Serwery plików NAS

Surveillance Station w akcji

przeczytasz w 4 min.

Jak zatem wykorzystać Synology w roli rejestratora NVR? Rozwiązanie jest banalnie proste. Wystarczy uruchomić Centrum Pakietów – miejsce, w którym zgromadzone są dodatkowe aplikacje, które możemy instalować na serwerze NAS. Jedną z nich jest pakiet Surveillance Station.

Narzędzie oparte o przeglądarkę WWW jest pełnoprawnym rejestratorem dla kamer IP, a jednocześnie niezwykle prostym narzędziem do zarządzania wszelkimi kamerami IP w sieci LAN.

Jeśli chcemy jeszcze bardziej rozbudować system monitoringu to dowolny serwer Synology możemy sparować z urządzeniem VisualStation VS360HD. Jest to sprzętowe rozwiązanie pozwalające na odtwarzanie, monitorowanie i zarządzanie kamerami podłączonymi do serwerów Synology. VS360HD może także posłużyć do zbudowania ściany monitorów pozwalając na odtwarzanie obrazu jednocześnie z 36 kamer.

Powróćmy jednak do naszej aplikacji Surveillance Station 7.0. Po instalacji znajdziemy ją w głównym menu Synology. Zanim jednak przejdziemy do jej uruchomienia warto dokonfigurować osobny port dostępowy dla aplikacji
(ewentualnie alias), który ułatwi dostęp do systemu NVR.

W interfejsie DiskStation Manager wchodzimy w Panel sterowania – Portal aplikacji i ustawiamy odpowiednie parametry dla Surveillance Station. W przypadku aliasu będziemy używać tego samego adresu IP oraz portu co dla DSM, z kolei w przypadku dostosowanego portu – dostęp do systemu NVR będzie odbywał się poprzez wpisanie adresu IP lub nazwy i portu w przeglądarce.

DS715 - Surveillance Station

Po zatwierdzeniu zmian można uruchomić aplikacje z menu DSM lub wpisać dostosowany adres, by naszym oczom ukazał się znajomy widok oparty o system DiskStation Manager Synology.

DS715 Surveillance Station

DS715 Surveillance Station

Użytkownicy, którzy korzystali z rozwiązania Synology w funkcji serwera NAS nie powinni mieć problemów ze skonfigurowaniem rejestratora. By uruchomić system wystarczy wykonać kilka podstawowych czynności:

  • Podłączenie kamer IP do sieci LAN
  • Konfiguracja użytkowników i uprawnień dla kamer (m.in. podgląd, odtwarzanie, zarządzanie)
  • Konfiguracja parametrów kamer IP
  • Konfiguracja rejestracji i nagrań

Wdrażając systemy NVR oparte o serwery NAS Synology, na starcie otrzymujemy możliwość bezpłatnego podłączenia kilku kamer IP do systemu Surveillance Station. W przypadku DS715 możemy bezkosztowo podłączyć 2 kamery IP. W zależności od potrzeb kolejne licencje możemy dokupić w paczkach 1, 4 lub 8 kamer. Co ciekawe koszt zakupu licencji dla np. 2 paczek po 8 kamer jest niższy niż koszt zakupu rejestratora 16-kanałowego.

Podłączenie kamer do rejestratora jest bardzo prostą czynnością. Wystarczy wejść w menadżera i wyszukać dostępne kamery lub grupy kamer. Każdą kamerę IP można konfigurować na dwa sposoby – albo główne parametry rejestrator przejmie z ustawień kamer (konfigurowanie przez interfejs WWW) albo też definiujemy wszystkie elementy z poziomu Surveillance Station.

Oczywiście możliwości ustawienia uzależnione są od typu i rodzaju kamery (stała, obrotowa). W systemie Synology mamy pełen wpływ na podgląd i nagrywanie oraz ustawienia obrazu.

Nagrywanie można prowadzić w trybie ręcznym, ciągłym, detekcji ruchu opcjonalnie zgodnie z harmonogramem. Rejestrowany obraz prócz zapisu w rejestratorze może być również zapisywany na karty pamięci zamontowane w kamerach i odtwarzany na NVR.

W naszym przypadku wykorzystaliśmy kompatybilną z systemem kamerę AXIS M1025 oraz jedną z kamer BCS, której nie było w tabeli kompatybilności (chcieliśmy sprawdzić czy kamera będzie poprawnie funkcjonowała).

DS715 - kreator dodawania kamer

DS715 - wykrywanie zdarzeń

Po skonfigurowaniu kamer według własnych potrzeb możemy odtwarzać obraz na żywo bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Do tego celu służy aplet Podgląd na żywo. W zależności od liczby kamer może definiować dowolne widoki od 1 do 64 kamer, grup kamer lub sekwencji (przełączanie widoku kamer w określonym interwale) oraz e-mapy (naniesione na plan obiektu lokalizacje kamer).

