Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 2 min.

Menu OSD

Do nawigacji po menu OSD służą wspomniane wcześniej przyciski sprzętowe, których funkcje opisano w czytelny sposób na obudowie monitora. Pierwszy służy do wywołania listy predefiniowanych trybów obrazu (SmartImage) oraz wyjścia z menu. Drugi pozwala wybrać źródło obrazu oraz wykonać ruch w dół. Kolejny pozwala sterować głośnością oraz poruszać się w górę. Czwarty przycisk wywołuje menu oraz służy do wybrania danego elementu, a ostatni włącza tryb czuwania. Menu OSD (dostępne w języku polskim) składa się z następujących elementów:

Źródło
Wybór źródła sygnału wideo (MHL-HDMI, HDMI lub VGA).

Philips 274E5 - menu OSD

Obraz
Ustawienia proporcji, jasności oraz kontrastu obrazu, a także funkcje Smart.

Dźwięk
Tryb Stand-Alone oraz wyciszenie dźwięku.

Kolor
W tym miejscu ustawimy temperaturę kolorów, tryb sRGB lub zmienimy wartości barw składowych ręcznie.

Język
Wybór języka interfejsu.

Ustawienia OSD
Położenie, czas wygaszenia i przezroczystość interfejsu OSD.

Ustawienia
W tym miejscu znajdziemy parametry związane ze złączem analogowym VGA: faza, zegar i pozycja oraz przywrócimy ustawienia fabryczne.

Pomiary kolorymetrem

Lista trybów SmartImage jest bardzo krótka – mamy do dyspozycji zaledwie trzy schematy: Standard, Internet oraz Gra. Poniżej przedstawiamy wyniki pomiarów dla każdego z nich:

Ustawienie Standart

luminancja: 295,4 cd/m²
temperatura barw: 6600K

Ustawienie Internet

luminancja: 271,8 cd/m²
temperatura barw: 6500K

• Ustawienie Gra

luminancja: 143,7 cd/m²
temperatura barw: 6500K

Najlepszy przebieg krzywej kolorów RGB zmierzyliśmy w trybie Internet, choć poziom luminacji był zdecydowanie za wysoki, przez co długa praca przy tych ustawieniach będzie męcząca dla oczu.

Optymalna jasność

Za optymalną luminację uznaje się około 120 cd /m2 przy temperaturze barw 6500K. Poniżej prezentujemy ustawienia, które pozwalają uzyskać te parametry. W teście tradycyjnie wykorzystaliśmy kolorymetr Eye One Display 2.

R = 100
G = 100
B = 100

Składowe kolorów ustawiliśmy na maksymalny poziom, kontrast na 50 % i jasność na zaledwie 24%

Poziomy luminancji

Maksymalny poziom luminacji zmierzony przy jasności i kontraście ustawionym na 100% wyniósł 294,4 cd/m2. Tak duża wartość gwarantuje dobrą widoczność obrazu nawet przy silnym świetle, choć do standardowych zastosować z pewnością wystarczą niższe wartości. Zmniejszenie kontrastu do połowy spowodowało znikomy spadek luminacji do 293,6 cd/m2.

Kolejny test polegał na zmierzeniu poziomu luminacji przy kontraście ustawionym na 50% i jasności skokowo zwiększanej o 10%.

 • 0% = 62 cd/m²
 • 10% = 87 cd/m²
 • 20% = 110 cd/m²
 • 30% = 133 cd/m²
 • 40% = 158 cd/m²
 • 50% = 182 cd/m²
 • 60% = 204 cd/m²
 • 70% = 227 cd/m²
 • 80% = 249 cd/m²
 • 90% = 279 cd/m²
 • 100% = 294 cd/m²

Luminacja rosła mało stabilnie, poszczególne przyrosty różnią się od siebie, choć warto docenić bardzo szeroki zakres luminacji między minimalną i maksymalną jasnością. Poniżej prezentujemy wyniki pomiarów równomierności podświetlenia matrycy.

Równomierność podświetlania


89,9 cd/m2
-25,6%
 
104,3 cd/m2
-13,7%
91,1 cd/m2
-24,6%

102,6 cd/m2
-15,1%
 
120,8 cd/m2
100%
105,1 cd/m2
-13,0%

119,3 cd/m2
-1,2%
 
121,6 cd/m2
0,7%
116,3 cd/m2
-3,7%

Niestety wyniki wyglądają bardzo słabo, szczególnie w górnej części ekranu. Będzie do szczególnie widoczne podczas oglądania obrazów statycznych oraz korzystania z pakietów biurowych. Tak duże dysproporcje dyskredytują testowany monitor z zastosowań profesjonalnych, jednak urządzenie to dobrze sprawdzi się jako uniwersalny panel domowy.  

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login