Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 2 min.

Dotykowe przyciski do obsługi menu OSD znajdują się w prawym, dolnym rogu monitora. Do dyspozycji mamy 5 przycisków. Ich obsługa jest wygodna, dobrze reagują na dotyk. Przyciski spełniają standardowe funkcje. Od prawej znajdziemy przycisk Power, następnie przycisk uruchamiający menu oraz zatwierdzający wybór opcji, dwa kolejne umożliwiają nawigację, a ostatni to przycisk wstecz.

AOC U2868PQU menu OSD

Jeśli menu nie jest uruchomione, poszczególne przyciski spełniają inne funkcje. Są to odpowiednio:

 • wybór źródła obrazu
 • uruchomienie funkcji Clear Vision
 • regulowanie głośności

Menu OSD jest mocno rozbudowane. Oto rozkład poszczególnych opcji:

Luminacja
kontrast, jasność, tryb eco (szybkie dostosowywanie jasności do rodzaju wykonywanej czynności - tryby standard, tekst, internet, gra, film, sport), gamma, DCR, OverDrive

Ustawienia obrazu

Ustawienia kolorów
temperatura kolorów, tryb DCB, DCB Demo, ustawienia poszczególnych barw RGB,

Wzmocnienie obrazu
jasna ramka, rozmiar ramki, jasność, kontrast, pozycja

Ustawienia OSD
język, czas zakończenia, pozycja pionowa, przezroczystość, przerwa, zdolność DP (1.1, 1.2)

Ustawienia PIP
PIP (on/off), źródło główne, źródło podrzędne, wielkość, pozycja, naudio, zamiana

Ekstra
wybór wejścia, automatyczna konfiguracja, timer wyłączenia zasilania, współczynnik obrazu, DDC/CI, reset

Temperatura kolorów

W menu znajdziemy 3 predefiniowane ustawienia temperatury kolorów: normalne, ciepłe i zimne. Pomiary wykonaliśmy przy luminacji ustawionej na poziomie standardowym.

Normalne

luminancja maksymalna: 225,5 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,4 cd/m2
temperatura barw: 6800K

AOC U2868PQU kolory normalne

Zimne

luminancja maksymalna: 177,7 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,4 cd/m2
temperatura barw: 9500K

AOC U2868PQU kolory zimne

Ciepłe

luminancja maksymalna: 219,5 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,4 cd/m2
temperatura barw: 6600K

AOC U2868PQU kolory ciepłe

Tryby te różnią się nie tylko temperaturą barw, ale i jasnością, więc dla osób chcących w szybki sposób dostosować monitor do własnych upodobań jest to wygodna opcja. Większe możliwości konfiguracji daje jednak skorzystanie z ręcznych ustawień.

Optymalna jasność

W trybie ręcznej regulacji paramentów obrazu, aby uzyskać optymalną jasność na poziomie jak najbardziej zbliżonym do 120 cd/m2 oraz temperaturę barw 6500 K przy kontraście ustawionym na 50%, należy ustawić wartość jasności na 16% oraz poszczególnych składowych barw:

R = 50
G = 50
B = 50

AOC U2868PQU ustawienia optymalne

Poziomy luminacji

W specyfikacji technicznej producent podaje wartość maksymalnej luminacji na poziomie 300 cd/m2. W przeprowadzonych testach uzyskaliśmy nieco niższy wynik - 291,3 cd/m2. Co ciekawe, uzyskaliśmy go przy jasności ustawionej na maksimum, a kontraście na poziomie 50. Podwyższenie kontrastu do maksymalnej wartości przyniosło obniżenie luminacji o kilka punktów. Ponadto krzywa kolorów jest mocno zdeformowana, co widać na poniższym wykresie. Ma to swoje odzwierciedlenie w jakości obrazu, która przy takich ustawieniach znacząco się obniża.

AOC U2868PQU ustawienia maksymalne 1

AOC U2868PQU ustawienia maksymalne 2

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K i wybraliśmy kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% = 82,8 cd/m2
 • 10% = 101,5 cd/m2
 • 20% = 120,7 cd/m2
 • 30% = 139,5 cd/m2
 • 40% = 157,9 cd/m2
 • 50% = 176,5 cd/m2
 • 60% = 194,4 cd/m2
 • 70% = 234,8 cd/m2
 • 80% = 251,8 cd/m2
 • 90% = 265,8 cd/m2
 • 100% =280,3 cd/m2

Przy jasności ustawionej na 0% praca na monitorze jest jak najbardziej możliwa. Obraz jest wystarczająco jasny, aby odczytać wyświetlane treści. Optymalny poziom luminacji, czyli 120 cd/m2 osiągnęliśmy przy zaledwie 16 punktach. Jest więc spora rezerwa zwiększania jasności, co może przydać się w jasnych pomieszczeniach lub jeśli monitor ustawiony jest blisko okna.

Równomierność podświetlania


110 cd/m2
-8,3%
 
105 cd/m2
-12,5%
116 cd/m2
-3,3%

106 cd/m2
-11,7%
 
120 cd/m2
100%
115 cd/m2
-4,2%

105 cd/m2
-12,5%
 
105 cd/m2
-12,5%
105 cd/m2
-12,5%

Równomierność podświetlenia nie jest niestety idealna. Różnice sięgają 12,5%, co szczególnie widać w lewej i dolnej części ekranu. W dodatku kąty widzenia także nie zachwycają. Taka jest cena za zastosowania matrycy typu TN. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do matryc IPS, będzie tutaj niemile zaskoczony.