Routery

Zakładki: Easy Setup, Internet Connection, Wireless Connection

przeczytasz w 3 min.

 

Zakładka Setup - Easy Setup

Ta zakładka to możliwość wejścia do głównego ekranu podsumowania statusu połączenia internetowego, sieci WiFi, jej zabezpieczeń oraz hasła, a także sekcji związanej z usługą mydlink.

DIR-605L - konfiguracja

Zakładka Setup - Internet Connection

Służy ona konfiguracji połączenia internetowego, łącza WAN. Możemy użyć opcji Internet Connection Setup Wizard, który spróbuje skonfigurować za nas połączenie. Opcja będzie odpowiednia w przypadku pozyskiwania adresu IP WAN z serwera DHCP. Dużo wygodniej i pewniej będzie ustawić parametry ręcznie, wybierając opcję Manual Internet Connection Setup.

DIR-605L - konfiguracja

Pojawi się typowy ekran konfiguracji z możliwością wyboru typu połączenia. DIR-605L, oprócz statycznego i dynamicznego przydziału adresu, oferuje dodatkowo 3 tryby. Jeden z nich to PPPoE oraz dwie możliwości zestawienia tunelu VPN poprzez protokół L2TP i PPTP. Te dwie ostatnie funkcje mogą być przydatne w przypadku, gdy nasz operator lub zestawiane połączenie powinno być szyfrowane i zestawione jako połączenie VPN, np. łączenie z odległą siecią poprzez internet.

DIR-605L - konfiguracja

DIR-605L - konfiguracja

Zakładka Setup - Wireless Connection

W tym miejscu ustawimy wszelkie niezbędne parametry do poprawnej konfiguracji sieci bezprzewodowej. D-Link i tutaj postanowił nieco ułatwić konfigurację sieci WiFi. Możemy ją ustawić przy pomocy kreatora Wireless Connection Setup Wizard.

DIR-605L - konfiguracja

Kreator to trzy proste kroki, w których decydujemy o nazwie sieci bezprzewodowej oraz jej zabezpieczeniach. W przypadku ustawień hasła szyfrującego należy je wpisać w przedostatnim kroku.

DIR-605L - konfiguracja

DIR-605L - konfiguracja

Pozostaje jeszcze tylko sprawdzić czy ustawienia są prawidłowe i je zatwierdzić.

DIR-605L - konfiguracja

Po takiej operacji mamy skonfigurowaną sieć bezprzewodową z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Osoby, które chcą w pełni wykorzystać możliwości sieci bezprzewodowej i dokładniej skonfigurować ustawienia sieci WiFi powinni wybrać opcję Manual Wireless Connection Setup.

DIR-605L - konfiguracja

Sekcja ta pozwala na bardziej zaawansowane ustawienie parametrów sieci bezprzewodowej, m.in:

  • Wireless mode - tryb pracy routera - do wyboru mamy tryb routera bezprzewodowego, punktu dostępowego, stacji WDS, stacji WDS z punktem dostępowym oraz stacji WDS z punktem dostępowym i routerem.
  • Enable Wireless - włącza lub wyłącza sieć bezprzewodową
  • Wireless Channel - ustawienie kanału nadawania. Wykorzystując kreator kanał ustawiany jest automatycznie
  • Enable WMM - technologia oparta na QoS pozwalająca na zwiększeniu priorytetu ruchu sieciowego dla głosu, wideo, dźwięku
  • Enable Hidden Wireless - opcja pozwalająca na ukrycie SSID (nazwy) sieci bezprzewodowej

W sekcji Wireless Security Mode ustawiamy wybrany typ szyfrowania, a poniżej szczegółowe parametry i hasło.
Dodatkową możliwością routera DIR-605L jest wsparcie dla mechanizmu WPS (WiFi Protected Setup). To funkcja pozwalająca na podłączenie klientów bezprzewodowych konieczności znajomości rodzaju zabezpieczeń czy haseł. Router wspiera 2 metody: PIN oraz PBC (Push Button Connect/Configuration). Wykorzystując je możemy połączyć się z siecią WiFi poprzez aktywację opcji w routerze: Add Wireless Device with WPS. Pojawi się kreator, w którym wybieramy metodę łączenia.

DIR-605L - konfiguracja

W przypadku wyboru metody PBC aktywujemy ją na routerze co potwierdzi komunikat:

DIR-605L - konfiguracja

Następnie na urządzeniu klienckim (komputer lub karta sieciowa) komputera trzeba wcisnąć przycisk WPS. Po aktywacji mechanizmu WPS na routerze mamy 120 sekund, by nacisnąć przycisk na urządzeniu klienckim. Rozpocznie się proces wyszukiwania, parowania i podłączenia komputera do sieci bezprzewodowej.

Po zestawieniu połączenia możemy sprawdzić jego prawidłowe działanie wchodząc do menu routera - Status - Wireless. Znajdują się w niej klienci bezprzewodowi podłączeni do sieci WiFi.

DIR-605L - konfiguracja

W przypadku metody z PIN-em wybieramy opcję PIN - mamy dwie drogi postępowania:

1. W urządzeniu klienckim wpiszemy PIN, który jest zdefiniowany w menu routera.

Ustalony PIN routera wpisujemy do menadżera mechanizmu WPS karty sieciowej.

2. W routerze wpisujemy PIN, który zdefiniowany jest w urządzeniu klienckim (menadżerze mechanizmu WPS karty sieciowej).

Wpisu w routerze dokonujemy w kreatorze WPS:

DIR-605L - konfiguracja

Rozpocznie się proces parowania urządzeń i podłączania do sieci. Po pomyślnym połączeniu pojawi sie stosowny komunikat.

Na routerze zostanie również zostanie wyświetlone potwierdzenie połączenia.

DIR-605L - konfiguracja

Kończąc eksplorację zakładki dotyczącej sieci WiFi warto podkreślić, że router D-Link DIR-605L, oprócz pracy jako typowy router bezprzewodowy xDSL, może dodatkowo pracować w czterech innych trybach:

  • punkt dostępowy
  • stacja WDS
  • stacja WDS i punkt dostępowy
  • stacja WDS, punkt dostępowy oraz router.

Ustawienie pracy trybu oraz konfiguracji dokonujemy w sekcji Wireless Network Settings. O możliwościach szczerzej powiemy w dalszej części tekstu.