Systemy operacyjne

Ustawienia regionalne

przeczytasz w 5 min.

Podobnie jak na komputerach z systemem Windows tak i w przypadku telefonów z systemem Windows Phone możesz określić rodzaj klawiatury, z której chcesz korzystać oraz język, w którym będziesz pisał i w którym będą pojawiały się podpowiedzi. Służą do tego dwa polecenia.

Klawiatura – ustal rodzaj klawiatury

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Po włączeniu funkcji Ustawienia i wybraniu polecenia „klawiatura” możesz dodać nową klawiaturę oraz skonfigurować ustawienia zainstalowanych klawiatur.

Jeżeli chcesz korzystać z innej klawiatury niż ta, jaka jest zainstalowana, puknij w polecenie „dodaj klawiaturę” i wybierz właściwą klawiaturę. Możesz też wybrać funkcje, które będą działały podczas pisania wszelkich tekstów. Puknij nazwę klawiatury, z której korzystasz, a następnie włącz odpowiednie opcje, takie jak: podpowiedzi, zaznaczanie błędów w pisowni oraz ich poprawianie, wstawianie spacji, dodawanie kropki po dwukrotnym naciśnięciu przycisku Spacji oraz rozpoczynanie zdania wielką literą.

Język+region

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Po włączeniu funkcji Ustawienia i wybraniu polecenia „klawiatura” możesz dopasować  parametry odpowiedzialne za wygląd napisów i komunikatów oraz sposób działania włączonej klawiatury. Lista rozwijalna Język telefonu pozwala na wybranie języka, w jakim wyświetlane są wszelkie komunikaty i opisy oraz nazwy funkcji i poleceń. Za pomocą listy Kraj/region możesz wspomóc ustalanie lokalizacji telefonu, co przyspiesza działanie niektórych funkcji lub programów. Dzięki wybraniu właściwej opcji z listy Format regionalny możesz uzyskać wyświetlanie dat, czasu i symbolu waluty w sposób przyjęty w naszym kraju. Ostatnia lista, Język przeglądarki i wyszukiwania, przydaje się podczas korzystania z Internetu. Dzięki tej opcji przeglądarki będą od razu otwierały wielojęzykowe serwisy z włączonym właściwym językiem, a wyszukiwarki będą w pierwszej kolejności poszukiwały wskazanych fraz na lokalnych wydaniach serwisów internetowych..

Dodatkowe funkcje

Wśród ustawień dostępnych w systemie Windows Phone 8 jest kilka takich, które sterują bezpośrednio działaniem telefonu. Za ich pomocą możesz włączyć odczytywanie na głos przychodzących SMS-ów, reagowanie na komendy głosowe, czy oszczędzanie baterii. Możesz też wybrać miejsce na zapis dużych plików, jeśli tylko telefon na to pozwala, a także możesz skontrolować stan telefonu czy skonfigurować działanie dodatkowych aplikacji.

Mowa

Telefon działający pod kontrolą Windows Phone 8 może odczytywać na głos przychodzące wiadomości, a także może reagować na komendy głosowe. Obie te funkcje znakomicie przydają się podczas prowadzenia samochodu, bowiem pozwalają na pełną obsługę telefonu bez odrywania rąk od kierownicy. Możesz je włączyć, a także dodatkowo skonfigurować za pomocą funkcji Ustawienia. Po włączeniu obsługi głosem musisz jeszcze uruchomić działanie tej funkcji przyciskając jednocześnie przyciski Menu Start oraz zasilania.

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Po włączeniu funkcji Ustawienia wybierz polecenie Mowa. Następnie możesz włączy opcję pozwalającą na używanie funkcji Mowy, nawet gdy telefon jest zablokowany. Przydaje się to podczas jazdy samochodem, gdy telefon zamocowany jest w uchwycie i włączone jest wygaszanie ekranu. Pozwala to wydłużyć czas pracy telefonu bowiem mimo wyłączenia ekranu możesz nadal z niego korzystać, sterując jego działaniem za pomocą głosu. Drugi z przełączników pozwala włączyć dźwiękowe odtwarzanie potwierdzeń.

