HDD

Prostota WWW

przeczytasz w 3 min.

Przy pierwszym zalogowaniu do systemu webowego możemy zostać poproszeni o aktualizację oprogramowania układowego dysku. Jest to prosta czynność, w której wystarczy zatwierdzić chęć pobrania aktualizacji i poczekać na jej zakończenie.

 

Po ponownym uruchomieniu dysku pojawi się główne menu – Dashboard ze wszystkimi najważniejszymi informacjami o stanie dysku. Interfejs WWW jest doskonale znany użytkownikom wcześniejszych wersji dysków sieciowych WD a także m.in. routerów WD.

 

Całość systemu zarzadzania została podzielona na 6 zakładek. Pierwszy z nich to wspomniany ekran główny. Dwie kolejne - Użytkownicy oraz Udziały – to w nich definiujemy jak wygląda system zasobów sieciowych i kto może mieć dostęp.

W zakładce Udziały możemy tworzyć nowe foldery udostępnione a następnie sprecyzować uprawnienia do danego folderu w zakresie: odczyt, odczyt i zapis oraz brak dostępu. Jeśli chcemy by dostęp mieli wszyscy użytkownicy włączamy opcję Dostęp publiczny. Z kolei aktywowanie opcji Udostępnianie multimediów pozwoli na dołączenie zasobu do listy skanowanie dla serwera DLNA i iTunes.

Zabrakło jednego małego drobiazgu, który mieliśmy okazję widzieć m.in. w WD EX4 – mianowicie kosza sieciowego. Funkcji, która pozwala na przechowywanie przypadkowo usuniętych elementów (plików, folderów) na dysku w specjalnym folderze.

Dla każdego nowo zakładanego użytkownika tworzony jest jego folder domowy. Warto jednak zwrócić uwagę, że taki folder domowy domyślnie otrzymuje uprawnienia jako folder publiczny (każdy może mieć do niego dostęp). Jeśli chcemy by foldery domowe były faktycznie prywatnym miejscem na dane dla użytkowników warto zmienić odpowiednie uprawnienia do tych folderów.

 

Oprócz udostępniania z wykorzystaniem protokołu CIFS/SMB użytkownicy mogą skorzystać z protokołu AFP. Funkcjonalność ucieszy użytkowników systemów Mac OS. Co ciekawe - nie musimy konfigurować oddzielnych uprawnień dla SMB i AFP. Po nadaniu uprawnień dla SMB są one przenoszone na udziały AFP.

Z kolei wykorzystanie funkcji serwera FTP nie jest już takie oczywiste. By móc skorzystać z tego protokołu transmisji musimy aktywować obsługę serwera FTP w sekcji Ustawienia – Sieć – Usługi sieciowe. Podobnie jak w przypadku AFP tak i w FTP uprawnienia są dziedziczone z uprawnień dla protokołu SMB.

 

Udostępnienie danych można również wykorzystać na podłączonym do portu USB nośniku danych. Podłączony dysk lub pamięć flash (a precyzyjniej – każda partycja tego dysku) jest udostępniana tak samo jak każdy folder założony na dysku WD.

Powróćmy do konfiguracji dysku. Podobne prosto wygląda proces tworzenia użytkowników. Podajemy podstawowe dane (m.in. login i hasło). Następnie w panelu użytkownika definiujemy dostęp do poszczególnych folderów udostępnionych klikając na odpowiednie ikony przy zasobach.

 

Dodanie indywidualnych kont użytkowników wiąże się również z zaletami chmury domowej. W zakładce Dostęp do chmury pojawiają się utworzone wcześniej konta użytkowników.

Dysk WD My Cloud to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają chmury domowej z dużą ilością miejsca na dane i uniwersalnym dostępem. W przypadku rozwiązań komercyjnych musimy ponosić comiesięczne lub roczne opłaty za korzystanie z danych. W przypadku dysku WD jedyny koszt, jaki ponosimy to koszt zakupu rozwiązania.

Dodatkową zaletą jest fakt, że dane znajdują się u nas w domu a nie na dyskach operatora chmury. Mamy jeszcze jeden plus – konfiguracja chmury nie musi wiązać się z uruchamianiem i konfigurowaniem przekierowań na routerze. Choć producent zaleca włączenie obsługi protokołu UPnP w celu automatycznego skonfigurowania routera brzegowego na potrzeby dysku WD. Dodatkowo możemy sami ręcznie skonfigurować połączenie przekierowując odpowiednie porty.

 

By można było uruchomić dostęp do chmury należy w tym celu utworzyć identyfikator WDMyCloud.com. To nic innego jak adres mail, którym będziemy się uwierzytelniać w chmurze. Po zarejestrowaniu należy tylko potwierdzić swoje dane w mailu aktywacyjnym.

 

Dodatkową sekcją w aplecie Dostęp do chmury jest funkcja uwierzytelniania urządzeń dla każdego z użytkowników chmury. Uwierzytelnienie odbywa się przy pomocy 3-sekcyjnego kodu cyfrowego, który należy wpisać w urządzeniu mobilnym w aplikacji My Cloud. Po prawidłowym uwierzytelnieniu użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów sieciowych dysku WD wprost z telefonu czy tabletu.

 

Prócz funkcji związanych z przechowywaniem i udostępnianiem danych w sieci lokalnej oraz w chmurze WD oferuje jeszcze dwie dodatkowe usługi multimedialne. Mowa tutaj o serwerze DLNA a także serwerze iTunes. Obydwie funkcje aktywujemy w sekcji Ustawienia- Multimedia.

Po uruchomieniu serwerów możemy skopiować pliki multimedialne do odpowiednich folderów na dysku WD. Należy pamiętać by folder, w którym znajdą się multimedia miał zaznaczoną opcję Udostępnianie multimediów. W kolejnym kroku klikamy przyciski Skanuj ponownie aby serwery mogły zindeksować dostępne pliki multimedialne.

 

Multimedia można odtwarzać w dowolnej aplikacji czy urządzeniu obsługującym standard DLNA. W przypadku serwera iTunes do odtwarzania muzyki konieczne jest posiadanie aplikacji iTunes.