Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Przyciski menu OSD zostały umieszczone w standardowym miejscu, czyli na dolnej ramce ekranu, po prawej stronie. Ich układ jest typowy dla produktów iiyama. Pierwszy uruchamia menu, dwa kolejne służą do nawigowania, a ostatni do wybierania. Działanie przycisków zasługuje na dużą pochwałę. Nic się nie zacina, dotyk jest dobrze odczytywany, a menu ma przejrzysty układ gwarantujący szybki dostęp do wybranej opcji.

iiyama ProLite XB2779QS

Niektóre opcje są dostępne bez konieczności wchodzenia w menu. I tak, przycisk "w dół" uruchamia okno z predefiniowanymi ustawieniami obrazu, "w górę" regulację audio, a przycisk "2" otwiera zakładkę wyboru wejscia sygnału.

W menu OSD znajdziemy następujące opcje:

Regulacja obrazu

Jasność, kontrast, kontrast podwyższony, tryb ECO, OverDrive.

Wybór wejścia

VGA, DVI, HDMI,DisplayPort, Auto.

Regulacja audio

Głośność, wycisz, wejście audio.

Ustawienia kolorów

Ciepłe, standard, zimne, ustawienia użytkownika, i-Style Color.

Informacje

Wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego sygnału wejściowego.

Ręczne ustawienia obrazu

Pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza, ostrość, regulacja trybu video.

Konfiguracja menu

OSD, konfiguracja Menu, język, logo startowe, LED, autokonfiguracja obrazu, Przywróć.

Temperatura kolorów

W menu znajdziemy 5 predefiniowanych trybów: Standard, Gry, Film, Krajobraz, Tekst. Pomiary wykonywaliśmy przy ustawieniach domyślnych.

Standard

luminancja maksymalna: 300,2 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 6300K

Ustawienia standard

Krajobraz

luminancja maksymalna: 256,8 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 6400K

ustawienia krajobraz

Film

luminancja maksymalna: 356,7 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 6000K

ustawienia film

Gry

luminancja maksymalna: 357,6 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,4 cd/m2
temperatura barw: 6600K

ustawienia gry

Tekst

luminancja maksymalna: 180,1 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 6300K

ustawienia tekst

Predefiniowane tryby pozwalają w szybki sposób dobrać odpowiednie ustawienia. Poszczególne tryby są odpowiednio zróżnicowane, więc łatwo dostosować monitor do aktualnie wykonywanej aktywności. Praca na aplikacjach biurowych, przeglądanie stron internetowych, czy odtwarzanie multimediów staje się dzięki temu bardziej komfortowe. Bardziej zaawansowani i wymagajacy użytkownicy mogą oczywiście skorzystać z możliwości ręcznej regulacji ustawień.

Optymalna jasność

W trybie ręcznej regulacji paramentów obrazu, aby uzyskać optymalną jasność na poziomie jak najbardziej zbliżonym do 120 cd/m2 oraz temperaturę barw 6500 K przy kontraście ustawionym na 50%, należy ustawić wartość jasności na 0% oraz poszczególnych składowych barw:

R = 82
G = 89
B = 91

optymalna jasność

Poziomy luminacji

W specyfikacji technicznej producent deklaruje maksymalną luminację monitora na poziomie 350 cd/m2. W przeprowadzonych przez nas testach osiągnęliśmy wynik 408 cd/m2, czyli znacząco przekraczający tę wartość. Taki wynik uzyskaliśmy przy ustawieniu jasności na maksymalnym poziomie, a kontrastu na 50. Co ciekawe, podniesienie kontrastu do maksymalnego poziomu obniżyło nieco luminację do 404,7 cd/m2. Trzeba jednak zaznaczyć, że praca przy takich ustawieniach jest mało komfortowa, a krzywa kolorów przy maksymalnym kontraście odbiega od idelału.

ustawienia maksymalna jasność i kontrast

Ustawienia maksymalna jasność kontrast 50 procent

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K i wybraliśmy kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% = 119,3 cd/m2
 • 10% = 139,8 cd/m2
 • 20% = 160,4 cd/m2
 • 30% = 182,4 cd/m2
 • 40% = 202,9 cd/m2
 • 50% = 224,9 cd/m2
 • 60% = 245,5 cd/m2
 • 70% = 265,9 cd/m2
 • 80% = 287,5 cd/m2
 • 90% = 305,8 cd/m2
 • 100% =327,5 cd/m2

Przy jasności ustawionej na 0% praca jest całkowicie komfortowa. Wyświetlany obraz ma optymalną jasność, która nie męczy oczu, a jednocześnie zapewnia jego pełną czytelność. Luminacja wzrasta średnio o 20 cd/m2 przy zwiększaniu jasności o 10 punktów. Ustawienie jasności na wyższym poziomie pozwala na pracę nawet w bardzo słoneczny dzień lub jeśli monitor ustawiony jest blisko okna.

Równomierność podświetlania


104,2 cd/m2
-12,7%
 
114,3 cd/m2
-4,2%
104,7 cd/m2
-12,2%

105,9 cd/m2
-11,3%
 
119,3 cd/m2
100%
108,9 cd/m2
-8,7%

115,8 cd/m2
-3,0%
 
120,3 cd/m2
+1,0%
117,3 cd/m2
-1,9%

Równomierność luminacji ekranu nie jest niestety idealna. Najlepiej wypada środkowa i dolna część ekranu. Z kolei w lewym górnym i prawym górnym rogu różnice w stopniu podświetlenia wynoszą ponad 12 procent. Trzeba jednak zaznaczyć, że różnice te nie wpływają na czytelność, co jest zasługą zastosowanej matrycy AH-IPS.