Serwery plików NAS

Konfiguracja wstępna - przestrzeń dyskowa

przeczytasz w 5 min.

Przy pomocy Web Assistant skonfigurowaliśmy tylko podstawowe elementy serwera umożliwiające dalszą pracę - adres IP, hasło, a także jego nazwę. Pora teraz przyjrzeć się bliżej konfiguracji szczegółowej.

Głównym zadaniem serwerów NAS jest bezpieczne udostępnianie przestrzeni dyskowej na dane, multimedia czy kopie zapasowe. Nie inaczej jest w przypdku serwerów Synology. System DiskStation Manager został doskonale dopracowany pod względem kreowania przestrzeni dyskowej, a także konfiguracji uprawnień dostępu dla użytkowników. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy zająć się konfiguracją wolumenów i użytkowników oraz zasobów udostępnionych.

Tworzenie wolumenów na dyskach serwera NAS uzależnione jest od indywidualnych potrzeba każdego użytkownika, przeznaczenia serwera NAS czy potrzeb firmy. Scenariusz będzie wyglądał inaczej w przypadku serwera, który ma oferować szybki zapis i dużą powierzchnię na dane a inaczej w przypadku, gdy kluczową sprawą będzie bezpieczeństwo danych, a szybkość zapisu ma drugorzędne znaczenie. W niniejszej publikacji pokażemy w jaki sposób konfigurować przykładowy wolumen i jakie możliwości oferuje serwer DS213+. Dodatkowo przeprowadzimy testy zapisu i odczytu danych dla wszystkich możliwych typów wolumenów dyskowych NAS-a.

Jeśli podczas instalacji oprogramowania serwera DS213+ zaznaczyliśmy opcję tworzenia RAID-u SHR to po jego sprawdzeniu mamy gotowy wolumen z przygotowaną powierzchnią dyskową. W naszym przypadku zastosowaliśmy dwa 3-terabajtowe dyski marki Seagate. Wielkość wolumenu, który będzie dostępny jako powierzchnia na dane jest uzależniona od wielkości najmniejszego dysku twardego użytego do konfiguracji. W przypadku DS213+ do dyspozycji mamy mechanizmy pojedynczego wolumenu, RAID 0, JBOD, RAID 1 a także SHR. Jedynie dwa ostatnie oferują ochronę danych przed utratą w przypadku awarii jednego z dysków. Zastosowanie SHR w przypadku dwudyskowych rozwiązań będzie miało taki sam skutek jak zastosowanie RAID 1. Dopiero stosowanie SHR w rozwiązaniach 4- i więcej dyskowych, a także z dyskami o różnej powierzchni pokazuje siłę autorskiego mechanizmu RAID Synology. W takich przypadkach niewykorzystana przestrzeń dyskowa jest dodatkowo zagospodarowywana jako miejsce na dane.

Jeśli chcemy stworzyć inny typ macierzy oraz wolumenów to bez problemu możemy to zrobić w sekcji "Zarządzanie przechowywaniem" w głównym menu serwera.

Pozwala ona na zarządzanie wszystkimi elementami związanymi z funkcjonowaniem powierzchni dyskowej oraz samych dysków twardych. W pierwszej zakładce "Wolumen" definiujemy typu wolumenów. "Zarządzanie HDD" to zakładka umożliwiająca podgląd dysków twardych oraz sprawdzenie ich kondycji poprzez wykonanie analizy S.M.A.R.T. Wprowadzając wpisy do harmonogramu można wymusić automatyczne sprawdzanie dysków co zadany okres.

Serwer DS213+ to utworzenia jednostek LUN oraz celów iSCSI. Rozwiązanie to będzie przydatne np. przy wykorzystaniu celu jako miejsca dla maszyn wirtualnych lub po prostu jako powierzchnia na dane użytkowników. Tworzenie jednostek LUN oraz celów iSCSI wykonujemy w zakładce Zarządzanie przechowywaniem. Wybieramy odpowiedni typ jednostki logicznej: zwykłe pliki, pojedynczy LUN w RAID, wiele LUN w RAID. W zależności od typu LUN charakteryzuje się on różnymi właściwościami:

  • iSCSI LUN (zwykłe pliki): Jednostkę iSCSI LUN tworzy się, przeznaczając na nią część miejsca wolumenu. Jej rozmiar można później rozszerzyć stosownie do potrzeb.
  • iSCSI LUN (poziom bloku) - pojedyncza LUN w RAID: Jednostka iSCSI LUN jest tworzona z wykorzystaniem całego miejsca na wolumenie. Można ją naprawiać lub powiększać albo zmieniać jej typ RAID, jak w przypadku wolumenu.
  • iSCSI LUN (poziom bloku) - wiele LUN w RAID: Jednostka iSCSI LUN jest tworzona poprzez wyznaczenie określonego miejsca w grupie dysków. Jednostkę iSCSI LUN można później rozszerzyć, jeśli w grupie dysków jest dostępne miejsce.

W kolejnych krokach kreatora podajemy nazwę jednostki, wybieramy wolumen, na którym będzie przechowywana, podajemy jej rozmiar a także mamy możliwość automatycznego utworzenia celu iSCSI lub zamapowania już istniejącego. Ciekawą funkcją, którą można aktywować w tej sekcji jest Thin Provisioning. Pozwala to na dynamiczne zwiększanie powierzchni dyskowej w zależności od potrzeb - jednostka nie zajmuje całej deklarowanej powierzchni.

