Routery

LAN i WAN

przeczytasz w 2 min.

Odwiedzając zakładkę WAN w zaawansowanej konfiguracji uzyskamy dostęp do wielu funkcji związanych z połączeniem internetowym. Pierwsza pozycja "Stan połączenia" wyświetla informacje między innymi o aktualnych adresach IP, MAC czy aktywności. Kolejna pozwala na ustawienie różnych parametrów w zależności od typu połączenia. Przykładowo dla najpopularniejszego DHCP, w którym router uzyskuje adres IP dynamicznie od serwera DHCP możemy wprowadzić adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS (który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP rozumiane przez komputer), rozmiar największego możliwego do przekazania datagramu oraz adres MAC pod jakim router będzie widoczny po drugiej stronie kabla sieciowego z możliwością sklonowania numeru używanego komputera.

Router wyposażony został również w obsługę nowej wersji protokołu IPv6. Jest on rozwiązaniem na kończącą się pulę wolnych adresów IPv4 poprzez wydłużenie adresu aż do 128 bitów. Obecnie jest to dalej często ciekawostka z powodu jego powolnego wdrażania, jednak w przyszłości funkcja ta może się stać bardzo przydatna.

Ostatnią funkcją w tej zakładce są dynamiczne DNSy. Ich działanie jest proste. Wielu dostawców przydziela adresy IP dynamicznie z każdym resetem połączenia. Powoduje to, że łączenie się z routerem poprzez Internet i na przykład korzystanie ze zgromadzonych na nim danych przy każdym uruchomieniu wymaga odczytania nowego adresu IP. Dzięki serwerom DynDNS otrzymujemy jeden, uniwersalny link, który jest skrótem do naszego urządzenia. To po poprawnym wypełnieniu znajdujących się w tej zakładce pól przy każdym uruchomieniu będzie aktualizować adres na serwerze na aktualny uwalniając od konieczności ręcznego jego odczytywania.

Zakładka LAN pozwala na skonfigurowanie parametrów sieci lokalnej tworzonej przez router. Mamy tutaj możliwość ustalenia przede wszystkim adresu IP sieci oraz maski podsieci. Przydatna jest również możliwość zmiany nazwy urządzenia, pod jakim widzieć je będziemy w otoczeniu sieciowym podłączonych kom

Router posiada również wbudowany serwer DHCP. W zakładce jego konfiguracji możemy zmienić zakres numerów oraz czas na jaki przydzielane one są znajdującym się w sieci komputerom. Mamy również możliwość podejrzenia listy wydanych adresów wraz z nazwami komputerów, ich adresami MAC oraz czasem do upłynięcia dzierżawy.

Jak widać router posiada całkiem standardowy zestaw najczęściej używanych funkcji. Pozwolą one na stworzenie i utrzymywanie sieci przez większość osób bez wygórowanych wymagań. Dodatkowo wszystko działa bardzo sprawnie, a konfiguracja jest przejrzysta i łatwa nawet dla laika.