Routery

Pierwsze uruchomienie i konfiguracja

przeczytasz w 3 min.

Przy uruchamianiu D-Linka możemy zapomnieć o kreatorze w postaci aplikacji komputerowej. Producent odchodzi powoli od tego mechanizmu na rzecz typowego kreatora WWW. By móc połączyć się z routerem i dokonać konfiguracji wystarczy podłączyć port WAN do internetu, a z kolei do jednego z portów LAN komputer. Na komputerze w oknie przeglądarki wpisać adres: http://dlinkrouter.local . Po chwili zostanie załadowany panel WWW. Można także wpisać domyślny adres IP odczytany z tabliczki znamionowej na spodzie. Na tabliczce prócz domyślnego adresu znajdziemy także dane uwierzytelniające oraz parametry sieci WiFi 2,4 oraz 5 GHz (SSID oraz hasła). Dodatkowo producent dołącza niewielką kartę konfiguracji, która również zawiera powyższe dane oraz miejsce na wpisanie własnych ustawień.

Po zalogowaniu do panelu WWW przyszła pora na wstępne ustawienie routera. Całość jest oparta o kreator Web prowadzący użytkownika krok po kroku po kolejnych ustawieniach. Mechanizm jest dość prosty, jednak producent nie pokusił się o obsługę języka polskiego. Pod względem wyglądu nie różni się niczym od innych produktów D-Linka. Również rozkład poszczególnych opcji jest podobny. Menu główne zostało podzielone na sekcje: Setup, Advanced, Tools oraz Status i Support.

Router pozwala na zestawienie połączenia internetowego przy pomocy statycznego lub dynamicznego adresu IP. Dodatkowo możemy wykorzystać połączenie poprzez VPN (PPTP oraz L2TP) a także PPPoE.

Router można również konfigurować ręcznie. W tym przypadku należy wejść do menu Setup – Internet i w zależności od rodzaju połączenia wpisać określone parametry.

Ustawienie połączenia internetowego w przypadku D-Linka może zakończyć budowę sieci LAN opartą o GO-RT-AC750. Router domyślnie posiada uruchomiony serwer DHCP z klasy adresowej 192.168.0.0/24. Z kolei sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona hasłem i szyfrowana.

Warto jednak zerknąć do zakładki Setup – Network Settings, ponieważ ten niepozorny router oferuje naprawdę sporo możliwości konfiguracji sieci i zabezpieczeń. Prócz ustawienia klasy adresowej, maski czy nazwy możemy ustawić opcję DNS Relay, która pozwala na przechowanie zapytań DNS, a komputery podłączone do routera będą go traktować jako serwer DNS. W przypadku braku informacji o rekordach dane przesyłane są do kolejnego serwera DNS.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy router posiada uruchomiony serwer DHCP. Standardowo przydzielany zakres adresów IP zawiera się w wartościach od 100-199. D-Link umożliwia także obsługę NetBIOS i serwerów WINS. Jeśli w istniejącej sieci LAN prócz uruchomionego serwera DHCP posiadamy komputery, które za jakichś powodów powinny mieć stałe adresy IP, to warto wykonać tzw. rezerwację IP. Polega ona na przydzieleniu tego samego adresu IP dla urządzenia o określonym adresie sprzętowym MAC.

Zakładka Setup – Wireless Settings jest nieco bardziej rozbudowana niż w przypadku routerów oferujących pracę tylko na częstotliwości 2,4 GHz. Podobnie jak w przypadku konfiguracji łącza WAN i tu możemy użyć kreatora, by ustawić podstawowe parametry sieci. Ciekawostką w przypadku kreatora jest ustawienie szyfrowania na WPA, a nie na WPA2. Warto jednak podkreślić, że podczas ręcznej konfiguracji możemy zmienić typ szyfrowania na tzw. Auto – router będzie umożliwiał ustawienie szyfrowania WPA lub WPA2, w zależności od typu podłączanych urządzeń. Urządzenie pozwala także na precyzyjne dostosowanie ustawień sieci pod względem obsługiwanych urządzeń. W opcji 802.11 Mode możemy określić czy sieć 2,4 i 5 GHz będzie obsługiwała wszystkie standard 802.11bgn oraz 802.11ac czy tylko np. 802.11n i tylko 802.11ac.

Oczywiście parametry zabezpieczeń jak również nazwy sieci SSID dla pasma 2,4 oraz 5 GHz można ustawić odrębnie. Dodatkowo można ukryć rozgłaszanie sieci dezaktywując opcję Visibility status. Ułatwieniem konfiguracji – szczególnie dla początkujących użytkowników będzie funkcja automatycznego doboru kanałów. D-Link zaimplementował także funkcję wyłączania poszczególnych sieci WiFi, którą dodatkowo możemy oprzeć o harmonogramy.

Podczas konfiguracji warto także zajrzeć do zakładki Advanced – Advanced Wireless. Tu prócz ustawień mocy nadawania możemy włączyć WLAN Partition. To funkcja umożliwiająca oddzielenie podłączonych poprzez WiFi urządzeń - co uniemożliwi ich wzajemną komunikację.

Na prawym boku routera znajdziemy sprzętowy przycisk WPS. WiFi Protected Setup jest funkcją umożliwiającą niemal bez konfiguracyjne połączenie do sieci WiFi bez konieczności znajomości hasła, nazwy SSID czy też szyfrowania. Podłączenie poprzez WPS możemy zrealizować poprzez kod PIN oraz przy użyciu przycisku sprzętowego i funkcję PBC. Mechanizm WPS można także wyłączyć. Wystarczy wejść w zakładkę Advanced – WiFi Proteced Setup i dezaktywować opcję WPS.

Miłym dodatkiem, który rzadko jest spotkany w tej klasie routerów domowych jest obsługa sieci gościnnej, zarówno dla częstotliwości 2,4, jak i 5 GHz. Opcje konfiguracyjne zostały ukryte w zakładce Advanced – Guest Zone. Podobnie jak w przypadku ustawień produktywnej sieci WiFi tak i tu możemy określić nazwę sieci SSID, rodzaj szyfrowania, a jej czas działania oprzeć o harmonogramy. Router pozwala także na zablokowanie dostępu urządzeniom podłączonym do sieci gościnnej do zasobów sieci LAN (wyłączenie opcji Enable Routing Between Zones).