Odtwarzacze

Zarządzanie i obsługa plików

przeczytasz w 3 min.

Menadżer plików jest czytelny, korzystając z kolorowych klawiszy na pilocie możemy wygodnie wykonywać podstawowe polecenia związane z zarządzaniem danymi. Po prawej stronie znajduje się panel wyświetlający szczegółowe informacje o wybranym elemencie. Niestety, dużą wadą jest brak podglądu zarówno grafik statycznych, jak i wideo.

Przetestowaliśmy większość deklarowanych przez producenta formatów. Multimedia odtwarzały się bez żadnych problemów. Ciężko obiektywnie ocenić jakość odtwarzanych materiałów, ponieważ duże znaczenie ma wykorzystany do testów wyświetlacz, ale śmiało można pochwalić producenta za implementację większości popularnych kodeków, które w połączeniu z wydajnym procesorem świetnie radzą sobie nawet z filmami odtwarzanymi przy ponad 40 Mb/s. Polskie znaki diakrytyczne są obsługiwane bez żadnych problemów, jednak w niektórych przypadkach konieczna jest zmiana kodowania napisów w menu Konfiguracja. Podczas oglądania materiałów w 3D mamy możliwość wyboru sposobu wyświetlania obrazu trójwymiarowego spośród dwóch trybów: Top and Bottom lub Side by Side. Testy odtwarzania materiałów 3D wykonywaliśmy na wyświetlaczu pracującym w trybie pasywnym, efekt trójwymiaru był bardzo dobry, a materiał odtwarzany płynnie.

Przejdźmy do omówienia funkcji sterujących odtwarzaniem filmów. Przycisk INFO pozwala uzyskać informacje o pozostałym czasie odtwarzania oglądanego wideo oraz inne bardziej szczegółowe dane związane z formatem i rozdzielczością pliku oraz bitrate. Naciśniecie tego przycisku podczas oglądania materiałów statycznych lub słuchania muzyki również skutkuje wyświetleniem szczegółowych informacji na ich temat.

Przewijanie multimediów możemy wykonać w dwojaki sposób: po pierwsze z wykorzystaniem przycisków kierunkowych – przycisk w górę powoduje przeskok o jedną minutę do przodu, natomiast w prawo o 10 sekund (przyciski dół i lewo służą do cofania), drugim sposobem jest używanie standardowych przycisków służących do płynnego przewijania - kolejne wciskanie podwaja prędkość, aż do 32 razy.

Jeśli chcemy przeskoczyć do konkretnego znacznika czasowego wystarczy wcisnąć przycisk SEARCH i wprowadzić odpowiednie wartości. Oczywiście odtwarzacz pamięta moment przerwania oglądania, dlatego ponowne włączenie odtwarzania niedokończonego filmu skutkuje automatycznym wznowieniem od odpowiedniego miejsca.

Przycisk SLOW powoduje odtwarzanie filmu w zwolnionym tempie, i tu analogicznie kolejne naciśnięcie powoduje coraz większe spowolnienie. Funkcja przydatna na przykład podczas oglądania szybkich scen walki, którymi możemy delektować się dostrzegając wyprowadzenia każdego ciosu. Możliwe jest spowolnienie nawet 32-krotne.

Przycisk ZOOM pozwala dostosować format wyświetlanego obrazu do własnych przyzwyczajeń. Dostępnych jest kilka trybów, między innymi: pełen ekran (rozciągnięcie), obcinanie krawędzi, zostawienie czarnych pasów. Na uwagę zasługuje możliwość ręcznego dostosowania wyświetlanego obrazu. Oprócz powiększania i przesuwania kadru, możemy dostosować szerokość marginesów i położenie wyświetlanego obrazu względem środka wyświetlacza.

Naciśnięcie przycisku POP UP MENU skutkuje wyświetleniem podręcznego menu pozwalającego wybrać wszystkie dodatkowe parametry odtwarzanego materiału, na przykład ścieżkę dźwiękową oraz napisy (większość jest również dostępna bezpośrednio z pilota). 

W niektórych przypadkach może się przydać opcja umożliwiająca regulację synchronizacji dźwięku z wyświetlanym obrazem.

Przycisk SETUP pozwala regulować kilka opcji wyświetlanego obrazu, takich jak jasność, kontrast, nasycenie i odcień.

Na koniec kilka słów o zmianie głośności – użytkownik ma do wyboru regulację w skali 0 do 100% lub w skali decybelowej.

Urządzenie dobrze radzi sobie z odtwarzaniem wielu standardowych formatów plików muzycznych, w tym bezstratnych, takich jak FLAC czy ALAC. Jakość odtwarzanego dźwięku jest bardzo dobra. Niestety, producent nie udostępnił zbyt wielu opcji konfiguracji. Szczególnie brakuje equalizera. Z kolei na pochwałę zasługuje możliwość odczytu playlist PLS i M3U.

Walory wizualne nie zachwycają, a odtwarzacz nie rozpoznaje okładek albumów oraz nie wyświetla pełnoekranowych wizualizacji.

Utwory muzyczne mogą być przewijane skokowo lub do wybranego miejsca według podanego znacznika czasowego – nie ma możliwości płynnego przewijania.

Przeglądarka zdjęć pozwala wybrać spośród kilkunastu efektów przejścia zdjęć oraz interwał czasowy od kilku sekund do jednego dnia. Przycisk ZOOM umożliwia przybliżanie zdjęć, analogicznie jak w przypadku odtwarzania plików wideo. Stopień maksymalnego powiększenia jest ogromny, co w połączeniu z obrazem w wysokiej rozdzielczości daje duże pole manewru.

Menu Konfiguracji jest bardzo rozbudowane. Pozwala dostosować zarówno funkcje związane z odtwarzaniem plików multimedialnych takie jak: parametry obrazu i dźwięku, język napisów i jego kodowanie, pamięć ustawień przybliżenia, jak i ustawienia typowo sprzętowe, między innymi: tryb pracy wiatraczka, funkcjonalność przycisku POWER (przejście do trybu czuwania lub całkowite wyłączenie) oraz rodzaj informacji prezentowanych na wyświetlaczu.

Możemy również dostosować walory wizualne – motyw menu i sposób sortowania ikon – oraz ukryć niepotrzebne aplikacje.

Opcje oszczędzania energii pozwalają ustawić okres bezczynności, po którym urządzenie automatycznie wyłączy się, oraz zdecydować, czy udostępnianie lokalnych zasobów w sieci ma być aktywne po przejściu odtwarzacza w tryb czuwania.

Aktualizacja oprogramowania odbywa się za pośrednictwem sieci. Domyślnie urządzenie wyszukuje nowszej wersji podczas uruchamiania.

Opisaliśmy jedynie najważniejsze opcje konfiguracji, jest ich bardzo dużo, dzięki czemu każdy użytkownik będzie w stanie dostosować wiele parametrów pod kątem własnych upodobań. Istnieje możliwość pobrania dodatkowych aplikacji ze strony internetowej producenta umożliwiające zarządzanie biblioteką multimediów i zdalną kontrole za pośrednictwem smartfona.