Możliwości tworzenia widoków jest bardzo wiele i zależą one przede wszystkim od sposobu monitorowania danych obszarów. Jeśli dysponujemy kamerami obrotowymi PTZ, to do sterowania nimi możemy używać dedykowanych manipulatorów lub też skorzystać z panelu znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu Podglądu na żywo.

System Synology posiada również sporo możliwości związanych z alarmowaniem i wykrywaniem zdarzeń podglądu na żywo. Jednym z nich jest Analiza podglądu na żywo umożliwiająca przekazanie powiadomień w zależności od typu zdarzenia, np. zasłonięcie kamery, obcy obiekt czy detekcja ruchu. W zależności od ustawień system może wyświetlać powiadomienia, odtwarzać dźwięk i rejestrować dane zdarzenie w panelu alertów.

Dodatkowe powiadomienia mogą być wysyłane podobnie jak powiadomienia dla serwera NAS – poprzez mail, SMS czy push do aplikacji mobilnych smartfonów.

Dodatkowe funkcje związane z rejestrowaniem danych możemy rozszerzyć o reguły akcji. Pozwalają one na zautomatyzowanie niektórych działań związanych z monitorowaniem danego obszaru. Reguły akcji związane są nie tylko z kamerami, ale i systemami kontroli dostępu i innymi urządzeniami będącymi w sieci monitorującej.

Dla przykładu - gdy kamera wykryje ruch prócz rozpoczęcia nagrania może również wykonać zrzut obrazu, który możemy potem przejrzeć w aplecie Zrzut obrazu. W Synology możemy wybierać wśród 15 zdarzeń i 12 różnych akcji.

Podgląd rejestrowanych zdarzeń możemy przeglądać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest sekcja Nagranie. W niej możemy przeglądać zdarzenia pogrupowane po dacie lub wyszukiwać na podstawie kryteriów – np. detekcji ruchu, określonej kamery czy daty. W zakładce Eksport możemy dodatkowo wyeksportować interesujące nas nagrania do plików AVI. Wyeksportowane nagrania można również montować z powrotem do serwera NVR.

Drugim ciekawym sposobem na odtwarzanie nagrań jest Oś czasowa. Umożliwia ona przeglądanie nagrań według czasu rejestracji. Dodatkową zaletą rozwiązania jest możliwość odtwarzania wielu kamer jednocześnie, na podstawie ustalonych wcześniej widoków. Interesujące nas nagrania można zapisywać bezpośrednio na dysk twardy komputera, klikając na ikony znajdujące się w obszarze odtwarzania.

Funkcje osi czasowej można połączyć z wyszukiwaniem inteligentnym, które ułatwia znalezienie nagrań na podstawie kryteriów typu detekcja ruchu, zasłonięcie kamery czy brakujących obiektów.

W Surveillance Station nie można zapomnieć o rozbudowanych opcjach administracji. Prócz funkcji powiadomień, ustawień E-mapy, logów i licencji znajdziemy tu sekcję Dodatki. Zapewnia ona możliwość rozbudowania rejestratora o dodatkowe elementy:

  • Device pack – zwiększa liczbę kamer obsługiwanych przez Synology
  • VisualStation jest dodatkiem pozwalającym na zarządzanie urządzeniami VS240HD oraz VS360HD – narzędzia uzupełniające dla Surveillance Station ułatwiające zarządzanie NVR
  • Joystick obsługa manipulatorów do kamer PTZ
  • Axis Door Controller – kontrola czujnika drzwi Axis A1001
  • CMS – to narzędzie oparte na podobnej idei, co CMS w DSM. Służy do centralnego zarządzania serwerami Surveillance Station.

Producent nie zapomniał także o możliwości ustawienia autoryzacji na wielu poziomach użytkowników. Możemy tworzyć użytkowników korzystających z systemu NVR przydzielając im dostęp do poszczególnych kamer oraz funkcji systemowych. Rozwiązanie przydatne, gdy prócz pracowników kontroli dostęp do kamer mają osoby trzecie (np. podgląd dla pracowników, ale bez możliwości odtwarzania).

Uzupełnieniem ogromnych możliwości systemu Surveillance Station są mobilne aplikacje, które pozwalają na dostęp do podglądu kamer nawet spoza sieci LAN z użyciem QuickConnect. Co ciekawe funkcje DS cam to także możliwość odtwarzania zapisanych nagrań, zarówno w formacie H.264 jak i MJPG. Możemy również przeglądać zrzuty obrazów oraz powiadomienia.