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Z listy rozwijalnej „Czytaj przychodzące SMS-y na głos” możesz wybrać opcję określającą, kiedy funkcja Mowa ma działać. Możesz ją na stałe wyłączyć lub włączyć, albo ustalić, że włączona jest tylko wówczas, gdy korzystasz z łączności Bluetooth i zestawu głośno-mówiącego lub tylko z samej łączności bezprzewodowej, albo wyłącznie ze słuchawek. Kolejna lista rozwijalna pozwala natomiast na ustalenie, jakim głosem mają być wypowiadane informacje głosowe.

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Ostatnia lista rozwijalna pozwala na wybór języka, w jakim odbywa się komunikacja głosowa. Pod tą listą umieszczony jest jeszcze jeden przełącznik, który pozwala na włączenie usługi rozpoznawania mowy, dzięki której możesz sterować telefonem poprzez wypowiadanie odpowiednich komend.

Audio – korekcja dźwięków

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Jeżeli podczas odtwarzania muzyki lub filmów korzystasz ze słuchawek, to możesz poprawić brzmienie dźwięku za pomocą korektora graficznego. W tym celu otwórz menu Ustawienia i wybierz polecenie „audio”. Możesz następnie wybrać jedno z wielu predefiniowanych ustawień korektora. Wystarczy, że pukniesz w pole Domyślna, a następnie w nazwę konfiguracji. Korektor pozwala jednak na samodzielne ustawienie poziomu natężenia dźwięku dla każdej z 7 częstotliwości. W tym celu przeciągnij palcem, w górę lub w dół, słupek wybranej częstotliwości. Pamiętaj tylko, że utworzonej w ten sposób konfiguracji korektora nie da się dopisać do ustawień predefiniowanych.

Oszczędzanie baterii

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Po włączeniu funkcji Ustawienia i wybraniu funkcji „oszczędzanie baterii” możesz uaktywnić automatyczne ograniczanie zużycia energii. Jest to realizowane poprzez wyłączenie niektórych funkcji telefonu. Nadal będzie możliwe wykonywanie połączeń oraz odbieranie i wysyłanie SMS-ów. Inne aplikacje nie będą jednak działały dopóki ich nie włączysz osobno. Będziesz też musiał ręcznie uruchomić synchroniazację poczty, aby odebrać najnowsze e-maile.

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Gdy pukniesz w przycisk „zaawansowane” pojawi się lista sytuacji, w których funkcja oszczędzania baterii ma zadziałać. Najlepiej wybrać opcję domyślnie włączoną, która sprawia, że oszczędzanie energii uruchamiane jest dopiero wówczas, gdy bateria jest mocno rozładowana. Jeżeli chcesz, aby oszczędzanie energii działało tylko do czasu aż podłączysz telefon do ładowarki, to włącz opcję „Od teraz do następnego ładowania”. Jeżeli nie korzystasz z połączeń bezprzewodowych ani z map czy lokalizacji GPS-em i ograniczasz się tylko do rozmów telefonicznych oraz użycia SMS-ów to możesz wybrać opcję „Zawsze”. Wówczas stale wyłączone będą wszelkie funkcje, z których nie korzystasz codziennie.

Pamięć telefonu

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Na ile przydatna będzie funkcja sterująca wykorzystaniem pamięci telefonu zależy od jego wyposażenia. Jeżeli nie ma w nim gniazda na dodatkową kartę pamięci to funkcja Pamięć telefonu pozwala tylko na zorientowanie się ile z dostępnej pamięci jest zajęte, a ile jest wolne. W przypadku, gdy telefon dysponuje gniazdem na kartę pamięci i zostanie ona umieszczona w tym gnieździe, to możesz wskazać ją jako miejsce, gdzie będzie zapisywana muzyka i filmy oraz zdjęcia.

Wyświetl+dotknij

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

W okresie zimowym, możesz zwiększyć czułość ekranu, dzięki czemu będzie on reagował na dotyk nawet wówczas, gdy będziesz miał na rękach rękawiczki. Jeżeli chcesz wykorzystać tą funkcję, otwórz menu Ustawienia, wybierz polecenie „wyświetl+dotknij” po czym włącz przełącznik „czułość na dotyk”.