Po konfiguracji status iSCSI LUN i iSCSI Target powinien się zmienić. pojawią się nowe jednostki i cele.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy DS 213+ to rozwiązanie posiadające dwie zatoki na dyski twarde. Dlatego też urządzenie oferuje następujące możliwości konfiguracji wolumenów:

  • Synology Hybrid RAID - optymalizuje przydział miejsca wolumenu w przypadku łączenia dysków twardych o różnych rozmiarach. Jeśli wolumen SHR obejmuje 2 lub 3 dyski twarde wolumen jest chroniony w przypadku awarii dowolnego dysku. W przypadku 4 lub więcej dysków awaria jednego lub dwóch z nich nie powoduje utraty danych i integralności wolumenu.
  • Podstawowy (pojedynczy wolumen) - używa tylko jednego dysku twardego do tworzenia wolumenu bez żadnego mechanizmu ochrony danych.
  • JBOD - łączy co najmniej 2 dyski twarde, aby utworzyć wolumen. Dostępna pojemność równa jest całkowitej pojemności wszystkich dysków. JBOD umożliwia łączenie dysków twardych o różnych rozmiarach.
  • RAID 0- łączy co najmniej 2 dyski twarde. Nie oferuje żadnego mechanizmu ochrony danych. Jeśli którykolwiek z dysków ulegnie awarii, dane w wolumenie zostaną utracone. Dostępna pojemność wolumenu równa jest całkowitej pojemności wszystkich dysków.
  • RAID 1 - łączy od 2 do 4 dysków twardych. System zapisze identyczne dane na każdym z dysków twardych. RAID 1 będzie działał nawet przy pracy jednego z dysków. Dostępna pojemność wolumenu równa jest rozmiarowi najmniejszego z dysków.

Jeśli podczas instalacji serwera utworzyliśmy wolumen typu SHR nie ma żadnych trudności by zmienić jego typ tuż po zalogowaniu się do DSM serwera. W tym celu wchodzimy w zakładkę "Zarządzanie przechowywaniem" i w zakładce "Wolumen" usuwamy utworzony wolumen SHR.

Teraz możemy utworzyć dowolny odpowiadający nam typ wolumenu uruchamiając kreator. Samodzielne tworzenie wolumenów ma jeszcze jedną zaletę. Automatyczny mechanizm kreowania wolumenu SHR tworzy pojedynczy wolumen w macierzy wykorzystując całą dostępną przestrzeń dyskową wykorzystując funkcję tworzenia pojedynczego wolumenu w macierzy RAID.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest utworzenie tzw. grup dysków w macierzy RAID i tworzenie wielu wolumenów o dowolnej pojemności. Mechanizm ten pozwala na bardzo elastyczne zarządzanie pojemnością, dodawanie lub usuwanie dysków z grupy a także ich wymianę czy rozszerzenie. Dzięki grupie dysków możemy np. przydzielić tylko niewielką część zasobów dyskowych na foldery udostępnione. A w przypadku kurczenia się miejsca bez problemu ją rozszerzyć. Takie rozwiązanie pozwoli lepiej wykorzystać miejsce na dysku.

Przy tworzeniu wolumenów wybieramy zatem opcję Wiele wolumenów w macierzy RAID. Następnie wybieramy Utwórz nową grupę dysków by w kolejnym krok wskazać, które dyski będą przynależeć do grupy i których przestrzeń będzie obejmowała daną grupę.

Po zaakceptowaniu ostrzeżenia o usunięciu wszystkich danych z dysków możemy rozpocząć konfigurowanie macierzy RAID. Wybieramy zatem jej typ. Tu warto pamiętać o jednej zasadzie: jeśli wybierzemy jeden dysk dla grupy to w opcjach typu macierzy RAID do dyspozycji będziemy mieli jedynie możliwość tworzenia wolumenu SHR lub Podstawowego.

Dopiero wybór dwóch dysków pozwoli nam na konfigurację macierzy RAID 1 czy RAID 0.

Następny krok to konfiguracja pojemności dyskowej danej grupy. Możemy przydzielać dowolne wartości w ramach pojemności uzyskanej przy tworzeniu macierzy RAID. Po czym rozpocznie się proces tworzenia systemu plików i sprawdzania skonfigurowanej macierzy.

Po utworzeniu wolumenu, w naszym przypadku o wielkości 400 GB możemy w prosty sposób go rozszerzyć. Wystarczy wybrać opcję Edytuj i ustawić żądaną wielkość. Zwiększenie pojemności odbywa się bez przerw pracy serwera.

Mając utworzony jeden wolumen możemy tworzyć kolejne w ramach dostępnej pojemności dyskowej. W kolejnych krokach kreatora natrafimy na pytanie o wybór grupy dysków. W przypadku systemów dwudyskowych gdzie konfigurowaliśmy macierze RAID czy SHR nie będziemy mieli większego wyboru i ponieważ do utworzenia grupy wybraliśmy obydwa dyski twarde dostępne w serwerze, a co za tym idzie możliwe było utworzenie jednej grupy dysków. W przypadku serwerów 4- i więcej dyskowych opcja tworzenia nowej grupy dysków przy istniejącej już grupie może być aktywna. Jednak w naszym przypadku musimy wybrać opcję Grupa dysków 1. W następnym kroku pojawi się natomiast pytanie o pojemność wolumenu.

Kolejne wolumeny możemy tworzyć w identyczny sposób przydzielając im przestrzeń niezbędną do pracy dla danych warunków. Jak pokazaliśmy wcześniej rozszerzenie każdego z wolumenów jest dziecinnie proste.

Możliwości kreowania powierzchni dyskowej oraz sposobu jej wykorzystania nawet w przypadku tak niewielkiego urządzenia jakim jest DS213+ są ogromne. A konfiguracja pozostaje indywidualną sprawą administratora lub użytkownika.