Systemy operacyjne

Obszary, podział i zmniejszanie

przeczytasz w 3 min.

Obszary aktywne

Windows 8
Umieszczając kursor w lewym górnym rogu ekranu otworzymy podgląd ostatnio otwartego okna. Gdy przesuniemy kursor w dół pojawi się lista otwartych okien.

Interfejs Windows 8 wzbogacił się o obszary aktywne umieszczone w wzdłuż lewego i  prawego boku ekranu. Po lewej stronie mamy trzy obszary aktywne. Wskazując myszką lewy górny róg ekranu spowodujemy wyświetlenie podglądu okna ostatnio używanej aplikacji. Jeżeli kursor przesuniemy w dół, bardziej na środek lewej krawędzi ekranu to z lewej strony wysunie się pasek z podglądem aplikacji uruchomionych z interfejsem Metro oraz Pulpitu i menu Start. Spośród nich możemy wybrać aplikację, z którą chcemy następnie pracować albo Pulpit lub menu Start.

Windows 8
Umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym rogu ekranu otworzymy menu z przydatnymi funkcjami.

Podobny obszar aktywny znajduje się po prawej stronie ekranu. Gdy umieścimy kursor myszy w dolnym lub górnym narożniku przy prawej krawędzi okna to wzdłuż krawędzi pojawi się pasek z przyciskami uruchamiającymi kilka przydatnych narzędzi. Przy okazji system wyświetli też zegar z  informacją o aktualnym miesiącu i dniu tygodnia.

Przycisk Serch uruchamia wygodną wyszukiwarkę aplikacji, ustawień i plików. Share pozwala na współdzielenie treści. Przycisk Start otwiera menu Start, zaś przycisk Devices pozwala na dostęp do niektórych urządzeń. Bardzo przydatny może się okazać przycisk Settings, który otwiera menu umożliwiające zmianę wielu parametrów działania systemu. Między innymi możemy personalizować system czy ekran blokady komputera, albo sposób udostępniania różnych danych czy synchronizację własnych ustawień. Dzięki tej ostatniej funkcji możemy łatwo powielić swoje ustawienia na różnych urządzeniach, ale to już osobna historia, podobnie jak funkcje naprawy i odzyskiwania systemu, które też są dostępne w menu Settings.

Windows 8
Menu Settings pozwala na szybką zmianę najważniejszych parametrów pracy systemu oraz na naprawę i odzyskanie systemu w przypadku awarii.

Podział ekranu

Windows 8
Interfejs Metro pozwala na wyświetlenie dwóch okien aplikacji obok siebie.

Aplikacji korzystające z interfejsu Metro zajmują zwykle cały ekran. Możemy jednak podzielić powierzchnię ekranu i uzyskać równocześnie widok dwóch aplikacji. Chcąc to wykonać należy przede wszystkim włączyć obie te aplikacje. Potem musimy przesunąć kursor w lewy górny róg ekranu, a  następnie w dół, tak aby wyświetlić listę włączonych aplikacji. Podgląd wybranej aplikacji możemy następnie przeciągnąć do środka ekranu i nie zwalniając przycisku myszy czym musimy go ustawić przy lewej lub prawej krawędzi ekranu. Dopiero wówczas możemy zwolnić klawisz myszy. System podzieli przestrzeń ekranu na dwie części, w których widać będzie okna obu programów.

Windows 8
W każdej chwili możemy zmienić wielkość podglądu obu okien.

W każdej chwili możemy zmienić wielkość podglądu obu okien klikając dwukrotnie dzielący je pasek albo przeciągając go w prawo lub w lewo.

Jeżeli chcemy zamknąć jedno z okien wystarczy przeciągnąć pasek rozdzielający okna do prawej lub lewej krawędzi ekranu.

Windows 8
Chcąc zamknąć jedno z okien wystarczy przeciągnąć pasek dzielący okna do jednej z krawędzi ekranu..

Co ciekawe jednym z okien widocznych na podzielonym ekranie może być Pulpit, oraz działające w nim programy. Dzięki temu możemy uzyskać podgląd okien z interfejsem Metro pracując z aplikacją wykorzystującą klasyczny interfejs.

Windows 8
Jednym z okien na podzielonym ekranie może być Pulpit, oraz działające w nim programy.

Zmniejszanie okna aplikacji

Windows 8

Niektóre programy korzystające z interfejsu Metro, np. Pogoda (np. Bing Wheater) pozwalają na zmniejszenie rozmiaru ich okna. Jeżeli jest to możliwe to w  ich prawym dolnym rogu widoczna będzie ikona minus. Po jej kliknięciu okno zmniejszy się i mogą się pojawić dodatkowe funkcje programu.