Pamięć flash

Aplikacje testowe

przeczytasz w 2 min.


Testy syntetyczne

3DMark Vantage
Benchmark został uruchomiony na domyślnych ustawieniach, czyli:

  • Tryb: Performance
  • Rozdzielczość:1280x1024

Podajemy wynik ogólny (Total Score), GPU Score oraz CPU Score.

PC Mark Vantage
Benchmark został uruchomiony w domyślnych ustawieniach.

  • Tryb: x64

Na potrzeby tego artykułu podajemy wynik tylko dla Memories Score.

Cinebench R10 x64
Jest to specjalnie przygotowany benchmark przez producenta programu Cinema 4D, dzięki któremu zmierzymy wydajność renedrowania sceny 3D.

Podajemy wyniki dla wielu rdzeni (x CPU).

Sandra 2010 SP1
W benchmarku tym zostało uruchomionych kilka wbudowanych testów wydajności pamięci.

Podajemy wyniki dla Memory Bandwidth (Agregate Score), Memory Latency oraz Cache & Memory.

Super Pi
Jest to benchmark, który mierzy wydajność obliczania wartości liczby Pi z określonym z góry próbkowaniem.

Podajemy wyniki dla próbki 1M oraz 16M.

WinRAR x64 3.92
Uruchamiany był wbudowany w program benchmark and hardware test, który mierzy wydajność podawaną w kB/s.

Podajemy wyniki dla wielu rdzeni (multithreading).

Gry

Crysis 1.2
Użyty został program HOC Crysis Benchmark 1.5 do sprawdzenia wydajności w grze.

TrybDX10
Rozdzielczość1280x1024
Antyaliasingx0
Detale jakości grafikiVery High with tweaks
DemoCrytek build-in demo

Podajemy minimalną oraz średnią wartość FPS.

•  Far Cry 2
Użyty został program specjalny program do mierzenia wydajności w grze - Far Cry 2 benchmark tool.

TrybDX10
Rozdzielczość1280x1024
Antyaliasingx0
Detale jakości grafikiHighest Quality
DemoRanch Small

Podajemy minimalną oraz średnią wartość FPS.

Unreal Tournament III
Wykorzystany został program HOC UT3 Benchmark 1.1 do sprawdzenia wydajności w grze.

TrybDX10
Rozdzielczość1280x1024
Antyaliasingx0
Detale jakości grafikiHigh Quality with tweaks
DemoGataway

Podajemy wynik jako średnią wartość FPS.

Resident Evil 5
Użyta została specjalna testowa wersja Resident Evil 5, która służy do sprawdzenia wydajności komputera w tej grze.

TrybDX10
Rozdzielczość1280x1024
Antyaliasingx0
Detale jakości grafikiHigh Quality
Benchmarkwydajność gry

Podajemy wynik jako średnią wartość FPS.

Na koniec dodam, że każdy test wykonywany był trzy razy, a podawane wyniki są średnią z trzech prób. Jeśli dla któregoś z pomiarów wynik był drastycznie niższy lub wyższy od pozostałych to test był powtarzany.