Monitory

Pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Procedura testowa

Testy monitora wykonałem za pomocą X-Rite i1 Display Pro. Skorzystałem z firmowego oprogramowania i1Profiler oraz aplikacji DisplayCAL. Procedura obejmuje pomiar najważniejszych parametrów monitora (najpierw w ustawieniach fabrycznych, a następnie przy optymalnych ustawieniach). Mierzone parametry to:

 • Jasność i kontrast
 • Gamut (odwzorowanie palety barw sRGB wyrażone w procentach) - im wyższa wartość tym lepiej
 • Temperatura barwowa (optymalna to 6500K - wartość niższa oznacza cieplejszy obraz (przewaga czerwieni), podczas gdy wyższa oznacza chłodniejszy obraz (większa ilość barwy niebieskiej)
 • Gamma - odwzorowanie jasności wyświetlania tonów pośrednich (im pomiar bliższy krzywej referencyjnej tym lepiej)
 • Delta E - jakość odwzorowania kolorów (im niższy wynik tym lepiej, punkt odniesienia to 3)

Ustawienia fabryczne

Pierwszego pomiaru wykonuję od razu po rozpakowaniu monitora i jego uruchomieniu na około 30 minut. Test jest wykonywany na ustawieniach fabrycznych. W tym wypadku oznaczało to następujące wartości jasność 80, kontrast 50, gamma 3, kolor normal, black equalizer 10. Oto najważniejsze wyniki:

 • Jasność bieli: 295 cd/m2
 • Temperatura: 6580K
 • Kontrast: 989.4:1
 • Jasność czerni: 0.4735 cd/m2
 • Delta E: 2,38

Jasność w trybie fabrycznym jest niższa niż deklarowana przez producenta, ale wciąż wystarczajco wysoka, aby wyświetlany obraz był czytelny. Od razu zaznaczę, że jeśli zdecydujemy się na zmianę trybu obrazu na opcję "Aorus", to jasność zwiększy się do ponad 400 cd/m2. Innym sposobem na osiągnięcie tego efektu jest podbicie kontrastu np. do 60.

Kontrast także okazał się niezły i nieznacznie tylko niższy od 1000:1. Nieco słabiej wypada jasność czerni. Zaskakująco dobra okazała się fabryczna temperatura kolorów.. Wynik 6580K, jest praktycznie niezauważalnym odchyleniem od optymalnej wartości 6500K.

Monitor pokrywa 91,5% palety sRGB przy objętości 97,4%. W przypadku palety Adobe RGB wskaźnik ten wynosi 65,1% (przy objętości 67,1%), a DCI-P3 69%. Biorąc pod uwagę, że jest to matryca typu TN, to są to wyniki zasługujące na kilka dobrych słów. Wprawdzie trudno traktować ten monitor jako urządzenie do profesjonalnej edycji zdjęć, czy grafiki, ale gracze będą z pewnością usatysfakcjonowani.

Wykres palety sRGB pokazuje wyraźną przewagę zielonych i żółtych odcieni.

Oto wykresy pokrycia barw w poszczególnych paletach.

gamut srgb
Gamut sRGB przy ustawieniach fabrycznych

gamut adobe rgb
Gamut Adobe RGB przy ustawieniach fabrycznych

gamut dci-p3
Gamut DCI-P3 przy ustawieniach fabrycznych

Parametr Delta E informujący o błędach w odwzorowaniu kolorów, podobnie jak fabryczna temperatura kolorów, wypadła nieźle. Wartość 2,38 jest niższa niż graniczna wartość 3 pkt., powyżej której różnice w odwzorowaniu barw są zauważalne gołym okiem.

tabela kolorów

Wynik ten jest jednak o tyle mylący, iż o ile średnia nie oddaje wyraźnych odchyleń w znacznej liczbie barw, co dobrze pokazuje powyższa tabela. Powtórzę jednak, że nie jest to monitor do zastosowań graficznych, a w grach takie wyniki są w pełni akceptowalne. Pomiar gammy pokazał tylko niewielkie odchylenia od optymalnych wartości, co zasłuje także na pochwałę.

