Routery

Funkcje sieci bezprzewodowej

przeczytasz w 3 min.

Wykorzystując kreator instalacji routera konfigurowaliśmy 2 sieci bezprzewodowe pracujące w paśmie 2,4 oraz 5 GHz. Zostały one zabezpieczone hasłami i mechanizmem szyfrowania WPA2. W praktyce oznacza to, że nie musimy wykonywać dodatkowych prac związanych z poprawnym funkcjonowaniem sieci WiFi. Warto jednak zajrzeć do panelu konfiguracyjnego - Setup -> Wireless Settings i sprawdzić, jakie dodatkowe możliwości kryje w sobie router DIR-826L.

D-Link DIR-826L - Funkcje sieci bezprzewodowej

Możemy tu ponownie uruchomić kreator konfiguracji sieci Wi-Fi lub ręcznie ustawić jej parametry, klikając na przycisk Manual Wireless Network Setup.

D-Link DIR-826L - Funkcje sieci bezprzewodowej

D-Link DIR-826L - Funkcje sieci bezprzewodowej

Dzięki ręcznej konfiguracji sieci bezprzewodowych będziemy mogli precyzyjniej dostosować ustawienia zarówno sieci 2,4, jak i 5 GHz. Oba tryby pracy zostały podzielone na takie same sekcje. Pierwsza z nich, Wireless Network Settings, pozwala na wyłączenie lub włączenie danej sieci. Jej aktywność możemy także oprzeć na harmonogramach tworzonych w zakładce Tools -> Schedules.

W zależności od posiadanych klientów sieci bezprzewodowej, możemy ustawić tryb pracy sieci WiFi w opcji 802.11 Mode - klienci 802.11 b, g, n, dla sieci 5 GHz 802.11 a, n lub dodatkowe warianty łączące poszczególne protokoły. Pole Enable Auto Channel Scan pozwala na aktywację automatycznego wyboru kanału nadawania. Dezaktywując ten parametr możemy samodzielnie wybrać odpowiedni kanał. Jest to opcja szczególnie ważna w przypadku środowisk sieciowych, gdzie na niewielkim obszarze dostępnych jest kilka- lub kilkanaście sieci Wi-Fi nadających na tych samych lub nakładających się kanałach. Kolejne szczegółowe parametry to ustawienie prędkości transmisji oraz szerokości kanału sieci Wi-Fi. Na koniec możemy ukryć rozgłaszanie SSID poprzez zaznaczenie opcji Visibility Status.

D-Link DIR-826L - Funkcje sieci bezprzewodowej

Dwie następne sekcje konfiguracji sieci bezprzewodowych dotyczą jej zabezpieczeń. W zależności od wyboru szyfrowania (braka, WEP, WPA-Personal, WPA-Enterprise) kolejne pola dostępne poniżej sekcji Wireless Security Mode będą się zmieniać i dotyczyć będą stricte danego rodzaju zabezpieczeń.

D-Link DIR-826L - Funkcje sieci bezprzewodowej

W przypadku ustawienia zabezpieczeń WPA-Personal możemy dostosować tryb szyfrowania (WPA, WPA2) oraz jego rodzaj (TKIP, AES). W opcji Pre-shared key wpisujemy hasło służące zabezpieczeniu naszej sieci.

Jak łatwo zauważyć, w zakładce Wireless Settings mamy możliwość ustawienia wszystkich niezbędnych opcji związanych z bezprzewodowym środowiskiem sieciowym. Dla osób, które chcą wycisnąć maksymalne możliwości z DIR-826L, polecamy zajrzeć do zakładki Advanced -> Advanced Wireless.

D-Link DIR-826L - Funkcje sieci bezprzewodowej

Możemy w niej ustawić kolejne bardzo ciekawe parametry. Jednym z nich jest Transmit Power - moc transmisji sygnału sieci bezprzewodowej. Do dyspozycji mamy 3 stany: high, medium, low. Dodatkowo, by zwiększyć bezpieczeństwo sieci, możemy izolować klientów WiFi poprzez aktywację opcji WLAN Partition. Dzięki temu nie będą mogli się oni komunikować miedzy sobą. Aktywacja WMM Enable spowoduje polepszenie działania i obsługi aplikacji transmitujących wideo i głos.

Łącząc się z sieciami bezprzewodowymi najczęściej wyszukujemy je przy użyciu menadżera połączeń sieci. Po znalezieniu odpowiedniej sieci następuje proces łączenia. Najczęściej do tego celu wykorzystywane jest hasło i/lub konfiguracja zabezpieczeń sieciowych. Dodatkowym mechanizmem pomagającym we wstępnej fazie łączenia z sieciami bezprzewodowymi jest Wi-Fi Protected Setup (WPS).

D-Link DIR-826L - Funkcje sieci bezprzewodowej

W przypadku D-Linka mamy możliwość łączenia przy wykorzystaniu dwóch metod:

  • metoda PIN - polega na wpisaniu 8-cyfrowego kodu PIN podczas łączenia klienta i punktu dostępoweg
  • metoda Push Button Connect (PBC) polegająca na wciśnięciu przycisku WPS znajdującego się na routerze, a następnie wciśnięcie przycisku WPS na urządzeniu klienckim. Połączenie zostanie zestawione automatycznie oraz zostanie uruchomione szyfrowanie WPA2.

D-Link DIR-826L - Funkcje sieci bezprzewodowej

Dodatkowe ustawienia mechanizmu WPS - jego aktywacja, zmiana kodu PIN, a także zablokowanie konfiguracji zabezpieczeń, można wykonać w zaawansowanych opcjach Advanced -> WiFi Protected Setup.

D-Link DIR-826L - Funkcje sieci bezprzewodowej

Jeszcze kilka lat temu domowe sieci LAN nie były zbyt popularną metodą na współdzielenie danych pomiędzy komputerami. Korzystanie z dostępu do internetu i sieci lokalnej przez użytkowników obywało się najczęściej przy użyciu przewodów sieciowych Ethernet. Obecnie trudno sobie wyobrazić nowoczesną sieć domową bez dostępu sieci WiFi i bezprzewodowej transmisji danych. Kiedy mamy już router z WiFi, możemy udostępniać połączenie i dostęp do internetu dla naszych gości.

Oprócz udostępniania łącza internetowego dla gości z pewnością nie chcemy podawać haseł dostępowych i zabezpieczeń do sieci. Dlatego w tym celu routery wyposażone są w funkcjonalność sieci gościnnej. Jest to opcja pozwalająca na utworzenie dodatkowej sieci WiFi z własnym identyfikatorem oraz własnymi zabezpieczeniami. I takie też rozwiązanie zastosowano w D-Linku. W zakładce Advanced -> Guest Zone możemy zdefiniować dwie sieci gościnne, z których jedna obsługuje częstotliwość 2,4, a druga 5 GHz. Dodatkowo dla każdej z nich możemy ustalić harmonogramy aktywacji sieci, jej nazwę oraz zabezpieczenia oddzielnie dla każdego z pasm. Dodatkowo możemy zwiększyć zabezpieczenia własnej sieci LAN. Poprzez odznaczenie opcji Enable Routing Between Zones zablokujemy możliwość komunikowania się klientów podłączonych do sieci gościnnej z naszą siecią lokalną.