Routery

Sterowanie ruchem i administracja

przeczytasz w 2 min.

Jedną z ważniejszych funkcji dodatkowych routerów jest zarządzanie ruchem, przy czym jedną z najczęściej pytanych rzeczy na forach internetowych jest otwieranie i przekierowywanie portów. Dzięki tej funkcji mamy możliwość przekierowania pakietów przychodzących z Internetu na określony numer portu do konkretnego komputera podłączonego do sieci. Jest to istotna sprawa na przykład w sieciach torrent lub przy hostowowaniu serwerów dla  gier multiplayer. My Net N900 pozwala na stworzenie do 32 reguł, w każdej do ustalenia mamy zakres portów, wykorzystywany protokół oraz nazwę aplikacji lub komputera, na który ruch powinien być przekierowany.

Nieodzownym elementem stosowanym w sieciach LAN jest również routing. Mechanizm ten pozwala na przekazywanie danych z jednej sieci do drugiej. Komunikacja ustalana jest na podstawie zdefiniowanych wcześniej statycznych tras do określonych lokalizacji docelowych. Urządzenie umożliwia stworzenie do 32 reguł.

Producent chwali się również zaawansowaną obsługą QoS. Mechanizm ten pozwala na priorytetowanie niektórych pakietów, dzięki czemu ważniejsze dane przesyłane są szybciej. Zastosowano tutaj autorską technologię FasTrack Plus, która na bieżąco zwiększa priorytet przesyłanych filmów, programów telewizyjnych, gier, muzyki i wideokonferencji w sieci bezprzewodowej, aby zawsze zapewnić płynne odtwarzanie mediów strumieniowych, w których przepustowość jest rzeczą szczególnie ważną. Oprócz tego router umożliwia też ręcznie ustawienie zakresów priorytetów dla określonych numerów IP komputerów, protokołów i numerów portów. System uzupełnia technologia Enhanced WMM, która określa priorytet ruchu dla różnych aplikacji bezprzewodowych.

Kończąc trzeba powiedzieć, że urządzenie posiada całkiem standardowy zestaw narzędzi służących do administrowania routerem. Mamy oczywiście możliwość ustawienia hasła dostępu, daty i godziny, trybu pracy (router lub AP) czy ustawienie języka. Istnieje również możliwość podejrzenia dziennika aktywności jak i wyeksportowania go do pliku. W podobny sposób możemy zapisywać i przywracać konfigurację. Z tego poziomu możemy również sprawdzać i aktualizować firmware urządzenia.

Ciekawym dodatkiem są też dołączane na płycie CD aplikacje WD Quick View oraz My Net View. Pierwsza pozwala na monitorowanie stanu routera, druga natomiast diagnostykę sieci. Razem pozwalają na szybkie wykrywanie i naprawianie problemów, a także wygodne sprawdzanie parametrów połączenia, tak, aby zawsze mieć wszystko pod kontrolą.