Do dyspozycji użytkownikom oddano także przygotowane profile obrazu. Oto najważniejsze wyniki pomiarów w każdym z nich:

Aorus

 • Jasność - 411 cd/m2
 • Temperatura kolorów - 7100K
 • Delta E - 4,55

FPS

 • Jasność - 414 cd/m2
 • Temperatura kolorów - 6900K
 • Delta E - 6,63

RTS/RPG

 • Jasność - 226 cd/m2
 • Temperatura kolorów - 6600K
 • Delta E - 2,97

Movie

 • Jasność - 268 cd/m2
 • Temperatura kolorów - 6500K
 • Delta E - 2,76

Reader

 • Jasność - 189 cd/m2
 • Temperatura kolorów - 4400K
 • Delta E - 3,94

sRGB

 • Jasność - 142 cd/m2
 • Temperatura kolorów - 6600K
 • Delta E - 2,54

Ustawienia optymalne

Przyjmuje się że optymalny poziom luminancji w warunkach domowych to 120 cd/m2, a za najlepszą temperaturą barwową uznawana jest wartość 6500K. W przypadku tego monitora fabryczna kalibracja okazała się na tyle dobra, iż zmiany w składowych poszczególnych barw okazały się stosunkowo niewielkie. Przy kontraście 50 i jasności 19, kolory należy ustawić w następujący sposób:

R = 96
G = 99
B = 94

Oto uzyskane wyniki:

 • Jasność bieli: 119,4 cd/m2
 • Temperatura: 6500K
 • Kontrast: 965.1:1
 • Jasność czerni: 0.5197 cd/m2
 • Delta E: 0.84
 • Gamma: 2,18

Największą różnicą widoczną po sprofilowaniu monitora, jest bardzo wyraźne obniżenie wskaźnika Delta E, który po tym zabiegu wyniósł zaledwie 0,84 pkt. Z pozostałych wartości warto zauważyć, że kontrast nieco się zmniejszył, a jasność czerni delikatnie się zwiększyła. 

gamma optymalna

Wykres gammy pokazuje pokazuje natomiast bardzo przyzwoite wartości praktycznie w każdym momencie. Jedynie końcówka wykresu notuje odchylenia od optymalnej krzywej wartości.

Poziomy luminancji

Zgodnie ze specyfikacją techniczną wartość maksymalnej luminancji to 400 cd/m2. Jest to wynik w zasięgu monitora, aczkolwiek w przypadku podwyższenia kontrastu ze standardowych 50. Przy takiej bowiem wartości kontrastu oraz optymalnych ustawieniach barw, udało mi się uzyskać wynik zbliżający się do 350 cd/m2. Wystarczy jednak zwiększyć konrast do 60, a maksymalna luminancja osiągnie 415 cd/m2.

Test poziomu luminancji przeprowadziłem przy optymalnych ustawieniach monitora, temperaturze barwowej 6500K i kontraście 50. Oto wynik:

 • 0% =  53 cd/m2
 • 10% = 85 cd/m2
 • 20% = 123 cd/m2
 • 30% = 146 cd/m2
 • 40% = 185 cd/m2
 • 50% = 214 cd/m2
 • 60% = 242 cd/m2
 • 70% = 269 cd/m2
 • 80% = 296 cd/m2
 • 90% = 323 cd/m2
 • 100% = 348 cd/m2

Optymalną wartość 120 uzyskuje się przy 1/5 skali jasności monitora. Luminancja rośnie dość nierównomiernie i na każde 10 procent na skali jasności monitora zwiększa się o ok. 25-40 cd/m2. Zakres regulacji jasności wyniósł niemal 300 cd/m2, co jest bardzo dobrym wynikiem i umożliwia swobodne dostosowanie jasności ekranu do własnych potrzeb i preferencji.

Równomierność podświetlania


105 cd/m2
87,5%
 
107 cd/m2
89.2%
109 cd/m2
90.8%
111 cd/m2
92.5%
120 cd/m2
100%
112 cd/m2
93.3%

111 cd/m2
92.5%
 
115 cd/m2
95.8%
110 cd/m2
91.7%

Poziom równomierności podświetlenia nie jest idealny w testowanym monitorze. Różnice pomiędzy środkiem ekranu, a skrajnymi obszarami sięgają 13 procent. Dolna i środkowa część matrycy wypadają w tym aspekcie nieco lepiej niż górna partia ekranu. Wystarczy zerknąć na powyższą tabelę, aby zobaczyć wyniki pomiarów w poszczególnych miejscach.

Może to mieć wpływ na czytelność wyświetlanych obrazów, szczególnie jeśli są to ciemniejsze sceny np. w grach. Efekt ten można zniwelować korzystając z opcji Black Equalizer w ustawieniach monitora.