Serwery plików NAS

Kopie zapasowe i funkcje powiadomień

przeczytasz w 4 min.

Ważnym elementem funkcjonowania sieci lokalnej jest regularne tworzenie kopii zapasowych danych znajdujących się na komputerach użytkowników. W zależności od konfiguracji system backupów może wyglądać zupełnie inaczej dla każdej lokalizacji sieciowej, a użytkownicy mogą tworzyć dowolne kopie zapasowe. Posiadając serwer NAS warto scentralizować i ujednolicić mechanizmy kopii zapasowych dla wszystkich komputerów w sieci. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych trudności podczas odtwarzania danych. I w tej kwestii Synology wychodzi użytkownikom naprzeciw. Dla komputerów pracujących pod kontrola systemu Windows producent przygotował proste, ale za to skuteczne narzędzie do tworzenia kopii - Data Replicator 3. W systemach Windows tworzenie kopii zapasowych można powierzyć wbudowanemu narzędziu. Jednak Data Replicator 3 jest dużo wygodniejszym programem, który w prosty sposób integruje się z serwerem Synology, a także oferuje wygodniejsze w obsłudze mechanizmy tworzenia kopii i przywracania.

Po instalacji Data Replicator 3 pozwala na wyszukanie w sieci istniejących serwerów Synology. Następnie wystarcz uwierzytelnić się kontem dostępowym i podać folder udostępniony, w którym będą przechowywane kopie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o wskazaniu plików i folderów, które będą objęte kopią zapasową.

Pozostaje zdefiniowanie harmonogramów i rodzaju tworzenia kopii zapasowych. Kopie mogą być wykonywane natychmiast, jednorazowo oraz w cyklach dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych.

Bardzo prosto wygląda również procedura przywracania plików. Możemy przywracać zasoby przeglądając migawki kopii zapasowych lub też wyszukiwać określone pliki lub foldery w kopiach.

Użytkownicy systemów Mac OS mają dużo prostsze rozwiązanie. Wystarczy wykorzystać wbudowany w system mechanizm Time Machine. Wystarczy tylko w Panelu Sterowania w aplecie Win/Mac/NFS aktywować opcję obsługi plików Mac oraz wskazać folder dla kopii Time Machine.

Pozostaje tylko wejść do Preferencji systemowych Maka i wskazać właściwy dysk oraz podać dane uwierzytelniające. Od tej pory udostępniony zasób Synology będzie miejscem przechowywania kopii zapasowych Time Machine.

Producent nie pominął także zabezpieczenia kopiami zapasowymi samych urządzeń Synology. Do tworzenia kopii zapasowych NAS-a możemy wykorzystać zewnętrzny dysk USB lub eSATA podłączony do serwera. Kopie zapasowe mogą być oparte o harmonogramy a każda z nich może zawierać nie tylko pliki i foldery ale również dane konfiguracyjne serwera, bazę danych MySQL czy dane z aplikacji i pakietów. Oprócz tego do dyspozycji mamy możliwość wykonania backupu na inny serwer Synology z aktywną funkcją Sieciowej kopii zapasowej (wspierające także mechanizmy rsync - przydatne także np. w systemach Linux) lub też przekopiować dane do usługi Amazon S3.

Dodatkową funkcjonalnością pozwalającą na sprawne wykorzystanie kopii zapasowych jest funkcja Time Backup. Pozwala ona na tworzenie wielu wersji folderów współdzielonych i plików przy okazji oferując bardzo ciekawie wyglądający interfejs użytkownika. Dodatkowo Time Backup został wyposażony w opcję Smart Recycle, która inteligentnie zarządza przechowywaniem wersji plików dla danych utworzonych w ciągu godziny, dnia, tygodnia i miesiąca. Dzięki temu Time Backup może efektywniej wykorzystywać dostępną przestrzeń dyskową NAS-a.

Kolejnym ogromnym plusem serwerów Syology z systemem DSM są bardzo rozbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, powiadomień i monitorowania. DiskStation DS413 nie jest tu wyjątkiem. NAS posiada zaporę sieciową pozwalającą na blokowanie adresów hostów lub podsieci. Pozwala także na inteligentne sterowanie ruchem w sieci poszczególnych aplikacji zainstalowanych na serwerze. W przypadku próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do usług NAS-a Synology potrafi blokować adresy IP, z których przyszło żądanie.

