Oprogramowanie

Pakiery finansowo-księgowe dla firm

przeczytasz w 3 min.

Pakiet FK w Internecie…

Najprostszą, ale i najmniej rozbudowaną wydaje się być produkt firmy inFakt - „Księgowość Self Service”. Jest to wygodny instrument do samodzielnej księgowości dedykowany dla podmiotów prowadzących  jednoosobową działalność gospodarczą i nie będących  stroną umowy spółki cywilnej, ponadto rozliczają się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR), nie zatrudniającą pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy oraz nie prowadzą działalności polegającej na świadczeniu usług transportowych.

„Księgowość Self Service” pozwala na utworzenie dowolnej liczby dokumentów i baz klientów. Narzędzie spełnia podstawową funkcję jaką jest generowanie KPiR - pozwala na  obliczenia podatku dochodowego według skali podatkowej lub podatku liniowego, drukuje rejestry sprzedaży i zakupów VAT; deklaracje VAT,  ZUS w formie pliku, który może zostać zaimportowany do programu Płatnik. Cennym uzupełnieniem jest zapewnienie wsparcia telefonicznego oraz e-mail profesjonalnych księgowych, zatrudnionych przez usługodawcę. Cena za korzystanie wynosi  ok. 29 zł miesięcznie,

„Księgowość Self Service” firmy inFakt to wygodny instrument do prowadzenia samodzielnej księgowości dedykowany dla podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. [źródło: www.infakt.pl]

Podobny program dostarczany przez iFirmę –„Księgowość internetowa” - dedykowany jest dla firm z sektora MSP, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz firm działających w ramach spółki osobowej. Umożliwia  wygodne prowadzenie KPiR on-line nawet dla mniej doświadczonych w tym zakresie przedsiębiorców. W ramach tego serwisu możliwe jest darmowe weryfikowanie dokumentów i pomoc ekspertów. Aplikacja automatycznie księguje dokumenty, eliminując możliwość popełnienia błędu, a gotowe formularze poprzez e-deklaracje wysyła do urzędów. Dodatkowym plusem jest fakt, iż wystawione faktury (Moduł Faktury jest dostarczany bezpłatnie) lub rachunki do klientów można wysłać bezpośrednio z aplikacji mailem lub skorzystać z dodatkowej usługi wydruku, zapakowania i wysyłki dokumentów pocztą. Program zapewnia dostęp do dokumentów z każdego miejsca, poprzez wsparcie dla urządzeń mobilnych. Dobrze zbudowany system pomocy, oznacza, że zawsze można liczyć na pomoc ekspertów księgowych poprzez telefon, czat, e-mail. Sam serwis zapewnia dodatkowo ciekawy system pomocy w postaci poradników, instrukcji, filmów i FAQ, w którym można znaleźć wiele użytecznych porad. Z „Księgowości internetowej” można korzystać w cenie od 37,50 zł miesięcznie.

Oferowany przez iFirmę pakiet „Księgowość internetowa” przeznaczony jest dla firm z sektora MSP, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz firm działających w ramach spółki osobowej. [źródło: www.ifirma.pl]

Można zadać sobie pytanie: czy przedstawione rozwiązanie korzystania z usług on-line jest wygodne i przede wszystkim bezpieczne? Przytoczmy kilka faktów na przykładzie iFirmy. Korzystanie z aplikacji jest możliwe z niemal dowolnego urządzenia mającego dostęp do Internetu – tablet, smartfon, notebook, nie wspominając o tradycyjnym PC. Aplikacje dostarczane są z wykorzystaniem znanych i sprawdzonych systemów jak np. Oracle, Hewlett Packard, Apple oraz systemów open source jak Java, Scala itp.

Przedstawione cechy są charakterystyczne dla większości profesjonalnych dostawców usług księgowych lub aplikacji oferowanych w „chmurze”.

Dostęp do aplikacji i do danych jest poprzedzony logowaniem oraz podaniem hasła, które spełniają predefiniowane szczególne wymagania bezpieczeństwa. Wszelkie transmisje i transfery danych są zabezpieczone certyfikatem SSL oraz kluczem szyfrującym zgodnym z AES. Dane są automatycznie zapisywane na dwóch niezależnych serwerach zlokalizowanych w różnych położeniach geograficznych. A na potwierdzenie powyższych cech należy dodać że z produktów księgowości on-line korzystają nawet instytucje bankowe jak np. Alior Bank, mBank, BZWBK czy Deutsche Bank. Zresztą sami coraz chętniej powierzamy swoje finanse korzystając z bankowości internetowej często nie zastanawiając się na wszystkimi opisanymi aspektami. A przecież księgowość on-line, to nic innego jak bankowość w chmurze!