Aplikacje firmowe

W przypadku, gdy korzystasz z telefonu służbowego może się okazać, że do połączenia z firmować siecią bezprzewodową należy posłużyć się odpowiednimi certyfikatami lub dodatkowymi aplikacjami. Możesz je dołączyć do telefonu korzystając ze specjalnych ustawień. Otwórz menu Ustawienia i wybierz polecenie „aplikacje firmowe”. Następnie puknij przycisk „dodaj konto” i podaj adres e-mail oraz hasło pozwalające na połączenie się z tym kontem. Po kliknięciu przycisku „zaloguj” będziesz mógł podać dodatkowe informacje umożliwiające nawiązanie połączenia z siecią, takie jak nazwa użytkownika, domena sieciowa oraz adres serwera.

Informacje

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Polecenie Informacje, które dostępne jest w menu Ustawienia pozwala na sprawdzenie nazwy sieciowej telefonu, modelu urządzenia, systemu i rozdzielczości ekranu. Po puknięciu przycisku „więcej informacji” możesz sprawdzić dokładnie, z jaką wersją systemu i oprogramowania systemowego pracuje telefon, a także jaki jest numer układu scalonego, adres MAC, numer IMEI oraz identyfikator SIM. Możesz też zapoznać się z warunkami użytkowania i zasadami zachowania poufności informacji. To wszystko nie byłoby może zbyt istotne, ale polecenie „informacje” pozwala na też przywrócenie fabrycznych ustawień telefonu, do czego wystarczy puknąć przycisk „zresetuj telefon”

Info+dodatki

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Jeżeli chcesz uzyskać więcej danych o posiadanym telefonie otwórz menu Ustawienia i wybierz polecenie „info+dodatki”. Pojawi się wówczas informacja o wersji oprogramowania producenta telefonu, rejestracji gwarancji oraz modelu telefonu. Możesz też sprawdzić jak wygląda umowa z producentem telefonu regulująca sposób jego używania, korzystania z systemu Windows Phone oraz jak chroniona jest prywatność użytkownika. Poza tym funkcja ta nie ma żadnego wpływu na działanie systemu bądź telefonu.

Raport

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

W menu Ustawienia znajdziesz też polecenie „raport”. Możesz z niego skorzystać, jeśli zechcesz poinformować Microsoft o tym, jak spisuje się telefon. Po wybraniu tego polecenia możesz włączyć przełącznik Wysyłaj raporty. Telefon będzie wówczas wysyłał, co jakiś czas raport o działaniu telefonu. Wykorzystywana będzie do tego wyłącznie sieć bezprzewodowa WiFi, więc nie powinno to odbijać się w jakikolwiek sposób na kosztach związanych z użytkowaniem telefonu.

Prześlij opinię do Nokii

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Jeżeli chcesz podzielić się z producentem telefonu swoją oceną jego działania to włącz funkcję Ustawienia i wybierz polecenie „prześlij opinię do Nokii”. Pojawi się wówczas suwak oceny, który możesz ustawić między wartościami 1 i 10. Dzięki niemu możesz poinformować producenta na ile prawdopodobne jest, że polecisz ten telefon znajomemu. Wystawioną ocenę musisz jeszcze zaakceptować pukając przycisk „wyślij”.

Konto Nokia

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Firma Nokia oferuje użytkownikom swoich telefon dodatkowe usługi. Jeżeli chcesz z nich skorzystać musisz się zalogować do konta Nokii. Otwórz menu Ustawienia i wybierz polecenie Konto Nokia. Następnie puknij przycisk „zaloguj” i podaj swój adres e-mail oraz odpowiednie hasło. Jeżeli jeszcze nie masz konta to puknij w przycisk „utwórz nowe” i podaj dane wymagane do utworzenia nowego konta.

Sieć+

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Po wybraniu z menu Ustawienia polecenia Sieć+ możesz włączyć funkcję Połączenia oczekujące oraz możesz wybrać zestaw znaków SMS. Użycie zestawu pełnego, ze wszystkimi znakami diakrytycznymi, może podrożyć koszt wysyłania SMS-ów. Jeżeli chcesz tego uniknąć puknij w listę Zestaw znaków SMS i wybierz opcję Zredukowany.

Akcesoria

Konfiguracja Telefonu z Windows Phone 8

Polecenie „akcesoria” jest użyteczne dopiero z chwilą podłączenia do telefonu jakiś dodatkowych urządzeń, które są mu dedykowane. Możesz wówczas sterować pracą tych urządzeń, za pomocą opcji dostępnych po wybraniu tego polecenia.