Oczywiście jak w przypadku każdego urządzenia sieciowego z dostępem dla wielu użytkowników możemy dla każdego folderu udostępnionego dodawać lub odbierać uprawnienia. Podobnie wygląda sprawa z aplikacjami instalowanymi z pakietów. Tu również możemy przydzielać lub zabraniać dostępu, a także przydzielać limity prędkości i wykorzystania łącza.

Podobnie jak w przypadku omawianego niedawno serwera DiskStation DS213+ większy brat również oferuje bogaty zestaw raportowania i powiadomień. Znajdziemy tu zatem powiadomienia o zdarzeniach poprzez mail, SMS a także przy wykorzystaniu komunikatów push na smartfony. Sposób powiadomień oraz ich treść możemy zdefiniować w aplecie Powiadomienia. Zdarzenia serwera Synology mogą być także logowane do serwera Syslog zaś sam serwer przy użyciu pakietu z Centrum Pakietów może być serwerem logów dla innych urządzeń w sieci.

Synology DS413 został również wyposażony w usługę SNMP, która pozwala monitorować urządzenie przy użyciu oprogramowania do zarządzania siecią. Obecnie są obsługiwane protokoły SNMPv1, SNMPv2c i SNMPv3.

Dodatkowo administratorzy mogą monitorować serwery NAS Synology przy użyciu mobilnej aplikacji DS Finder.

Aktualizacja systemu DiskStation Manager do wersji 4.2

W chwili zakończenia testów systemu DiskStation DS413 ukazała się najnowsza wersja oprogramowania DiskStation Manager 4.2-3202. Przynosi ona wiele ciekawych zmian zarówno pod względem funkcji jak i wyglądu. Oto niektóre z nich:

 • obsługa protokołu SMB2 dla systemów Windows - lepsze wykorzystanie mechanizmów sieci, wyższe wartości MTU

 • migawki i kopie (klony) jednostek LUN - możliwość tworzenia wiernych kopii LUN, a także ich przenoszenie do nowych jednostek LUN
 • wspólny dysk hot spare dla wolumenów lub grup dysków czy jednostek LUN

 • możliwość wykonyania testów S.M.A.R.T przy wykorzystaniu indywidualnych harmonogramów

 • zwiększona o 52% wydajność protokołu AFP
 • zwiększona wydajność rsync, synchronizacji folderów sieciowych i sieciowej kopii zapasowej
 • dodatkowe funkcje w aplikacji File Station - m.in. dodanie skrótów klawiaturowych
 • serwer TFTP oraz PXE - Serwery DiskStation mogą pełnić rolę serwera TFTP lub PXE.

 • nowe Centrum Pakietów - można je przeglądać po kategoriach, dostępne są także podglądy poszczególnych aplikacji

 • w Centrum Pakietów dostępna jest możliwość zakupu aplikacji i pakietów
 • dwuetapowe logowanie - podczas logowania do systemu oprócz loginu i hasła należy podać 6-cyfrowy kod wyświetlony na smartfonie

 • historia aktywności konta - możliwość analizy aktywności aktualnie zalogowanego użytkownika systemu DSM
 • zabezpieczenie przed atakami DoS - obsługa Denial of Service (DoS) Protection
 • możliwość użytkowania aplikacji Cloud Station, Audio Station, Video Station, Mail Server, Mail Station przez użytkowników ADS oraz LDAP.
 • wsparcie dla Bluetooth - możliwośc strumieniowego odtwarzania muzyki na urządzeniach Bluetooth przy wykorzystaniu profilu A2DP
 • wsparcie dla wielu usługodawców DDNS i wielu hostów DDNS
 • wsparcie dla sieciowych zasilaczy awaryjnych UPS

 • obsługa szyfrowania WPA2 Enterprise
 • lepsza obsługa systemu DSM w urządzeniach z ekranem dotykowym - m.in. gesty wielodotykowe,
 • wsparcie drukarek sieciowych LPR, IPP, Socket i BJNP, współdzielenie ich przez sieć przy użyciu protokołów AirPrint, Cloud Print, LPR, CIFS, IPP.
 • harmonogram zadań pozwala na tworzenie harmonogramu i uruchamiania usług w określonym czasie