Kamerki internetowe

Instalacja i możliwości

przeczytasz w 2 min.

D-Link DCS 960L z przodu

DCS 960L jest kamerą o dostępie tylko poprzez sieć Wi-Fi (w standardzie AC lub starszym). Brakuje w niej portu sieciowego RJ-45, lub innego wyjścia umożliwiającego podgląd obrazu.

W związku z tym instalacja takiego urządzenia musi przebiegać jak większości urządzeń sieciowych, tj. poprzez uruchomienie, naciśnięcie przycisku WPS na routerze i kamerze oraz ustalenia w serwerze DHCP nowo przydzielonego adresu IP. Można też odnaleźć ją w sieci poprzez przeskanowanie sieci skanerem sieciowym. Pomimo, że taka procedura jest znana każdej osobie mającej na co dzień styczność z sieciami (prawda?:)), to producent postanowił ją ułatwić dla osób, które takiej styczności nie mają.

W pudełku z kamerą znajduje się instrukcja szybkiej instalacji z zaledwie dwoma krokami do wykonania:

  1. Pobranie aplikacji „Mydlink Lite” (dostępna na systemy Android, iOS, Windows Phone),
  2. Zeskanowanie kodu QR zawierającego podstawowe informacje o urządzeniu umożliwiające zestawienie połączenia.

Gdy już połączymy DCS 960L z siecią domową, to zarządzanie kamerą można rozpocząć od wpisania w przeglądarce jej adresu IP. Domyślne dane logowania (admin:hasło puste) powodują ukazanie się interfejsu graficznego znanego z innych urządzeń firmy D-Link. Jest to starsza wersja interfejsu, gdyż niektóre D-Linki posiadają już nową, taką „bardziejszą” oprawę graficzną :)

Ekran domyślny D-Link DCS 960L

Osoby będące przywiązane do rodzimego języka z pewnością zaważyły już, że interfejs jest w całości po angielsku. Wprawdzie możliwa jest jego zmiana na jeden z 6 innych języków, jednak wśród nich brak polskiego.

Przechodząc do możliwości oprogramowania kamery, zauważyć należy, że składa się ono z pięciu zakładek, spośród których trzy pierwsze służą konfiguracji, zaś czwarta i piąta różnego rodzaju informacjom:

  1. Live video,
  2. Setup,
  3. Maintenance,
  4. Status,
  5. Help

Pierwsza - „LIVE VIDEO” - umożliwia podgląd na żywo tego co widzi oko kamery. Niby nic specjalnego, bo każda kamera IP udostępnia taką funkcję. Tym co wyróżnia D-Linka i stanowi swego rodzaju zaskoczenie, jest fakt, że posiada ona sterowanie „ePTZ” (PTZ to skrót od angielskich słów „pan-tilt-zoom” oznaczających na ogół kamerę, którą można sterować w dwóch osiach oraz posiadającą zoom), które może dziwić w urządzeniu, niewyposażonym w obrotową głowicę. Natomiast literka w „e” oznacza, że jest to elektroniczny PTZ, czyli inaczej pisząc - programowy.

Skoro kamera posiada funkcję programowej, ruchomej głowicy, to tym samym można skorzystać także z funkcji zaprogramowania trasy jej obrotu oraz prędkości.

Nad kołem ePTZ producent umieścił dwie ikonki będące sygnalizatorami zadziałania funkcji wyzwalacza zdarzeń i nagrywania.  Domyślnie są one szare, zaś ich uruchomienie sygnalizowane jest zmianą koloru.

Symbole wykrycia zdarzenia i nagrywania w DCS 960L

Pod ekranem podglądu na żywo widnieje menu zawierające przyciski do wykonania zrzutu ekranu, włączenia nagrywania, przesyłania dźwięku z kamery, skorzystania z przejścia widoku kamery do zdefiniowanej pozycji oraz – poprzez przyciski oznaczone numerem „1” i „2” – przełączania się pomiędzy dwoma trybami wideo i audio. Ich konfigurację przeprowadza się w menu „Setup” → „Audio and Video”, gdzie ustawić można m.in. rozdzielczość, czy ilość klatek na sekundę. 

Zakładka Setup w DCS 960L