Zasilacze

O czym warto wiedzieć - słowniczek pojęć

przeczytasz w 2 min.
 • "Zimny start"
  Przy braku napięcia sieciowego można uruchomić zasilacz do pracy bateryjnej i zasilać podłączone do niego urządzenie do czasu pojawienia się napięcia sieciowego lub do wyczerpania się baterii.
 • PFC - Power Factor Corrector
  Jest to układ korekcji współczynnika mocy - (power factor corrector). Ponieważ zasilacze impulsowe (m. in. wbudowane w komputery i zasilacze typu on-line) mają współczynnik mocy rzędu 0,65, układ ten podwyższa go do wartości około 0,99. Niski współczynnik mocy jest zjawiskiem niekorzystnym.

  Układ PFC (Elektroniczny Układ Korekcji Współczynnika Mocy) jest dodatkowym, aktywnym układem filtru wejściowego, którego zadaniem jest ograniczenie zakłóceń wprowadzanych do sieci energetycznej przez zasilacze różnego typu urządzeń elektrycznych (nie tylko wykorzystywanych w sprzęcie komputerowym).

  Filtr ten koryguje kształt pobieranego prądu dopasowując go do sinusoidy zgodnej w fazie z napięciem zewnętrznego zasilania. Stosowanie układów PFC w niektórych modelach sprzętu jest wymuszone m.in. przez wprowadzoną już w 2001 r. europejską normę EN61000-3-2. Dotyczy ona wymagań ochrony sieci energetycznych przed zakłóceniami przez ograniczenie wprowadzania harmonicznych prądu przez zasilane z niej urządzenia i ma zastosowanie do wszystkich zasilaczy sieciowych o mocach w zakresie od 75 W do 1000 W, a więc również takich, które są stosowane w zdecydowanej większości serwerów i komputerów PC.
 • DPC - Digital Power Control
  DPC jest unikalnym, inteligentnym systemem zarządzania i kontroli procesów zachodzących w linii zasilającej chronione urządzenie. Istotą systemu DPC jest całkowite przejęcie kontroli nad przyłączonym urządzeniem za pośrednictwem precyzyjnie opracowanego oprogramowania, którego zainicjowanie następuje z chwilą załączenia zasilania. Dzięki zastosowaniu tego systemu wzrasta niezawodność urządzenia oraz uzyskujemy gwarancję stabilności parametrów pracy zasilacza.
 • AVR - Automatic Voltage Regulation
  Jest to układ automatycznej regulacji napięcia (ang. automatic voltage regulation). W zasilaczach typu line-interactive pozwala na poprawienie wartości napięcia bez konieczności czerpania energii z akumulatora.
 • CDS - Clear Digital Sinus
  CDS jest nowym, opracowanym przez firmę Ever, cyfrowym systemem sprzętowym, który umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia wyjściowego o czystym, sinusoidalnym kształcie sygnału. Dotyczy to sytuacji, gdy urządzenie pracuje w trybie zasilania awaryjnego przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorach zainstalowanych w zasilaczu UPS. Tego typu rozwiązanie stosowane było dotąd wyłącznie w drogich, specjalizowanych modelach zasilaczy awaryjnych przeznaczonych głównie do ochrony sprzętu szczególnie wrażliwego na kształt napięcia (np. urządzeń medycznych, telekomunikacyjnych lub laboratoryjnych).

  Zastosowanie systemu Clear Digital Sinus pozwala na ochronę zasilania urządzeń czułych na kształt napięcia zasilającego, a także znacząco wpływa na poprawę jakości i niezawodności pracy samych zasilaczy UPS. Standardowe UPS generujące prostokątne impulsy napięcia mogą źle, a czasem nawet w ogóle nie współpracować z komputerami wyposażonymi w najnowszej generacji zasilacze sieciowe z układami obsługującymi tzw. Funkcję PFC. Niektóre z takich nowych modeli serwerów lub stacji roboczych w ogóle nie tolerują innego napięcia na wejściu niż sinusoidalne. Dlatego też ochrona ich zasilania nie jest praktycznie możliwa przy wykorzystaniu zasilaczy awaryjnych generujących na wyjściu napięcie o kształcie sygnału zbliżonym do prostokątnego.
 • CBC - Cool Battery Charging
  to szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora zasilacza awaryjnego. Obecnie system CBC jest unikatowym rozwiązaniem dostępnym na rynku w tej klasie urządzeń.