Serwery plików NAS

Macierze i woluminy

przeczytasz w 1 min.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy Iomega posiada wstępnie skonfigurowaną macierz RAID 1. Zarządzanie macierzą możemy wykonać w panelu Pamięć Masowa - Zarządzanie napędami. Iomega w graficzny sposób prezentuje macierz oraz użyte w niej dyski twarde. W sekcji Zabezpieczenie jednym kliknięciem możemy zmienić typ macierzy na RAID 1, RAID 0 lub jej brak (wykorzystanie pojedynczego dysku).

iOmega Storecenter px2-300d - menu

W tej samej sekcji umieszczone zostały również informacje o istniejących woluminach ulokowanych w danej macierzy RAID. W ramach dostępnej przestrzeni macierzy możemy dowolnie przydzielać miejsce dla określonych woluminów a także sprawdzać jakie udziały sieciowe znajdują się w określonej przestrzeni.

Po utworzeniu nowego woluminu można także włączyć jego szyfrowanie (szyfrujemy zatem cały wolumin a nie tylko jeden katalog znajdujący się na woluminie)T. Szyfrowanie można włączyć jedynie podczas tworzenia woluminu. Mechanizm szyfrowania może nieco spowolnić proces zapisu i odczytu danych z określonego wolumenu ponieważ dane są szyfrowane w locie przy pomocy 256-bitowego protokołu AES.

Pomimo braku kreatorów, które pomagają w konfiguracji macierzy RAID czy zakładania woluminów sposób ich tworzenia w px2-300d jest niezwykle intuicyjny i prosty dzięki ograniczeniu do minimum czynności z tym związanych.