… i na dysku

Produkty z grupy aplikacji firmy Ramzes w wersjach podstawowych – dla jednej firmy, na jeden komputer – to kolejne sensowne rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorstw. Wychodząc z założenia, że mało która księgowa „zna się na komputerze” producent postawił na prostotę w zakresie instalacji i obsługi. Aplikacje mają niewielkie wymagania sprzętowe i są instalowane na komputerze przedsiębiorcy.  Dostawca standardowo zapewnia podstawowe wsparcie techniczne oraz darmowe przeszkolenie. Dodatkowo do większości pakietów  dołączane są bonusy w postaci poradników serwisowych i e-modyfikacje aplikacji. Pakiety aplikacji dedykowane dla małej firmy to np.:

Mikrofirma usługowa – pakiet składa się z trzech aplikacji „Ramzes” pozwalających na prowadzenie KPiR lub rozliczanie Ryczałtu, prowadzenie sprzedaży oraz zapewnienie bezpieczeństwa operacji. Cena jednorazowa zakupu to koszt od 298 zł Dla nieco rozbudowanej działalności handlowej wymagającej magazynu Ramzes posiada pakiet „Innowacyjna mikrofirma”, w którym oprócz wyżej przedstawionych możliwości dodatkowo dostępny jest moduł obsługi magazynu i co bardzo wygodne – moduł e-deklaracje, umożliwiający wysyłkę deklaracji elektronicznie. Jednorazowa cena pakietu na rok 2013 zaczyna się od 368 zł natomiast trzeba liczyć się z późniejszymi kosztami aktualizacji .

Firma Ramzes posiada w swojej ofercie również samodzielne programy, których zakup może okazać się korzystny w niektórych przypadkach, jednak pakiety – z reguły są elastyczniejszym, perspektywicznym wyborem.

Firma Ramzes Systemy Informatyczne oferuje pakiety aplikacji FK przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm. [źródło: www.ramzes.pl]

Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”, także jest instalowany na komputerze i został stworzony z myślą o małych i średnich firmach rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych (KPiR), jak i na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (Księga Przychodów), dla firm będących podatnikami podatku od towarów i usług VAT oraz prowadzących i rozliczających niewielką liczbę pracowników. Ta aplikacja jest najbardziej zaawansowana spośród opisanych. Poza prowadzeniem KPiR, jej wydrukiem oraz wydrukiem zestawień na podstawie dokonanych wpisów, program umożliwia także rozliczenie podatku dochodowego dla dowolnej ilości wspólników, prowadzenie ewidencji przejazdów prywatnym samochodem do celów służbowych oraz jego rozliczeniem. Ponadto aplikacja pozwala na generowanie wszelkich niezbędnych formularzy zarówno dla rozliczeń z US jak i ZUS. Co również interesujące, umożliwia ona prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych wraz z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych i remanentem rocznym. Daje również pełne narzędzia do zarządzania niewielką liczbą pracowników – generuje kartoteki pracowników, listy płac, formularze podatkowe PIT, eksportuje dane do programu „Płatnik”. Program radzi sobie również z fakturowaniem i prowadzeniem magazynu wraz z generowaniem dokumentów takich jak PZ, PW, WZ, RW. Ułatwia kontrolę nad rozrachunkami.

Program Mała Księgowość opracowana przez Rzeczpospolitą wyposażono w narzędzie do zarządzania niewielką liczbą pracowników. Istnieje tu możliwość eksportu danych do programu „Płatnik”. [źródło: www.rp.pl]

Możliwość tworzenia skompresowanych kopii baz danych na dysku twardym lub innym nośniku oraz ich odbudowy (indeksowanie baz danych), automatyczne generowanie kopii bezpieczeństwa oraz możliwość zabezpieczenia programu hasłem to kolejne ważne cechy oferowane przez dostawcę. Na koniec warto jeszcze dodać, iż program umożliwia eksportowania danych do pliku HTML lub XML. Strona z kompletem funkcjonalności: . Cena aplikacji - od 49 zł. Opłata zawiera pełną aktualizację do końca 2013 roku, trzeba się jednak liczyć z wykupieniem aktualizacji na kolejne okresy.