140 cd/m2
100%
152 cd/m2
+8,6%

146 cd/m
2
+4,3%
 
155 cd/m2
+10,7%
159 cd/m2
+13,6%

Równomierność rozkładu luminacji na płaszczyźnie wyświetlacza jest nietypowa. Nieczęsto spotyka się monitory, które we wszystkich zewnętrznych punktach pomiarowych wykazują wartości dodatnie. Oczywiście tego typu odchylenia to negatywna cecha monitora. U góry i po lewej stronie ekranu sytuacja wygląda całkiem nieźle, ale im bardziej zbliżamy się do prawego dolnego rogu, tym luminacja wygląda gorzej. Różnice rzędu kilkunastu procent nie będą widoczne podczas przeglądania internetu, ale mogą wyjść w klimatycznych grach.