Systemy operacyjne

Hasło obrazkowe

przeczytasz w 2 min.

Na urządzeniach wyposażonych tylko w ekrany dotykowe, wpisywanie hasła dostępu do systemu może być mało wygodne. W systemie Windows 8 można utworzyć hasło obrazkowe, które pozwoli na udostępnienie systemu po wykonaniu trzech zdefiniowanych wcześniej gestów. Możesz je wykonać palcem na ekranie dotykowym lub myszką, gdy korzystamy ze zwykłego ekranu. W tym celu otwórz pasek Charm bar, wybierz polecenie Ustawienia i opcję Użytkownicy.

Windows 8

Jeżeli w systemie nie było wcześniej zdefiniowanego hasła dostępu, to musisz je teraz utworzyć, korzystając z  alfanumerycznego ciągu znaków. Po zdefiniowaniu hasła wróć do okna Użytkownicy. W panelu Opcje logowania kliknij przycisk Utwórz hasło obrazkowe. Później trzeba jeszcze wpisać klasyczne hasło.

Windows 8

Po jego potwierdzeniu pojawi się okno definiowania hasła obrazkowego. Klikając przycisk Wybierz obraz, wskaż nowe zdjęcie będące tłem dla tworzonego hasła, Warto wybrać zdjęcie z charakterystycznymi elementami, pozwalającymi łatwo zapamiętać miejsca, w których będą wykonywane gesty tworzące hasło.

Windows 8

Po wskazaniu zdjęcia w bibliotece obrazów potwierdź jeszcze wybór klikając przycisk Otwórz, a  następnie kliknij przycisk Użyj tego obrazu.

Windows 8

Wykonaj teraz trzy gesty, korzystając z myszki lub ekranu dotykowego. Każdy z  gestów może być złożony z okręgów, ciągu linii prostych i  naciśnięć punktowych. Ważne jest przy tym miejsce, w którym każdy z gestów jest wykonywany, a także kierunek wykonywania gestów. Wszystkie trzy gesty musisz wykonać jeszcze raz, aby potwierdzić, że potrafisz je powtórzyć w  przyszłości.

Windows 8

Jeżeli operacja została wykonana poprawnie, to możesz kliknąć przycisk Zakończ. Od tej chwili, zamiast wpisywania hasła, możesz wykonać trzy gesty na ekranie.

Hasło obrazkowe możesz w każdej chwili usunąć, korzystając z  Ustawień systemowych i panelu Opcje logowania.

Windows 8