Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Menu OSD

Do obsługi menu OSD służą przyciski umieszczone na dolnej krawędzi obudowy. Przycisków jest aż 7 – oprócz obsługi menu, przycisku on/off znajduje się tam także regulacja głośności.

iiyama ProLite XB3070WQS menu OSD

Pierwszy z przycisków uruchamia menu oraz spełnia funkcję „wstecz”. Kolejne dwa służą do nawigowania po menu. Następny potwierdza wybór podświetlonej opcji. Dwa kolejne regulują głośność. Ostatni z przycisków to przycisk Power.

Jeśli menu nie jest uruchomione, naciśnięcie poszczególnych przycisków ma inny skutek i daje szybki dostęp do wybranych opcji:

 • przycisk "w dół" - i-Style Color
 • przycisk "w górę" - ustawienia kolorów
 • przycisk "2" - wybór źródła obrazu

W menu OSD znajdziemy następujące funkcje:

Regulacja obrazu

Jasność, Kontrast, Kontrast podwyższony, Tryb Eco (wył., 1-3), Over Drive (-2,0,2)

Wybór wejścia

VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Auto

Regulacja audio

Głośność, Wycisz, Wejście Audio

Ustawienia kolorów

Ciepłe, Standard, Zimne, Ustawienia użytkownika, i-Style Color (Standard, Krajobraz, Film, Gry, Tekst), sRGB, AdobeRGB

Informacje

Ręczne ustawienia obrazu

Pozycja pozioma/pionowa, Taktowanie, Faza, Ostrość, Regulacja trybu video, Redukcja niebieskiego światła

Konfiguracja menu

OSD Konfiguracja menu, Język, Logo startowe, LED, Autokonfiguracja obrazu, Przywróć

Pomiary kolorymetrem

W menu znajdziemy 5 predefiniowanych trybów i-Style Color: Standard, Krajobraz, Film, Gry i Tekst. Pomiary wykonywaliśmy przy ustawieniach domyślnych.

Ustawienie Standard

luminancja: 114,1 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,2 cd/m2
temperatura barw: 6800K

iiyama ProLite XB3070WQS ustawienia standard

Ustawienie Krajobraz

luminancja: 184,6 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 6800K

iiyama ProLite XB3070WQS ustawienia krajobraz

Ustawienie Film

luminancja: 256,7 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,4 cd/m2
temperatura barw: 6900K

iiyama ProLite XB3070WQS ustawienia film

Ustawienie Gry

luminancja: 254,9 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,4 cd/m2
temperatura barw: 7100K

iiyama ProLite XB3070WQS ustawienia gry

• Ustawienie Tekst

luminancja: 129,5 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 6800K

iiyama ProLite XB3070WQS ustawienia tekst

• Ustawienie sRGB

luminancja: 64,4 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,1 cd/m2
temperatura barw: 6500K

iiyama ProLite XB3070WQS ustawienia sRGB

• Ustawienie AdobeRGB

luminancja: 135,6 cd/m²
luminancja minimalna (czerń): 0,2 cd/m2
temperatura barw: 6400K

iiyama ProLite XB3070WQS ustawienia AdobeRGB

Powyższe wykresy jednoznacznie wskazują na różnice pomiędzy poszczególnymi trybami. Praktycznie każdy z nich cechuje się zupełnie innymi parametrami jasności, kontrastu i nasycenia kolorów. Taka różnorodność ułatwia dobranie odpowiedniego trybu do bieżących potrzeb. W zależności od tego, czy chcemy oglądać filmy, grać, czy pracować na biurowych aplikacjach lub przeglądać internet, możemy szybko zmienić ustawienia. Wystarczy do tego jedno kliknięcie i wybranie odpowiedniej pozycji z menu.

Optymalna jasność

Użytkownik może oczywiście swobodnie dobierać parametry jasności, kontrastu oraz trzech składowych kolorów (RGB). Przyjmuje się, że dla warunków domowych, w których z reguły mamy do czynienia z delikatnym oświetleniem, optymalny poziom luminacji to około 120 cd/m², a za najlepszą temperaturę barwową uznajemy 6500K. Poniżej prezentujemy wartości jakie pozwalają na uzyskanie tych wyników:

R = 100
G = 100
B = 98

iiyama ProLite XB3070WQS ustawienia optymalne

Nasza standardowa procedura przewiduje uzyskanie optymalnych wartości przy kontraście ustawionym na 50 procent. Okazało się jednak, że nawet przy jasności obniżonej do minium, luminancja była wyższa od pożądanych 120 cd/m2. Byliśmy więc zmuszeni do zmodyfikowania nieco naszej procedury. Luminancję na optymalnym poziomie 120 cd/m2 uzyskaliśmy przy kontraście 40 i jasności 6.

Poziomy luminancji

Producent podaje w specyfikacji technicznej, że maksymalna luminacja monitora wynosi 350 cd/m2. W trakcie testów udało się nam uzyskać jeszcze lepszy wynik - 366,7 cd/m2. Taki rezultat osiągnęliśmy przy maksymalnej wartości kontrastu i jasności. Oczywiście tak skrajne ustawienia wpłynęły na deformację krzywej kolorów.

iiyama ProLite XB3070WQS jasność max

Obniżenie kontrastu do 50 skutkuje tylko niewielkim obniżeniem luminancji - do 364,1 cd/m2. Jak widać na wykresie krzywa kolorów wróciła na swoje miejsce. Warto dodać, że dalsze obniżanie kontrastu (poniżej 50 procent) przekłada się na wyraźne obniżenie jasności.

iiyama ProLite XB3070WQS jasność max 2

Kolejny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji przy zmianie jasności o 10 procent. Wartości składowych RGB pozostały bez zmian, a kontrast ustawiliśmy na 40 procent.

 • 0% = 114 cd/m²
 • 10% = 128 cd/m²
 • 20% = 142 cd/m²
 • 30% = 157 cd/m²
 • 40% = 171 cd/m²
 • 50% = 185 cd/m²
 • 60% = 198 cd/m²
 • 70% = 211 cd/m²
 • 80% = 225 cd/m²
 • 90% = 238 cd/m²
 • 100% = 260 cd/m²

Przy ustawieniu jasności na 0% wyświetlany obraz jest bardzo jasny. Zwiększenie jasności o 10% oznacza zwiększenie luminancji o ok.14 punktów.

Równomierność podświetlania


110 cd/m2
91,6%
 
111 cd/m2
92,5%
110 cd/m2
91,6%

108 cd/m2
90%
 
120 cd/m2
100%
111 cd/m2
92,5%

108 cd/m2
90%
 
119 cd/m2
99,1%
118 cd/m2
98,3%

Równomierność podświetlenia jest poprawna. Różnice nie przekraczają 10%, co przy tak dużej przekątnej matrycy zasługuje na pochwałę. Co więcej, prawa dolna część ekranu ma luminancję na praktycznie tym samym poziomie co środek ekranu.