Gry

Wstęp do testów – ustawienia graficzne

przeczytasz w 2 min.

W Fallout: New Vegas opcji konfiguracyjnych jest prawdziwe zatrzęsienie. Podzielone są one na opcje główne i szczegółowe. Jeśli nie chcecie tracić czasu, zalecamy użycie jednego z czterech przycisków dających możliwość wczytania domyślnych ustawień niskich, średnich, wysokich, albo maksymalnych.


Ogólne ustawienia niskie

Ogólne ustawienia średnie

Ogólne ustawienia wysokie

Ogólne ustawienia maksymalne

Tak naprawdę zmiana jedynie niewielkiej części opcji konfiguracyjnych jest odczuwalna tak pod względem wydajnościowym, jak i wizualnym. Standardowo karty graficzne odetchną z ulgą po wyłączeniu antyaliasingu. Różnice wizualne pomiędzy ustawieniem x8 a x0 są marginalne i nie zostaną dostrzeżone w trakcie rozgrywki. Pomoże również zredukowanie viewing distance do niższych wartości. Wyjątkowo nie podajemy różnic w kl./s. pomiędzy poszczególnymi ustawieniami. Jest to spowodowane tym, że silnik graficzny jest bardzo niestabilny i nawet w tych momentach gry, gdy obraz jest statyczny, zdarzają się niespodziewane spadki płynności.

W nawiasach podaliśmy kolejne poziomy ustawień lub ich zakres.

Screen effects (none, bloom, HDR) – wybór efektu bloom, bądź HDR


none

bloom

HDR
 

Antyaliasing (off, 2, 4, 8) -  wygładzanie krawędzi wyświetlanych obiektów


aa x0

aa x8

Anizotropic filtering (off, 2-15) - zmiana wpływa na ostrość tekstur


anizo off

anizo x15

Shadows

Grupa opcji odpowiadająca za cienie i szeroko pojęte oświetlenie świata w grze. Jedyną zmianą, jaką udało nam się zarejestrować po zminimalizowaniu wszystkich wartości, był brak dymu unoszącego się znad ognia.

• Enable Shadows (off, on):

Shadow Quality (low, medium, high)
Shadow Filtering (low, medium, high)
Max Interior Shadows (2-6)
Max Exterior Shadows (2-6)


Enable Shadows off

Enable Shadows on

Detail

Grupa opcji odpowiadająca za jakość i rozdzielczość wyświetlanych tekstur.

• Texture Quality (low, medium, high)


texture quality low

texture quality high


Radial Blur Quality (low, medium, high)
Depth of field (off, on)
Transparency multisampling (off, on)


Transparency multisampling off

Transparency multisampling on
*Zwróćcie uwagę na lampę w lewym dolnym rogu oraz chodnik po lewej

Decal Cap (2-10)

View distance

Grupa opcji odpowiadających za wyświetlanie odległych obiektów

Object Fade (1-15)
Actor Fade (2-15)
Grass Fade (0-7)
Specularity Fade (2-15)
Light Fade (2-35)
Item Fade (1-15)
Shadow Fade (1-10)


View distance – wartości minimalne

View distance – wartości maksymalne

Distand LOD

Grupa opcji odpowiadających za zmianę szczegółowości i ilości obiektów będących w znacznej odległości od postaci

Tree LOD Fade (0-40)
Object LOD Fade (25-50)
Land Quality (75-150)


Distant LOD – wartości minimalne

Distant LOD – wartości maksymalne

Water

Opcje odpowiadające za wszystkie detale związane z wodą. Pomimo wszelkich dołożonych prób i starań nie udało się nam znaleźć zbiornika wodnego, który ukazałby różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami ustawień

Water refractions (off, on)
Reflection Quality (low, medium, high)
Soft reflections (off, on)
Full scene reflections (off, on)
Full detail reflections (off, on)
Water displacement (off, on)
Depth Fog (off, on)
Water multisampling (low, medium, high)